9. Prevenirea și remedierea acaparării terenurilor

În Republica Moldova nu există un cadru legal dedicat în mod direct achiziției pe scară largă a drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole. Cu toate acestea, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  este un organism public autorizat de Guvern pentru achiziționarea de terenuri pentru investiții și infrastructură prin intermediul exproprierii. Nu există date privind achizițiile de teren la scară largă în țară

Incluziunea sau neincluderea intereselor comunitare în contractele de vânzare-cumpărare, de arendă și de împrumut încheiate cu investitorii depinde de competențele funcționarilor din APL sau din alte autorități.
Există probleme cu acapararea terenurilor de companiile mari – se îngrădesc terenurile și se blochează rutele de migrare a animalelor sălbatice și accesul proprietarilor la terenul pe care îl dețin