8. Asigurarea transparenței și responsabilității

Legea nr. 239 privind transparența în procesul de luare a deciziilor (2008) stabilește standarde și proceduri privind implicarea cetățenilor, asociațiilor și a altor părți interesate în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel național, cât și la nivel local. Conform legii, neaplicarea regulilor privind transparența constituie o încălcare a legislaţiei şi se sancționează disciplinar.

Legea nr. 239 cere autorităților guvernamentale, regionale și locale să publice informații detaliate publice privind problemele de interes public. Acest lucru nu este respectat în totalitate de autoritățile de prim nivel (nivel de oraș și sat), deoarece nu dispun de resursele umane și financiare adecvate pentru a publica informațiile.

Guvernul a creat un portal guvernamental deschis, www.particip.gov.md , în care toate proiectele sunt publicate înainte de adoptare, pentru a facilita participarea la luarea deciziilor. Guvernul și ministerele publică textele proiectelor de legi și notele informative corespunzătoare pe acest site. Mai mult, site-urile web ale ministerelor individuale au o pagină dedicată „transparenței decizionale” în care proiectele de legi sunt publicate pentru consultare. În 2014, 10 din cele 16 ministere au publicat rapoarte privind transparența decizională. Ministerele au purtat consultări cu privire la 9% din proiectele de legi în 2013 și la 14% în 2014. Autoritățile locale au consultat 24% din documentele adoptate în 2013 și 33% în 2014.

Gestionarea terenurilor publice se caracterizează prin lipsa de transparență și eficiență. Responsabilitățile nu sunt clar repartizate, ducând la suprapuneri instituționale. Implementarea politicilor privind terenurile trebuie să fie transparentă prin proceduri de monitorizare accesibile și standardizate și rapoarte de progres.