image-title

În data de 06 decembrie a avut loc prima întâlnire de a discuta propunerile pentru a fi incluse în Strategia de Țară a Programului de Granturi Mici al Facillității Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova) pentru o nouă perioadă.

 

Unele reflectii privind sedinta respectivă:

 

In linii mari procedura s-a respectat – ca sa fie un dialog cu organizațiile societății civile cum s-ar dori sa fie viitoarea strategie pe tara, dar în linii mari, organizatorii – Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova împreună cu experții selectați au promovat și insistat să fie incluse DOAR domeniul biodiversitate și împădurirea terenurilor, deși Facillitatea Globală de Mediu.

 

Aici aduc doar câteva argumente:

  1. Nu a fost prezentată o analiză care au fost părțile bune și rele ale Strategiei actuale și lecțiile învățate, dar deodată atât moderatorul, cât și experții au venit cu sugestii ce trebuie de inclus în Strategie și evident că au venit cu prezentări DOAR din domeniul peisajelor și unde ar fi mai bine de plantat păduri.
  2. Moderatorul in loc sa fie impartial – el sugera si insista asupra pozitiei expertilor selectati.
  3. Doi experți au fost din domeniul biodiversitatii, iar ceilalți din alte domenii și chiar au recunoscut că nu lucrează în acest domeniu, dar dădeau sfaturi ce trebuie de făcut în acest domeniu.
  4. La comentariile reprezentantului BIOS că așa ne îndepărtăm de obiectivele GEF SGP, că în loc să ne focusăm la ameliorarea celor 74% de peisaje nestabile, experții propun ca să ne focusăm la cele 26% din peisaje stabile, că în loc să oferim oportunități pentru toate comunitățile, propuneți ca toate activitățile să fie concentrate într-un loc sau altul, n-am primit răspunsuri clare și argumentate.
  5. Propunerea experților de a colabora cu toate organizatiile ca sa realizam activitati in unul sau cateva locuri este salutabilă, dar in aceste proiecte sunt implicate doar cateva organizatii si comunități, iar restul nu vor avea acces la realizarea proiectelor de ameliorare a situatiei in zone cu mult mai defavorizate. Astfel, nu numai monopolizam domeniul, dar si aria geografica prin implicarea ale aceleasi organizatii ca sa implementeze diferite activitati pe acelasi teritoriu.
  6. Moderatorul a menționat că decizia privind prioritățile și arealul de activitate va fi luată în baza chestionarelor procesate. E corect metodologic, dar deoarece nu sunt prezentate celelalte domenii ale GEF SGP,- aceasta este o manipulare folosind metodele democratice., in special pentru organizațiile rurale care nu cunosc domeniile respective.
  7. În acest caz Oficiul GEF SGP ar trebui să vină cu unele condiții pentru organizația care a fost selectată să organizeze aceste consultări – ca să fie conform cerințelor GEF și nu si nu interpretarea eronata a lor.

 

Sperăm că Strategia elaborată va fi în conformitate cu Ghidul Operational GEF și programul 7 GEF SGP

Citește mai mult
image-title

Asociația Obștească BIOS consideră că proiectul noului Cod Silvic este cu mult mai bun decât cel existent, mai ales promovarea practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, a tipului natural fundamental de pădure, asigurarea diversității biologice și susținerea tuturor tipurilor de proprietate și formelor de gospodărire a pădurilor.

 

Este foarte important că principiile care stau la baza gestionării durabile a pădurilor sunt puse la baza noului Cod Silvic, dar toate aceste principii ar trebui să fie nu doar declarative (în articolul 2), dar să se prezinte modalitatea de trecere de la starea actuală a resurselor forestiere la gestionarea durabilă a pădurilor. Avizul BIOS la Codul Silvic

 

AO BIOS susține proiectul noului Cod Silvic cu luarea în considerație a propunerilor de mai sus.

 

Citește mai mult
image-title

Necesitatea unui nou Cod Funciar, care să reflecte situaţia curentă a fondului funciar şi relaţiile funciare stabilite între persoane, este indiscutabilă. Comentariile noastre sunt următoarele:

Avizul BIOS la Codul Funciar

 

În contextul celor menționate, AO BIOS nu susține proiectul Codului Funciar în redacția propusă, urmând a fi luate în considerație comentariile și propunerile prezentate.

Citește mai mult
image-title

Asociația Obștească BIOS apreciază mult inițiativa Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii de a elabora Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor. Este evident că acest program va contribui substanțial la reducerea poluării și atingerea obiectivelor de mediu ale Agendei 2030.

 

Domeniile cheie ale Programului sunt bine conturate, iar acțiunile propuse sunt bazate pe studiile din domeniu, ceea ce va asigura încurajarea și susținerea IMM-urilor în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului.

 

Programul oferă o abordare holistică de susținere a IMM-urilor în introducerea practicilor de ecologizare, inclusiv de informare, dezvoltarea capacităților  instituționale, finanțarea acțiunilor de ecologizare a IMM-urilor, precum și monitorizarea valorificării suportului acordat.

 

AO BIOS susține Programului Național de Ecologizare a IMM-urilor și am dori să avem astfel de programe în toate sectoarele economiei naționale.

Avizul BIOS la Ecologizare a IMM-urilor.

 

Citește mai mult
image-title

Unele reflecții privind seminarul instructiv, organizat astăzi, 7 noiembrie 2019, de Agenția Relalii Funciare și Cadastru cu genericul: executarea Hotărârii Guvernului nr. 24/1995 privind conținutul documentației cadastrului funciar.

La seminar au fost discutate următoarele subiecte:
• intocmirea cadastrului funciar pentru anul 2019;
• modificările curente in actele normative privind reglementarea relațiilor funciare;
• delimitarea terenurilor proprietate publică;
• realizarea prevederilor Regulamentului privind condiliile și procedurile de realizare a activitalilor de imbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor, aprobate prin H.G. nr. 691/2018.

La seminar au participat persoanele responsabile ale raioanelor în domeniul relalii funciare și cadastru. Dacă aspectele metodologice și tehnice de realizare ale acestor obligațiuni pentru majoritatea participanților au fost clare, atunci cele mai mari neclarități au fost despre cum inginerii cadastrali din APL și raioane să lucreze în condițiile actuale – după reforma guvernamentală, când mandatele unor instituții (MADRM, Agenția Relații Funciare și Cadastru – ARFC, Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice – ASP, Agenţia Proprietăţii Publice – APP) s-au suprapus. Astfel, unele din domeniile de activitate a ARFC au fost transmise altor autorităţi publice centrale, care la moment nu dispun de competenţe şi posibilităţi de a le administra, fapt care a dus la blocarea şi crearea unor impedimente birocratice. Aceste aranjamente interinstituționale au adus la o lipsă de claritate în ceea ce privește procedurile de punere în aplicare a proiectului Băncii Mondiale care are menirea de a soluționa problemele legate de erorile admise în special dacă specialiștii ale raioanelor în domeniul relalii funciare și cadastru nu vor fi implicați în acest proces.

Cu părere de rău, aceste și alte întrebări au rămas fără răspuns.

Vreau să amintesc că Platforma Strategiei Naționale de Implicare în domeniul soluționării problemelor Pământului a adresat apeluri Președintelui, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova privind implicarea în soluționarea problemei din domeniu după ce am depistat peste un milion de erori care au fost comise în actele justificative, emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și n-au fost corectate până în prezent. Doar Președintele Republicii Moldova a reacționat și a convocat o ședință a Guvernului pe această problemă, dar nimic nu s-a decis până în prezent.

Sperăm că Guvernul se va sesiza în privința problemelor existente legate de reforma reforma care a realizat-o guvernarea precedentă în acest domeniu, care în loc să soluționeze problemele din domeniu, le-a complicat și mai tare.

Valentin Ciubotaru,

Director executiv,

AO BIOS

 

Citește mai mult
image-title

Astăzi, 29 octombrie a avut loc Ședința Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului (NES).

 

Moderatorul ședinței a fost Dl. Valentin Sașcov, președintele Comitetului de Supraveghere NES.

Au fost prezentate activitățile realizate de către echipa de implementare a Strategiei Naționale de Implicare pe parcursul anului 2019, precum și Planul de Activitate pentru anul 2020 de către D-na Anna Moldovan, Facilitatorul NES Moldova, Dl. Lilian Mindov, Șef Direcție cadastrul bunurilor imobile, Agenția Relații Funciare și Cadastru și Valentin Ciubotaru, directorul executiv al AO BIOS, membru a Coaliției Internaționale a Pământului, organizație care a inițiat NES Moldova.

Membrii Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare au fost foarte activi și și-au expus opiniile privind soluțiile la starea dezastruoasă creată în domeniul relațiilor funciare, inclusiv și din cauza reformei recente în domeniu care este în detrimentul proprietarilor de terenuri, fermierilor, administrației publice locale și altor părți interesate.

Treptat revenim la activitățile principale ale BIOS și din anul viitor ne vom axa preponderent pe agricultura ecologică, protecția mediului și schimbările climatice.

Echipa BIOS

 

Citește mai mult
image-title

În perioada 10-12 octombrie curent au avut loc lucrările Asambleii Regionale EMENA (Europa, Asia Mijlocie și Africa de Nord) a Coaliției Internaționale a Pămîntului in Torrecuso, Italia. Agenda a fost foarte încărcată și multe subiecte au fost  incluse în ea, inclusiv Strategia și Planul de Acțiuni EMENA 2019 Agenda

#United4LandRights
#EMENA2019
#ACommonFuture

Citește mai mult

 Astăzi am co-organizat împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ședința Grupului de Lucru cu privire la proiectul de Lege privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice. Următoarea ședință va avea loc pe 15 octombrie.

Citește mai mult
image-title

Reflectând asupra succeselor celei de-a 14 Conferințe a Părților UNCCD, pot afirma faptul că în mare măsură au influențat adoptarea deciziilor importante liderii spirituali, care au participat la fiecare etapă a discuțiilor subiectelor respective. Unul dintre ei este Sadhguru Jaggi Vasudev, care are peste 200 de milioane de urmăritori pe retelele de socializare.

Și în echipa organizațiilor societății civile erau mulți lideri spirituali, cum ar fi: Shantanu, Bhawani Shanker Kusum, Profesorul Luke, etc. care au fost foarte activi. Mi-a plăcut foarte mult argumentele lor, cuvintele simple care le foloseau ca să exprime situațiile complicate. Chiar i-am spus Profesorului Luke – că este primul profesor pe care l-am întâlnit până acum care solicită ca toți să se exprime simplu ca să înțeleagă și cei care sunt din alte domenii sau n-au avut posibilitate să învețe.

Mai jos este o scrisoare care am primit-o de la Profesorul Luke.

Hi Valentin, hope all is well and you reached safely.

Thank you for all your support in the conference. I appreciate it. I enjoyed your company. You have tremendous energy and it’s positive. Be blessed brother.

Professor Luke.

 

Citește mai mult

Protecting women rights in the RM

Citește mai mult