Realizate

Programele și proiectele implimentate de Asociația Obștească BIOS 

 1. Proiectul “Solul și oamenii” realizat în parteneriat cu Centrul Internațional ELCI, Kenya, Albania, CICODE-Africa, Senegal și ACF, Zambia, finanţat de Coaliția Internațională a Pământului (ILC) (2016).
 2. Elaborarea Studiului de analiză a măsurilor de reziliență a schimbărilor climatice şi Strategiei Programului Rural de Reziliența Economico-Climatică Incluzivă, finanțat de Facilitatea Globala de Mediu (FGM) și implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD (2015).
 3. Elaborarea Ghidului Practic pentru întocmirea Planului de cheltuieli la înființarea și ameliorarea învelișurilor de ierburi pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului în cadrul Programului Rural de Reziliența Economico – Climatică Incluzivă, finanțat de Facilitatea Globala de Mediu (FGM) și implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD (2015).
 4. „Elaborarea Planurilor de Management de Mediu și Social pentru Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI)” în cadrul Proiectului „Tranziţia la Agricultura Performantă, finanţat de Corporația Provocările Mileniului (2010-2015).
 5. Promovarea avantajelor oferite de Acordul de Asociere cu UE în domeniul agriculturii, și în special a Zonei de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzător dintre RM și UE (împreună cu Transparancy International), finanţat de USAID prin intermediul NDI (2015).
 6. Proiectul Pilot Naţional “Îmbunătăţirea Sistemului Naţional de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi” finanțat de Uniunea Europeană (2013-2014).
 7. Proiectul Acţiuni de Reducere a Impactului Deşertificării (ARID) în cadrul Programului SECTOR a Centrului Regional de Mediu din Europa Centrală şi de Est, finanțat de Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională (SIDA) (2013-2014).
 8. Projectul “Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole în spațiul rural” (împreună cu AO CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti) în cadrul Programului SECTOR a Centrului Regional de Mediu din Europa Centrală şi de Est, finanțat de Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională (SIDA) (2013-2014).
 9. Projectul “Viabilitatea organizațională a Asociații Obștești BIOS” în cadrul Programului SECTOR a Centrului Regional de Mediu din Europa Centrală şi de Est, finanțat de Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională (SIDA) (2013-2014).
 10. Evaluarea (împreună cu ONG AGREX şi CREDO) impactului economic, ecologic şi social a proiectului Băncii Mondiale finanţat de SIDA de reparcelare a terenurilor agricole (2011).
 11. Realizarea studiului împreună cu ONG AGREX privind oportunitățile economice a femeilor din spațiu rural din Moldova în cadrul programului UNIFEM WEE, finanțat de SIDA (2011).
 12. Elaborarea împreuna cu ACSA a Strategiei de consolidare a terenurilor agricole în Republica Moldova în cadrul Proiectului FAO (2010-2011).
 13. Instruire pentru Agenţiile de dezvoltare, băncile comerciale şi ACSA în cadrul proiectului RISP II finanţat de Banca Mondială (2009).
 14. Evaluarea economică, ecologică şi socială a Proiectului GEF/Banca Mondială „Controlul poluării în agricultură” (2008-2009).
 15. Accesul fermierilor şi antreprenorilor rurali la informaţia agricolă cu suportul Programului Consolidarea Capacităţii de Monitorizare a Societăţii Civile din Moldova, implementat de Academia AED, cu asistenţa tehnică al IREX. Programul este finanţat de MCC şi administrat de USAID în cadrul Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) pentru Moldova (2007-2008).
 16. Instruirea fermierilor în cele mai bune practici agricole (împreună cu FNFM) în cadrul proiectului regional PNUD/GEF “Fortificarea activităţilor de reducere a poluării cu substanţe nutritive şi a cooperării transfrontaliere în Bazinul râului Dunărea” (2005-2006).
 17. Studiul situaţiei socio-economice şi a percepţiilor populaţiei cu privire la crearea reţelei de conservare a diversităţii biologice în partea de nord a ţării în cadrul proiectului GEF/Banca Mondială implementat de ONG Ecospectru (2005).
 18. Evaluarea calităţii rapoartelor experţilor naţionali cu privire la capacităţile instituţionale în schimbările climatice, conservarea biodiversităţii biologice şi combaterea deşertificării în cadrul proiectului PNUD “Sinergia Convenţiilor de la Rio” (2004).
 19. Elaborarea strategiei de comunicare şi a planului de acţiuni de informare, educare şi instruire în domeniul poluanţilor organici persistenţi; implementarea unor activităţi de sensibilizare a opiniei publice, instruire şi educare în cadrul proiectului „Activităţi de susţinere a implimentării în Republica Moldova a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi” (2003-2004).
 20. Program de trei ani în agricultura durabilă finanţat de fundaţiile olandeze Novib şi Cordaid (2002 – 2006).
 21. Program de trei ani (împreună cu ICPA din România) în vulnerabilitatea agrosistemelor şi resurselor de apă în bazinul râului Prut finanţat de guvernul României (2000-2002).
 22. Program de trei ani (împreună cu Institutul de Pedologie şi Agrochimie din România (ICPA) în elaborarea modelelor de computer pentru managementul fermelor mici şi medii în România şi Moldova finanţat de guvernul României (2000-2002).
 23. Program de trei ani în agricultura durabilă finanţat de fundaţiile olandeze Novib şi Cordaid (1999 – 2002).
 24. Proiect în agricultura ecologică implementat împreună cu fundaţia olandeză Avalon şi finanţat de fundaţia olandeză Cordaid (2001).
 25. Proiectul „Elaborarea unui model optim pentru prognoza eroziunii solului şi acţiuni pentru agricultura durabilă” finanţat de RSS Scheme (fundaţia Soros, Republica Cehă) pentru 3 cercetători BIOS (1998 – 2000).
 26. Proiect de agricultură durabilă finanţat de fundaţia olandeză CORDAID (1999).
 27. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Ştiinţa solului în Republica Moldova la sfârşitul mileniului doi” (1999). Co-organizatori au fost IREX şi Societatea Naţională a Ştiinţei Solului.
 28. Proiect de agricultură durabilă în satul Creţoaia finanţat de fundaţia olandeză NOVIB (1998).
 29. Program de instruire a personalului organizaţiei în materie de comunicare şi evidenţă contabilă şi. Publicarea unui buletin ecologic finanţat de fundaţia EURASIA (1995 – 1996).
 30. Proiectul “Utilizarea deşeurilor de producţie pentru instruirea copiilor invalizi în deprinderi profesionale” finanţat de fundaţia americană “Counterpart” (USAID) (Chişinău, 1995-1996).
 31. Instruire în agricultura durabilă finanţat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite ale Americii prin proiectul EPT/Moldova (1995-1996).
 32. Conferinţa internaţională în eroziunea solului. Co-organizatori au fost Ministerul Agriculturii şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Pedologie şi Agrochimie „N.Dimo” (1995).

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu