image-title

La inițiativa FAO Ziua Mondială a Solului, desemnată de Organizaţia Națiunilor Unite pe data de 5 decembrie și se celebrează al 4-lea an consecutiv. Scopul principal este aducerea în atenția opiniei publice a rolului solului în viața noastră de zi cu zi și a problemelor legate de necesitatea protejării calitative a resurselor noastre limitate de sol, precum și de a atrage atenția asupra importanței gestionării durabile a solului, menținerii unui sol sănătos. Acest fapt este foarte important pentru Republica Moldova, unde potențialul fertilității solurilor este destul e înalt și foarte puțin se face ca să păstrăm această bogăție naturală cu care este înzestrată Moldova.

Parteneriatul global pentru sol a stabilit pentru Ziua mondială a solului 2018 tema „Opriţi poluarea solului„.

Omenirea se confruntă cu multiple probleme, inclusiv cu asigurarea rezervelor de hrană, inundații, secete, poluare, schimbări climatice, etc. Cu părere de rău, foarte rar Solul este pus în capul mesei, adică nu-i apreciat la justa lui valoare, dar multe dintre răspunsurile pe care le căutăm le putem afla în sol. Solul nu este doar crustă fragilă care-i deasupra pământului, ci, de fapt, este un sistem complex viu. Solul este una dintre cele mai semnificative părți ale ecosistemului, fiind sursa noastră de energie, hrană, apă și, implicit, viață.

Datorita capacității de a întretine viața plantelor, solul constituie principalul mijloc de producție agricolă și are o importanță deosebită. Cu părere de rău, în majoritatea cazurilor noi ne axăm la exploatarea solului fără al proteja. Din această cauză deja am pierdut pentru totdeauna circa jumatate din solurile arabile ale planetei.

Acolo, unde proprietarii de terenuri doresc cu orice preț să obțină recolte maxime de producție agricolă fără ca să se gândească la consecințe, se întâmplă multe lucruri negative, inclusiv înrăutățirea sănătății populației. Astfel, solul este locul unde se adună poluanții, ape de infiltrație poluate, deșeuri menajere sau industrial și râuri poluate. Reziduurile de tot felul care n-au fost evacuate în apă și aer acoperă uscatul, infestând terenurile agricole acolo unde sunt mai fertile și strică peisajele natural, care erau apreciate pentru frumusețea lor.

Continuarea distrugerii învelișului de sol va conduce, evident, la modificări importante, unele imprevizibile, în procesele și ciclurile geochimice și hidrologice, având ca rezultat schimbări nefavorabile pentru viață în general.

Pe de altă parte, Solul este încă plin de mistere și multe lucruri încă trebuie cercetate. Cert este un lucru ca să întreprindem măsuri practice de protecție a solului, astfel ca El să-și poată realiza rolul său de susținerea vieții pe pământ.

Recent au fost create trei grupuri de lucru în cadrul Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului:

 1. privind soluționarea erorilor în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor,
 2. gestionarea terenurilor aflate în proprietatea administrației publice locale, și
 3. protecția mediului, agricultura ecologică și schimbările climatice.

Pe data de 14 noiembrie toate grupurile s-au întâlnit împreună pentru a discuta atât problemele, cât și soluțiile, astfel ca să asigurăm și să promovăm gestionarea durabilă a solului și menținerii unui sol sănătos atât la nivel local, cât și național. Aceasta va contribui ca să conservăm fertilitatea solului care a mai rămas, dar și să asigurăm un mediu curat și ca să avem o populație sănătoasă.

Valentin Ciubotaru,

Director executiv,

AO BIOS

 

Citește mai mult

La data de 23 Noiembrie, 2018 a avut loc ședința „Probleme și soluții pentru tinerii fermieri din Moldova”, organizată de Federatia Nationala a Fermierilor și NGO BIOS în contextul Strategiei Naționale de Implicare (SNI) privind soluționarea problemelor pământului.
Ședința a avut drept scop de a fi prezentate problemele depistate de către Federatia Nationala a Fermierilor  și echipa SNI în cadrul ședințelor regionale din luna august curent și identificare celor mai optime soluții.
Ulterior la masa de discuții au fost identificate și alte probleme, după care s-au propunerea și soluții pentru respectivele provocări întâlnite de tinerii fermieri în activitatea lor.
Pe parcursul ședinței Facilitatorul SNI, Elena Bîrca a îndemnat tinerii fermieri de a se mobiliza într-un grup de lucru în cadrul Platformei SNI, pentru a soluționa problemele de ordin funciar, demonstrând inițiativă și implicare. Elena a informat audiența despre lansarea Platformei Online a Strategiei, cu mai multe subiecte de discuții, unde ar putea de la distanță să ofere întrebări și să primească consultanță.
Reamintim că unul din cele 10 principii a International Land Coalition (ILC), inclus în planul de acțiuni a SNI spre a fi realizat este „Susținerea fermierilor mici și mijlocii”.
Strategia Naționale de Implicare oferă oportunitatea tinerilor fermieri de a “da voce” problemei lor și totodată oferă mecanisme de a o face „auzită”, punându-se accent pe #Inițiativa și #Implicarea grupului țintă (tinerii fermieri).
Toate problemele și soluțiile propuse de participanți sunt structurate și fundamentate, după care printr-o rezoluție vor fi prezentate autorităților competente pentru a fi realizate.

[ngg src=”galleries” display=”basic_thumbnail”]

 

Citește mai mult
image-title

La data de 22 Noiembrie 2018 a avut loc evenimentul de informare și formare a grupului de lucru “Tinerii și Pământul”, din cadrul Strategiei Naționale de Implicare(#SNI) privind soluționarea problemelor pământului.
Evenimentul a început cu un cuvânt de salut din partea Dl. Mihai Leșanu – decanul Facultății de Biologie și Pedologie, USM – Universitatea de Stat a Moldovei, apreciind inițiativa studenților de a participa la acest eveniment.
La etapa de informare, tinerii au aflat de la Lena Bîrca, Facilitator SNI, care sunt prioritățile International Land Coalition (ILC) și cum prin intermediul NGO BIOS ca și membru International Land Coalition sunt implementate aceste principii în Republica Moldova.
Anna Moldovan, doctor și lector universitar și expert de mediu a adus la cunoștință tinerilor despre Strategia Națională de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului – de la necesitate la realizare, după care s-a prezentat studiu de caz privind respectarea angajamentelor ILC în Republica Moldova.
La etape de formare a grupului de lucru, participanții au fost întrebați care ar fi necesitățile TINERILOR pentru realizarea scopului ILC și anume „Guvernarea funciară centrată pe oameni ”, astfel printre necesitățile prioritare identificate de tineri sunt:
– Motivarea tinerilor de a rămâne în țară (inclusiv în mediu rural), ceea ce însemnă necesitatea de programe de dezvoltare și implicare pentru tineret;
– Promovarea produselor agricole autohtone;
– Promovarea ideii “Pământul este o bogăție” ca o valoare pentru toți;
– Instruirea unor formatori ce vor informa populația de la sate preponderent, cu privire la drepturile lor funciare;
– Condiții preferențiale pentru tineri;
– Înlăturarea stereotipurilor sociale: „A fi specialist în domeniul funciar nu este de apreciat” , „Dacă nu o să înveți bine, o să muncești în câmp toată viața”, etc.;
– Sensibilizarea băștinașilor despre problema deșeurilor;
-etc.

În urma discuțiilor cu tinereii s-a constata că fiecare necesitate reprezintă o oportunitatea de a te IMPLICA în soluționarea acesteia, acumulând experiență pentru sine și a fi un exemplu de cetățean pro-social, precum este și motto-ul NGO BIOS „Schimbarea începe de la mine”.

Acest eveniment este o activitatea din cadrul SNI, susținut de International Land Coalition.

 

Citește mai mult
image-title

Asociația Obștească BIOS aduce sincere mulţumiri Coaliției Internaționale a Pământului, care a făcut posibilă continuarea editării Buletinului BioSynopsis.  În acest număr veți găsi următoarele materiale:

 • Participarea cu prezentări la Forumul Global al Pământului 2018.
 • Organizarea Zilei Naţionale de Participare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării.
 • Discutarea Planului de Acțiuni al AO BIOS.
 • Promoting the National Strategy for Solving Problems of the Earth at the Specialized Exhibition “Farmer”.
 • Participarea la Masă Rotundă “Necesităţi şi provocări ale sectorului agriculturii ecologice pentru următorii 5 ani”.
 • Participarea la Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Dezvoltarea durabilă a mediului rural – realizări și perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova.
 • Unele rezultate ale studiului de analiză a problemelor legate de proprietatea terenurilor
 • Întâlniri cu partenerii de dezvoltare, administrația publică centrală și locală
 • Înţelepciunea unui fermier câştigată prin pagube, precum și înțelepciunea colectivă a fermierilor.

Se atrage o atenție deosebită practicilor care degradeaza solul: arderea miriștii – o practică a agriculturii primitive, dar și măsurile care trebuie întreprinse pentru a avea un sol mai sănătos în trei pași.  Sunt prezentate și unele practici de amenajare a localităților și protecție a mediului: cetățenii participă-comunitatea din Costești prosperă! Se oferă sfaturi cum se elaborează un plan de gestionare a terenurilor și a resurselor naturale, precum și rubrica Divertisment.

Pentru mai multe detalii puteți descărca Buletin_BioSynopsis_October_2018.

Buletinul este trimestrial și se vor publica informații interesante despre oameni, pământ, agricultură, mediu, etc. Și Dvs. puteți fi unul din autorii Buletinului, publicând experiența Dvs. sau prezentând informații și materiale care le considerați interesante pentru fermieri, administrația publică, organizațiile neguvernamentale, sectorul academic și privat.

Citește mai mult

În data de 09.11.2018 a avut loc Ședința Grupului de lucru privind proprietatea funciară, gestionarea terenurilor de APL si de mediu din cadrul Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului. Ședința a început cu un cuvânt de salut din partea președintelui Comitetului de Supraveghere a SNI, Valentin Sașcov, după care Facilitatoarea SNI, Elena Bîrca le-a adus la cunoștință scopul și prioritățile Sïtrategiei, menționând importanța Platformei SNI pentru realizarea de facto a Guvernării Funciare Centrate pe Oameni.

Prima sesiune a ședinței a constat dintr-o prezentare amplă a tipurilor de erori în titlurile de proprietate asupra terenurilor depistate în cadrul Studiului SNI de catre directorul executiv A.O. BIOS, Valentin Ciubotaru. BIOS_NES_Erori Pamant  BIOS_NES_Probleme legate de terenurile aflate în proprietatea APL Studiul a fost elaborat pe parcursul lunilor Iulie – Noiembrie 2018 în peste 40 de localități din Republica Moldova. Iar în a doua sesiune, grupul de lucru format din ingineri cadastrali și primari ai APL-urilor din RM au propus mai multe soluții pentru problemele funciare și de mediu, ce persistă în localitățile lor. Astfel, membrii grupului de lucru fiind din localități diferite, cu experiență diferită au avut posibilitatea de a propune solutii la problemele legate de proprietatea funciara, gestionarea terenurilor de catre APL, precum si a celor de mediu. Totodata ei au facut schimb de cunoștințe și stabilit noi colaborări pentru soluționarea problemelor funciare. Urmează ca soluțiile propuse în cadrul ședinței să fie fundamentate și structurate, după care prezentate la ședința Platformei Naționale a SNI din Decembrie 2018, unde vor fi prezente și alte părți interesate pentru soluționarea problemelor pământului.
Citește mai mult