Primele 40 de certificate ale inginerilor cadastrali au fost înmânate titularilor, în urma susținerii procedurii de certificare a Agenției relații Funciare și Cadastru. Inginerii cadastrali și-au asumat responsabilitatea că vor executa calitativ lucrările cadastrale conform legislației și celor mai bune practici. Astfel, odată cu reluarea procedurii de certificare a fost asigurată piața serviciilor și lucrărilor cu specialiști certificați și respectiv stimularea activității de întreprizător.

Citește mai mult
image-title
Astăzi, 26 noiembrie am organizat un eveniment în format mixt: participarea fizică și online a membriilor Platformei la ședința anuală a Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului. Agenda_Platforma_NES_26.11.2020  Agenda_Platforma_NES_26.11.2020_en
Moderatorul ședinței a fost d-l. Valentin Sașcov, Președintele Comitetului de Supraveghere al Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului (NES).
D-na Anna Moldovan, Facilitatorul Platformei NES Moldova, a avut două prezentări foarte interesante: privind activitățile realizate de către echipa de implementare a Strategiei Naționale de Implicare pe parcursul anului 2020 în contextul modelului nou operațional al Coaliției Internaționale a Pământului și situației epidemiologice în plan global, precum și Planul de acțiuni NES 2021.
Un interes deosebit au avut și prezentările d-lui Lilian Mindov, Șef Direcție cadastrul bunurilor imobile, Agenția Relații Funciare și Cadastru privind utilizarea „Ghidului practic de corectare a erorilor comise la atribuirea în proprietate a cotelor de teren echivalente”, precum și a d-lor Alexandru Perjan, administrator SRL EUROALUN și Sergiu Melnic, expert certificare SRL EUROALUN privind Experiența SRL EUROALUN în promovarea practicilor de guvernanță funciară centrată pe oameni conform Priorității nr. 6. Ecosisteme gestionate local.
În pofida faptului că în acest an puțini membrii au avut posibilitate să participe la ședință, dar toți au fost foarte activi și cu greu ne-am încadrat în timpul prevăzut de agendă. Vom continua și în continuare să identificăm problemele mebrilor Platformei NES și împreună cu părțile responsabile să găsim soluții la problemele respective.
Materiale video despre ședință le puteți urmări aici: https://www.dropbox.com/h?preview=zoom_0.mp4

Citește mai mult
image-title

În perioada: 14-15 octombrie 2020 a avut loc Asamblea Generală a membrilor Coaliției Internaționale a Pământului din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord – EMENA.

 

Felicitări Facilitatoarei Platformei Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului, Anna Moldovan, care a avut o prezentare excelentă privind activitățile realizate, problemele cu care ne-am confruntat, precum și soluțiile, care au fost realizate. A fost discutată versiunea preliminară a Strategiei regionale, dar încă rămâine de a fi definitivată, deoarece participanții la ședință au menționat că trebuie să fie cât mai practică și reală, dar nu doar generală, cum este acuma fără acțiuni clare care vor fi realizate și un buget bine determinat.

 

S-a discutat necesitatea de a reveni la abordarea de jos în sus, cum era anterior, să fie întărită comunicarea și facilitarea acțiunilor comune, dar și ca membrii cu adevărat să participe la luarea deciziilor în cadrul Coaliției. La moment membrii Consiliului ILC îți prezintă doar punctul lor de vedere, care nu este discutat cu membrii ILC și nici nu se solicită de a face propuneri de a include în agenda ședințelor unele sau altele propuneri în care sunt interesați membrii ILC din regiune.

Citește mai mult
image-title

Asociația Obștească BIOS este recunoscătoare echipei care au elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Codului Silvic pentru acceptarea propunerilor noastre la definitivarea versiunii finale a documentului.

 

Proiectul noului Cod Silvic actualizat promovează implementarea practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, a tipului natural fundamental de pădure, asigurarea diversității biologice și susținerea tuturor tipurilor de proprietate și formelor de gospodărire a pădurilor, ceea ce este foarte necesar pentru îmbunătățirea situației în domeniu.

 

AO BIOS susține proiectul noului Cod Silvic. Avizul BIOS la Codul Silvic actualizat

2_Nt.Inf.pr.COD SILVIC_02.07.2020

2_Pr.HG aprob.Codul Silvic_02.07.2020

 

Citește mai mult
image-title

AO BIOS a prezentat multiple propuneri de îmbunătățire a proiectului Codului Funciar, care a fost prezentat anul precedent Avizul BIOS la Codul Funciar.

MADRM a prezentat proiectul actualizat a Codului Funciar AVIZARE repetata Codul funciar feb 2020 împreună cu tabelul de divergențe a propunerilor și obiecțiilor prezentate față de acest document  AVIZARE repetata SINTEZA propuneri si obiectii Cod funciar avizare feb 2020

Cu părere de rău, propunerile noastre n-au fost luate în considerație și solicităm autorii ca să iee în considerație propunerile noastre de îmbunătățire a proiectului Codului Funciar.

 

Citește mai mult