5. Respectarea și protejarea terenurilor inerente și a drepturilor teritoriale ale popoarelor indigene

Respectarea și protejarea terenurilor inerente și a drepturilor teritoriale ale popoarelor indigene, astfel cum sunt prevăzute în Convenția 169 a Biroului Internațional al Muncii și în Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene, inclusiv prin recunoașterea faptului că respectarea cunoștințelor și a culturilor indigene contribuie la dezvoltarea durabilă și echitabilă și gestionarea corespunzătoare a mediului.