10. Respectarea și protejarea drepturilor civile și politice ale apărătorilor drepturilor omului legate de problemele funciare

În Republica Moldova nu există o instituție națională independentă pentru drepturile omului care să monitorizeze problemele legate de drepturile de proprietate asupra terenurilor și abuzurile la nivel național și subnațional.

Corupția larg răspândită, în special în sectorul judiciar, a continuat să fie cea mai semnificativă problemă privind drepturile omului pe parcursul anului. Monopolizarea mass-mediei locale, care ar fi servit în interesele câtorva figuri politice, a constituit un obstacol în calea libertății de exprimare și a disponibilității informațiilor imparțiale

(Equal Rights Trust / Promo-Lex: „De la cuvinte la fapte – abordarea discriminării și inegalității în Moldova” din iunie 2016)