Strategia Națională de Implicare a Moldovei, susținut de ILC


forum
Scopul Strategiei Naționale de Implicare (SNI) privind soluționarea problemelor Pămîntului este de a influența formularea și punerea în aplicare a politicilor și actelor legislative funciare, utilizând cele 10 angajamente ale Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) privind guvernanța funciară centrată pe oameni:

Obiectivele SNI:

pastedGraphic.png

(Conectează)

Crearea platformei naționale pentru discutarea şi soluţionarea problemelor Pământului.  

 

 

pastedGraphic_1.png

(Mobilizează)

Dezvoltarea de cunoștințe pentru rezolvarea conflictelor funciare și guvernarea durabilă a resurselor naturale.

 

pastedGraphic_2.png

(Influențează)

Influențarea politicilor și deciziilor privind problemele funciare  și resursele naturale prin acțiunile sinergetice ale platformei SNI.

 

Platforma SNI este un spațiu pentru discuții între fermieri, cercetători, cadrele didactice, societatea civilă și organizațiile internaționale; găsirea celor mai bune soluții împreună cu administrația publică locală și centrală și împărtășirea cunoștințelor pentru a realiza guvernarea funciară centrată pe oameni.

 

Cele 10 Priorități

1. Respectarea, protejarea și întărirea drepturilor funciare ale femeilor și bărbaților.
2. Susţinerea fermierilor mici și mijlocii.
3. Recunoașterea și protecția diverselor sisteme de proprietate funciară și de producție de care depind mijloacele de trai ale oamenilor,
4. Asigurarea egalitatea genurilor în relațiile funciare.
5. Respectarea și protejarea terenurilor și a drepturilor teritoriale ale popoarelor indigene.
6. Întărirea rolului fermierilor și APL în gestionarea teritoriului și a ecosistemelor.
7. Asigurarea procesului participative și inclusiv de luare a deciziilor funciare.
8. Asigurarea transparenței și responsabilității.
9. Prevenirea și remedierea acaparării terenurilor.
10. Respectarea și protejarea drepturilor civile și politice ale apărătorilor drepturilor omului legate de problemele funciare.