image-title
La 27 noiembrie a avut loc a treia reuniune tematică a experților în domeniu „Facilitatori pentru integrarea proprietății funciare cu neutralitatea degradării terenurilor”, organizate de FAO, în colaborare cu UNCCD. Au fost continuate discuțiile privind elaborarea ghidului tehnic privind integrarea principiilor Îndrumărilor voluntare cu privire la guvernarea responsabilă a proprietății funciare, de pescuit și păduri în contextul securității alimentare naționale (VGGT) în implementarea Convenției ONU privind Combaterea deșertificării, în special a neutralității degradării terenurilor.
NES Moldova este inclus ca unul dintre studiile de caz în Ghid. Bazându-se pe schimburile din consultările anterioare, o revizuire sistematică și studiile de caz, au fost formulate o serie de nouă căi orientate spre acțiune care descriu modalități de aplicare a principiilor VGGT pentru a realiza LDN, abordând în mod specific întrebările „cum” de implementat acțiunile, barierele și beneficiile identificate. Prima variantă a Ghidului va fi finalizată până la sfârșitul lunii ianuarie 2021.

 

Citește mai mult
image-title

În perioada: 14-15 octombrie 2020 a avut loc Asamblea Generală a membrilor Coaliției Internaționale a Pământului din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord – EMENA.

 

Felicitări Facilitatoarei Platformei Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului, Anna Moldovan, care a avut o prezentare excelentă privind activitățile realizate, problemele cu care ne-am confruntat, precum și soluțiile, care au fost realizate. A fost discutată versiunea preliminară a Strategiei regionale, dar încă rămâine de a fi definitivată, deoarece participanții la ședință au menționat că trebuie să fie cât mai practică și reală, dar nu doar generală, cum este acuma fără acțiuni clare care vor fi realizate și un buget bine determinat.

 

S-a discutat necesitatea de a reveni la abordarea de jos în sus, cum era anterior, să fie întărită comunicarea și facilitarea acțiunilor comune, dar și ca membrii cu adevărat să participe la luarea deciziilor în cadrul Coaliției. La moment membrii Consiliului ILC îți prezintă doar punctul lor de vedere, care nu este discutat cu membrii ILC și nici nu se solicită de a face propuneri de a include în agenda ședințelor unele sau altele propuneri în care sunt interesați membrii ILC din regiune.

Citește mai mult