image-title

Organizațiile membre ale Platforma Națională a Republicii Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic  constată că Pandemia și factorii naturali de risc în 2020 au generat cel mai mare șoc asupra economiei Republicii Moldova din ultimele 2 decenii. Datele efective pentru perioada ianuarie-septembrie 2020 indică o scădere economică de 8,2%. Cele mai afectate sectoare sunt HoReCa, transportul, comerțul internațional, activitățile de recreere și de agrement, gospodăriile casnice, industria de prelucrare și agricultura, care a fost prejudiciată puternic și de factorii naturali de risc.

Structura pe activități economice denotă că, IMM-urile au un nivel mai înalt de expunere în cele mai afectate sectoare de pandemie. IMM-urile au fost cel mai mult afectate reieșind din însuși structura economiei naționale. IMM-urile contribuie cu 85,9% la formarea valorii adăugate din Comerț, Transport și HoReCa, care de facto sunt și cele mai afectate sectoare de pandemie. Serviciile de suport, afectate și ele mult peste medie de contextul pandemic (VAB la 9 luni în scădere cu -16,2%) sunt de asemenea dominate covârșitor de IMM-uri cu 88,5% din valoarea adăugată creată în acest sector.

IMM-urile au întâmpinat pandemia cu un sentiment general al inițiativei antreprenoriale în descreștere și fără capacități de ripostare. În anul 2019, numărul întreprinderilor, care au depus rapoarte la BNS (56,7 mii) a crescut cu doar 0,4% sau de șase ori mai lent față de media de creștere a ultimilor cinci ani (2,6%). În ultimii cinci ani, sursa principală de finanțare a investițiilor a fost, pentru companiile din Republica Moldova, capitalul propriu, care a crescut cu 54,8% în anul 2019 față de 2015.

Multe IMM-uri sunt fragile și afectate de orice tip de perturbare și au fost slab pregătite pentru șoc. Doar o treime dintre ele au avut suficientă lichiditate pentru trei luni de activitate, în timp ce doar 12% au acces la surse de finanțare externe. IMM-urile nu folosesc asigurări. Jumătate dintre antreprenori nu au proceduri interne adecvate pentru gestionarea crizelor. Nivelul lor scăzut de alfabetizare juridică se reflectă în contracte nefavorabile cu furnizorii, distribuitorii și alte organizații. 36 la sută din companii au niveluri scăzute de competențe TIC și acces la instrumente.

Mediul de afaceri din R. Moldova este afectat de limitările impuse în timpul crizei pandemice, dar se confruntă și cu provocări preexistente în rețelele sale de distribuție. Provocările respective includ limitări administrative și de mobilitate, rețele de furnizare și distribuție defectuoase, acces limitat la piețe (mai ales externe, dar și interne), infrastructură și soluții slabe sau absente ale tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), birocrație și reglementări guvernamentale lente sau inflexibile și acces limitat la capital.

Companiile au suferit o scădere a cererii de produse și servicii, restricții la activitățile lor și întreruperea aprovizionării (în special pentru materialele importate). Companiile se așteaptă să atenueze aceste provocări prin reducerea costurilor de personal (83%), reducerea cheltuielilor administrative (75%), amânarea investițiilor strategice (83%) și reducerea producției 75%).

Pierderile economice au rezultat din scăderea volumului vânzărilor pe fundalul menținerii la același nivel a costurilor fixe și a costurilor semi-variabile. Cheltuielile legate de locuțiune, dobânzile la credite și fondul de salarizare rămân a fi în mare parte constante, chiar dacă volumul vânzărilor scade. Unele costuri sunt semi-variabile, cum ar fi remunerarea muncii, care poate fi controlată într-o oarecare măsură prin disponibilizări de personal și concedii forțate. Alte costuri, aferente procurării de materie primă, consumului de electricitate etc. variază în aceiași măsură ca și cifra de afaceri.

Deși au fost cel mai mult afectate de pandemie, afacerile mici au beneficiat cel mai puțin de careva suport din partea statului. După cum poate fi desprins din sondajul Băncii Mondiale “Ancheta întreprinderilor privind COVID-19”, în luna noiembrie 2020, scăderea medie a vânzărilor companiilor a constituit -29,4%, comparativ cu -57% raportate în sondajul realizat în luna mai. În același timp, rezultatele dezagregate după mărimea întreprinderilor arată că cel mai afectate de pandemie sunt afacerile mici cu până la 20 de angajați, care au consemnat în luna noiembrie o reducere a cifrei de afacere f-a-p de 34,3% față de scăderea de -20,6% înregistrată de companiile cu 20-100 angajați și de -14,2% de cele cu peste 100 de angajați. Declaratia_26.02.2021_Platforma Nationala Declarat-ia-Platformei-Nationale_sustinerea-IMM-urilor-1

 

Citește mai mult
image-title
Astăzi, 26 noiembrie am organizat un eveniment în format mixt: participarea fizică și online a membriilor Platformei la ședința anuală a Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului. Agenda_Platforma_NES_26.11.2020  Agenda_Platforma_NES_26.11.2020_en
Moderatorul ședinței a fost d-l. Valentin Sașcov, Președintele Comitetului de Supraveghere al Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului (NES).
D-na Anna Moldovan, Facilitatorul Platformei NES Moldova, a avut două prezentări foarte interesante: privind activitățile realizate de către echipa de implementare a Strategiei Naționale de Implicare pe parcursul anului 2020 în contextul modelului nou operațional al Coaliției Internaționale a Pământului și situației epidemiologice în plan global, precum și Planul de acțiuni NES 2021.
Un interes deosebit au avut și prezentările d-lui Lilian Mindov, Șef Direcție cadastrul bunurilor imobile, Agenția Relații Funciare și Cadastru privind utilizarea „Ghidului practic de corectare a erorilor comise la atribuirea în proprietate a cotelor de teren echivalente”, precum și a d-lor Alexandru Perjan, administrator SRL EUROALUN și Sergiu Melnic, expert certificare SRL EUROALUN privind Experiența SRL EUROALUN în promovarea practicilor de guvernanță funciară centrată pe oameni conform Priorității nr. 6. Ecosisteme gestionate local.
În pofida faptului că în acest an puțini membrii au avut posibilitate să participe la ședință, dar toți au fost foarte activi și cu greu ne-am încadrat în timpul prevăzut de agendă. Vom continua și în continuare să identificăm problemele mebrilor Platformei NES și împreună cu părțile responsabile să găsim soluții la problemele respective.
Materiale video despre ședință le puteți urmări aici: https://www.dropbox.com/h?preview=zoom_0.mp4

Citește mai mult
image-title
PRIAevents în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Republica Moldova, FNFM, AO BIOS, Bacifera și alți parteneri, a organizat azi, 17 noiembrie începând cu ora 10.30 Ceremonia de Premiere a Fermierilor din Republica Moldova , in contextul Zilei Nationale a Fermierilor din Republica Moldova – un eveniment unic pentru a celebra și aplauda realizările remarcabile ale acelor fermieri care aduc o contribuție semnificativă la agricultura din Republica Moldova.
Am discutat împreună cu fermieri, autorități si companii conexe. Ceremonia de Premiere a avut loc la hotelul Radisson Blu Chisinau si a fost transmisă live pe Facebook PRIAEvents, dar si pe paginile partenerilor evenimentului.
Programul a inclus:
10,30 – Start conferința online transmisă live de la Radisson Blu Chișinău
10,35-11,45 – Panel online – Cum putem crește afacerile fermierilor din Republica Moldova?
11,45- 13,00 – Transmisie LIVE: Ceremonie de Premiere a Fermierilor din Republica Moldova

Citește mai mult
image-title

Ghidul practic privind corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor este elaborat de către inginerul cadastral Lilian Mindov, cu suportul Coalitiei Internationale a Pamantului, prin intermediul Platformei Strategiei Nationale de Implicare. Ghidul poate fi descărcat pe: https://www.dropbox.com/s/zvrasyhq63onk8s/Flyer%20Youth%20and%20Land.pdf?dl=0

Instruire în Ghidul practic privind corectarea erorilor menționate mai sus au fost realizate de către Lilian Mindov pe data de 09 noiembrie 2020 pentru reprezentanții APL, iar pentru specialiștii raionali au fost organizate pe 13 și 15 noiembrie 2020. Listele participanților se atașează List of participants_Training in practical guidelines_LPAs 

List of participants_Training in practical guidelines_Districts Administration

Citește mai mult
image-title

În perioada: 14-15 octombrie 2020 a avut loc Asamblea Generală a membrilor Coaliției Internaționale a Pământului din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord – EMENA.

 

Felicitări Facilitatoarei Platformei Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului, Anna Moldovan, care a avut o prezentare excelentă privind activitățile realizate, problemele cu care ne-am confruntat, precum și soluțiile, care au fost realizate. A fost discutată versiunea preliminară a Strategiei regionale, dar încă rămâine de a fi definitivată, deoarece participanții la ședință au menționat că trebuie să fie cât mai practică și reală, dar nu doar generală, cum este acuma fără acțiuni clare care vor fi realizate și un buget bine determinat.

 

S-a discutat necesitatea de a reveni la abordarea de jos în sus, cum era anterior, să fie întărită comunicarea și facilitarea acțiunilor comune, dar și ca membrii cu adevărat să participe la luarea deciziilor în cadrul Coaliției. La moment membrii Consiliului ILC îți prezintă doar punctul lor de vedere, care nu este discutat cu membrii ILC și nici nu se solicită de a face propuneri de a include în agenda ședințelor unele sau altele propuneri în care sunt interesați membrii ILC din regiune.

Citește mai mult
image-title

AO BIOS a prezentat multiple propuneri de îmbunătățire a proiectului Codului Funciar, care a fost prezentat anul precedent Avizul BIOS la Codul Funciar.

MADRM a prezentat proiectul actualizat a Codului Funciar AVIZARE repetata Codul funciar feb 2020 împreună cu tabelul de divergențe a propunerilor și obiecțiilor prezentate față de acest document  AVIZARE repetata SINTEZA propuneri si obiectii Cod funciar avizare feb 2020

Cu părere de rău, propunerile noastre n-au fost luate în considerație și solicităm autorii ca să iee în considerație propunerile noastre de îmbunătățire a proiectului Codului Funciar.

 

Citește mai mult