7. Asigurarea faptului că procesele de luare a deciziilor funciare sunt inclusive

Republica Moldova a făcut pași pentru a avea procese decizionale incluzive și participative, inclusiv în chestiuni legate de terenuri. Există câteva legi și proceduri pentru a facilita elaborarea politicilor participative. Moldova a aderat la Parteneriatul Guvernului Deschis (PGD) în aprilie 2012. Planul de acțiune 2012-2013 a inclus un proces participativ de luare a deciziilor la nivel național și local. Cu toate acestea, articolul 3 al Legii privind transparența în procesul de luare a deciziilor prevede că legea nu este aplicabilă în procesul de luare a deciziilor și în ședințele autorităților publice în care informațiile oficiale cu acces public limitat / restrâns (fără a specifica ce înseamnă), așa cum se prevede în lege, este examinată. Aceleași reguli se aplică şedinţelor operative ale autorităților publice.

Există reguli pentru autoritățile publice de a consulta proiectele de legi cu autoritățile și agențiile interesate. Legea nr. 317 prevede că Guvernul adoptă programe anuale (trimestriale) privind elaborarea actelor normative. În practică autoritățile aproape că niciodată nu consultă publicul cu privire la intenția de a elabora acte normative.

Nu există o agenție care să coordoneze procesul de consultare publică. Totuși, în 2008, Guvernul a înființat un Comitet Interministerial pentru Planificare Strategică (ICSP) care „asigură un dialog permanent cu societatea civilă și partenerii de dezvoltare, inclusiv prin structurile de cooperare create de Guvern”. În 2014 au avut loc 10 reuniuni ICSP, iar în 2015 au avut loc două reuniuni. Cu toate acestea, deoarece nu sunt publicate rapoarte sau informații privind activitatea sa, societatea civilă nu este conștientă de activitățile sale. În anul 2010, Guvernul a creat Consiliul Național de Participare (NPC) organ consultativ compus din 30 de reprezentanți CSO selectați de Guvern. Cu toate acestea, mandatul NPC a expirat în 2014 și până acum NPC nu a funcționat.

Legislația actuală a Republicii Moldova nu prevede contribuția publică în elaborarea lor. Nici procesul de elaborare și de modificare a planurilor de utilizare a terenurilor forestiere nu prevede acest lucru. În unele cazuri, deciziile de politică funciară care afectează anumite comunități sunt luate fără consultarea celor afectați. În plus, raportarea privind punerea în aplicare a politicii funciare este sporadică și nu permite monitorizarea semnificativă a progresului în domeniul respectiv.

Pe de o parte, Legea cu privire la principiile urbanismului și dezvoltării teritoriului prevede că consultarea populației trebuie să aibă loc înainte de aprobarea tuturor categoriilor de planuri urbanistice și planuri de amenajare a teritoriului. Pe de altă parte, programul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (în prezent MARDE) privind furnizarea documentație urbanistică localităților nu prevede consultări și contribuții publice.