Starea solului în plantațiile de viță de vie. Vedere aeriană: Nicolae Ciubotaru.

Starea solului în plantațiile de viță de vie. Vedere aeriană: Nicolae Ciubotaru.Acest material video, precum și măsurile de ameliorare a situației va fi prezentat în cadrul Atelierului: Instruire în protecția antierozională a solurilor în plantațiile de viță de vie, marți, 18 august, la ora 18:00.Atelierul va fi realizat în cadrul Ediției a III a Festivalului Strugurilor Timpurii "AuGust", organizat de Asociațiile Obștești: Festivalul Strugurilor Timpurii – Au Gust, Bacifera şi Agro-DICOM în partenieriat cu: Ecovisio, ISPHTA, BIOS, Artiom Vizitiu, Consiliul de tineret Durlești, Rețeaua Națională LEADER din Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova, Primăria Mea.Înregistrarea la Atelier o puteți face aici: https://forms.gle/f96ZiSKQVu3ongnH6

Опубликовано NGO BIOS Понедельник, 17 августа 2020 г.

 

Vedere aeriană: Nicolae Ciubotaru

Citește mai mult
image-title

Republica Moldova se confruntă cu mai multe dezastre natural, inclusive inundațiile. Astfel, planurile de gestionare a riscului de inundații pentru districtul bazinelor hidrografice Nistru, Dunărea-Prut și Marea Neagră, sunt foarte necesare și actuale.

 

AO BIOS susține planurile respective cu luarea în considerație a propunerilor de mai jos:

  • Este necesar de coordonat planurile de amenajare/organizare a teritoriului și a planurilor de urbanism cu planurile de gestionare a riscului de inundații în zonele cu risc de inundații, inclusiv includerea hârților de risc la inundații în planurile de urbanism și de dezvoltare locală și a măsurilor de reducere a riscului de inundații.
  • Din cauza lipsei măsurilor de protecție antierozională a terenurilor pe versanți, majoritatea bazinelor acvatice, dar și râurile sunt înnămolite, ceea ce contribuie la intensificarea riscului de inundație. Astfel, în plan ar trebui să fie incluse și măsuri de protecție antierozională a terenurilor agricole.
  • Eficiența măsurilor va fi mai mare dacă în planurile respective vor fi incluse măsuri pentru creșterea gradului de conștientizare a populației, de promovare a participării lor în elaborarea și implementarea acțiunilor de reducere a impactului inundațiilor; și de educare a copiilor:

 

  • Activități de informare a populației privind conștientizarea riscului la inundații adaptate specific necesităților comunităților respective; măsuri preventive și operative ce trebuie luate într-o situație de urgenta, individuale și de grup; realizare, publicare și diseminare broșuri, pliante, precum și campanii mass media.
  • Elaborarea unui Ghid privind educarea și comportamentul populației în zonele cu risc la inundații.
  • Activități de educare: pregătirea, copiilor, elevilor și studenților prin tematică dedicată situațiilor de urgență (inclusiv inundații) inclusă în programele școlare. Avizul_BIOS la Planul PGRI Nistru si Prut
Citește mai mult
image-title

În urma deciziilor luate de cea de-a 14 Conferință a Părților a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării (UNCCD), FAO, în colaborare cu UNCCD, va organiza o serie de consultări de experți online, care vor contribui la elaborarea unui ghid tehnic despre cum să integreze principiile Îndrumărilor voluntare cu privire la guvernarea responsabilă a proprietății funciare, de pescuit și păduri în contextul securității alimentare naționale (VGGT) în implementarea Convenției și neutralității degradării terenurilor. Aceste consultări vor reuni experți naționali din țări selectate, experți în materie, membri ai Interfaței științifico-politică a UNCCD (SPI), reprezentanți ai organizațiilor societății civile acreditați la UNCCD și parteneri cheie de resurse care vor contribui la pregătirea ghidului tehnic.

Prima consultare online a avut loc pe 17 iunie 2020, cu ocazia „Zilei deșertificării și secetei”, între orele 14:00 – 16:00 (ora Romei)

.

Agendă:
1. De ce suntem aici? 
14: 00-14: 10 (10 min)
Deschiderea și setarea scenei
Vera Boerger, ofițer principal de apă și de apă, FAO, și Barron Orr, om de știință principal la UNCCD
14: 10-14: 40 (30 min)
Perspectivă instituțională
: Membrii ai Comisiei
– Eduardo Mansur, director, Direcția Pământ și Apă, FAO
– Marcela Villarreal, director, divizia de parteneriate, FAO
– Louise Baker, șef de unitate, relații externe, politică și avocatură, UNCCD
– Christina Blank, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)
– Christopher Hegadorn, secretar, Comisia pentru securitatea alimentară mondială
– Marioldy Sanchez Santivañez, AIDER, Peru.

2. Ce realități avem pe teren?
14: 40-15: 30 (50 min)
Starea VGGT și LDN. Informații din studiile de caz în țară privind reducerea diferenței dintre VGGT și LDN

– Mongolia – Guvernare în pășuni;
– Sierra Leone – Reforma națională a politicii funciare
– Senegal – Introducerea VGGT în gestionarea integrată a terenurilor
– Tunisia – Consolidarea și conservarea terenurilor
– Guyana – Legături dintre LDN și planificarea utilizării terenurilor

Discuţii

3. Cum poți contribui?

15: 30-15: 55 (25 min)
Pașii următori și schița adnotată a schiței
– Introducere de către Stefan Schlingloff, responsabil pentru pământ și apă, FAO

Procesul consultativ în țări și Comitetul de Evaluare a Implementării Convenției (CRIC)
– Intervenția lui Trevor L. Benn, comisar, Comisia de cartare a terenurilor din Guyana

Discuții și roluri pentru a contribui la proces

15: 55-16: 00 (5 min)
Concluzii și închiderea.

 

Notă de concept pentru consultările online privind integrarea CFS-VGGT în implementarea UNCCD și LDN este următoarea: Concept_Note_Consultations (1)

Din cauza interesului sporit și multiplelor comentarii, durata conferinței s-a extins, iar fiecare participant (circa 60) a menționat cu ce va putea contribui la elaborarea acestui Ghid.

 

Citește mai mult
image-title

Apreciem faptul că indicatorii au fost selectați conform Ghidului pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU. AO BIOS susține setul de indicatori la nivel național evaluați în cadrul procesului de elaborare a Raportului național starea mediului din Republica Moldova pentru anii 2015-2018 cu luarea în considerație a propunerilor de mai jos:

Este necesar ca autorii raportului să verifice valorile acestor indicatori cu cele care au fost prezentate la convențiile internaționale, la care Republica Moldova este parte (CLRTAP, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, etc.) și dacă sunt careva devieri – să fie explicate sau corectate valorile astfel ca să fie aceleași date de referință pe anii respective.

Analiza valorilor unor indicatori nu este realizată până în 2018, ci doar până în 2016 (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră).

Nu este clar în ce bază au fost determinate valorile ariei afectate de eroziunea solului pentru anii 1995-2018, deoarece monitoringul eroziunii solului se face doar în trei locuri de către ICPA “N. Dimo” și nu se poate de extrapolate aceste date pe întreg teritoriul. Astfel, ar trebui să specificați cum ați primit datele respective și în ce măsură metodologia aplicată corespunde cerințelor internaționale.

Trebuie ori de verificat datele privind utilizarea îngrășămintelor organice în 2018, ori de argumentat acest fapt, deoarece datele confirmă că a fost utilizată o cantitate de 2 ori mai mare ca în 2017, iar numărul de animale a rămas același. Avizul_BIOS la Indicatori

Citește mai mult
image-title

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere este o inițiativă foarte bună, care-i îndreptată spre armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Astfel, proiectul hotărârii Guvernului transpune Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților.

 

Obiectivul principal al Directivei este de a se asigura limitarea emisiilor de compuși organici volatili pe întregul lanț de depozitare, transport și distribuție a carburanților, cu efecte pozitive asupra calității aerului înconjurător. Aceasta a fost completată la nivel european prin Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină având ca obiectiv stabilirea de măsuri pentru reducerea cantității de vapori de benzină emiși în atmosferă în timpul acestor operații şi/sau de către aceste instalații, vehicule și  nave fluviale. În 2014 Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină Avizul_BIOS la COV.

Citește mai mult
image-title

Dragi Colegi,

Agenția de Mediu inițiază, începând cu data de 05 iunie 2020 consultarea publică a setului de indicatori la nivel național evaluați în cadrul procesului de elaborare a Raportului național starea mediului din Republica Moldova pentru anii 2015-2018.

Indicatorii au fost evaluați de Agenția de Mediu în baza datelor statistice ale Biroului Național de Statistică în cadrul activităților proiectului ENI SEIS II East “implementarea principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu” cu asistența Agenției Europene de Mediu și conform modelului de aplicare regional agreat de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU.

În acest sens, conform prevederilor Ordinului directorului Agenției de Mediu nr. 36 din 31 iulie 2019, prin care a fost creat Grupul de lucru interinstituțional pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului național privind starea mediului și a indicatorilor de mediu la nivel naţional, fiind antrenate în acest proces un șir de instituții și autorități deținătoare de date și informații necesare pentru Raport, solicităm respectuos examinarea indicatorilor de mediu publicați la următorul link:

Recomandările pe marginea setului de indicatori supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data de 26 iunie 2020, pe adresa electronică: r_adascalita@mediu.gov.md

Citește mai mult
Anunț! În contextul elaborării Raportului Voluntar Național privind implementarea Agendei 2030, Cancelaria de Stat prezintă spre consultare publică proiectul PRINCIPALELOR MESAJE ce derivă din Raport

Mesajele relatează despre progresele înregistrate de Republica Moldova în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. De asemenea, evidențiază principalele provocări și riscuri asociate, cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de implementare eficientă a Agendei 2030. De asemenea, sunt reliefate domeniile care necesită suportul partenerilor de dezvoltare. Finalul mesajelor reflectă angajamentele și prioritățile imediate ale Republica Moldova în partea ce ține de implementarea Agendei 2030.

Comentariile și sugestiile cu referire la aspectele reflectate în document urmează a fi transmise la adresa de e-mail: agenda2030.moldova@gov.md, pînă la data de 30 aprilie 2020, ora 17:00.

 

Citește mai mult
image-title

Asociația Obștească BIOS a fost selectată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO)  pentru a realiza Studiul de bază la nivel de țară privind reducerea riscului în caz de dezastre, sisteme de avertizare timpurie și servicii de agrometeorologie în Moldova în cadrul proiectului „Sprijin pentru evaluarea reducerii riscului de dezastre în sectorul agricol din Caucaz și Europa de Est”  Scrisoare FAO_Moldova

 

Studiul se va elabora în baza interviurilor cu persoanele responsabile din domeniile relevante din Ministere, Agenții, instituții publice, precum și în baza materialelor existente în domeniu.

 

Citește mai mult