image-title
La 27 noiembrie a avut loc a treia reuniune tematică a experților în domeniu „Facilitatori pentru integrarea proprietății funciare cu neutralitatea degradării terenurilor”, organizate de FAO, în colaborare cu UNCCD. Au fost continuate discuțiile privind elaborarea ghidului tehnic privind integrarea principiilor Îndrumărilor voluntare cu privire la guvernarea responsabilă a proprietății funciare, de pescuit și păduri în contextul securității alimentare naționale (VGGT) în implementarea Convenției ONU privind Combaterea deșertificării, în special a neutralității degradării terenurilor.
NES Moldova este inclus ca unul dintre studiile de caz în Ghid. Bazându-se pe schimburile din consultările anterioare, o revizuire sistematică și studiile de caz, au fost formulate o serie de nouă căi orientate spre acțiune care descriu modalități de aplicare a principiilor VGGT pentru a realiza LDN, abordând în mod specific întrebările „cum” de implementat acțiunile, barierele și beneficiile identificate. Prima variantă a Ghidului va fi finalizată până la sfârșitul lunii ianuarie 2021.

 

Citește mai mult
image-title

Ghidul practic privind corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor este elaborat de către inginerul cadastral Lilian Mindov, cu suportul Coalitiei Internationale a Pamantului, prin intermediul Platformei Strategiei Nationale de Implicare. Ghidul poate fi descărcat pe: https://www.dropbox.com/s/zvrasyhq63onk8s/Flyer%20Youth%20and%20Land.pdf?dl=0

Instruire în Ghidul practic privind corectarea erorilor menționate mai sus au fost realizate de către Lilian Mindov pe data de 09 noiembrie 2020 pentru reprezentanții APL, iar pentru specialiștii raionali au fost organizate pe 13 și 15 noiembrie 2020. Listele participanților se atașează List of participants_Training in practical guidelines_LPAs 

List of participants_Training in practical guidelines_Districts Administration

Citește mai mult
image-title

Dragi colegi,

Vă rugăm să găsiți atașat Raportul sumar al reuniunii tematice nr. 2 „Facilitatori pentru integrarea proprietății funciare în neutralitatea degradării terenurilor”, care a avut loc la 21 august 2020 Summary report 21Aug meeting. De asemenea, atașez prezentarea Presentation-FAO_21August_Enablersși nota pregătitoare pentru ușurință de referință Preparatory note for participants 21-08-2020.add.

Vă mulțumim pentru contribuții. Vom continua să integrăm și contribuțiile dvs. primite în scris în lucrările în curs pentru Ghidul tehnic.

Toate cele bune

Stefan Schlingloff

FAO, Direcția Teren și Apă

 

Citește mai mult
image-title

Consolidarea terenurilor este un instrument de gestionare a terenurilor bine dovedit, care a fost utilizat în mod tradițional pentru dezvoltarea agricolă, având ca obiectiv principal reducerea fragmentării terenurilor și creșterea exploatației și a mărimilor agricole. Folosit ca instrument polivalent, acesta poate ajuta proiectele care vizează restabilirea naturii, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și proiectele de infrastructură pe scară largă, deoarece oferă oportunitatea de a compensa proprietarii de terenuri și fermierii în suprafețe de terenuri în locul compensațiilor bănești.

Unele țări europene au o tradiție de consolidare a teritoriului mai mare de o sută de ani. Consolidarea terenurilor este răspândită în multe țări, inclusiv în țările din Asia și în Africa.

Acest webinar înlocuiește două sesiuni de consolidare a terenurilor planificate inițial pentru săptămâna de lucru FIG 2020 în Amsterdam (mai 2020). Ca multe altele, această întâlnire a fost anulată din cauza situației COVID-19.

Obiectivul webinarului este de a promova bune practici de consolidare a terenurilor și aplicarea practică a Ghidului juridic FAO cu exemple dintr-o serie de țări europene. De asemenea, va servi pentru susținerea aplicării și punerii în aplicare a Ghidurilor voluntare privind guvernarea responsabilă a posesiei de terenuri, pescuit și păduri în contextul securității alimentare naționale (VGGT) și atingerea obiectivelor SDG precum 1.4, 2.3 și 5.a.

La acest webinar s-a discutat noul Ghid juridic privind consolidarea terenurilor, elaborat pe baza rezultatelor unui studiu de bune practici pentru legislația privind consolidarea terenurilor din Europa. Ghidul legal a fost pregătit de FAO în strânsă cooperare cu rețele tehnice precum LANDNET, FIG și UNECE WPLA. Ghidul poate fi descărcat pe site-ul FAO.

 

Citește mai mult
image-title

Coaliția Internațională a Pământului (ILC) a organizat o întâlnire online pe data de 17 iunie, la ora 11.30 (ora Romei) pentru a prezenta tutorialul „Mutarea online. Instrumente și sfaturi pentru facilitarea online a platformelor ILC” Moving online_Tutorial ILC. Organizatorii au testat împreună cu participanții câteva dintre instrumentele prezentate în acesta. Unii participanți și-au împărtășit experiența în organizarea și desfășurarea de evenimentelor online.

Tutorialul poate fi accesat astfel:

 1. Accesați MemberNet
 2. Selectați limba din partea dreaptă sus a paginii
 3. Faceți clic pe fila „ILC Corner” din partea de sus a paginii
 4. Căutați în „Modul de bază” – faceți clic pe „Vezi mai multe” pentru a vedea ultimele module încărcate
 5. Iată-l – „Mutarea online”

Încurajăm membrii Platformei NES Moldova ca să folosească acest ghid în activitatea lor.

 

Echipa NES Moldova

 

Citește mai mult
image-title

Dragi colegi!

În legătură cu pandemia Covid19 membrii Platformei Ariei prioritare 10 (PA10) a Strategiei UE privind regiunea Dunării (SUERD) au discutat pe 15 și 16 iunie opțiunea de organizare a ședințelor/evenimentelor  interactive online, în special modul de organizare a Zilelor Naționale de Participare.

Prezentările incluse în agenda ședințelor Agenda_Online Meeting of Danube Local Actors Platform_NPD le puteți accesa aici 2020-06-15_D-LAP_NPD I , 2020-06-16_D-LAP_NPD II și utiliza în activitatea Dvs.

Accesați setul de instrumente privind Ziua Națională de Participare Online la padlet.com/DLAP/NaPaDatoolkit și găsiți documente, articole și link-uri utile pentru organizarea de întâlniri interactive online. Setul de instrumente include, de asemenea, tutoriale despre instrumentele online care au fost prezentate la întâlnire, precum și unele dintre cele propuse de participanți. Setul de instrumente va fi actualizat periodic.

Videoclipurile întâlnirilor pot fi accesate pe platforma WebEX. Accesul videoclipului (cu chatul și sondajele) va fi accesibil și prin canalul YouTube PA 10.

Cu respect,

Echipa BIOS.

Citește mai mult

Ghidul „Cum să organizezi un webinar?” este dezvoltat de TechSoup Europe, tradus de către Asociația Techsoup.

 

Ghidul conține sfaturi și trucuri de bază pentru cei care doresc să înceapă să organizeze webinarii. Sunt câteva reguli care trebuie urmate pentru ca, atât organizatorii, cât și participanții, să aibă o experiență plăcută. Se atrage atenție la actorii implicați, software-ul pe care doriți să-l folosiți, activitățile de pregătire, de realizare și după webinar. Se oferă și lista de verificare pentru facilitator, astfel ca să nu să se omită nimic.

 

Ghidul îl puteți descărca aici: TechSoup-Europe-Short-Guide-to-Making-Webinars_RO

 

Citește mai mult
image-title

În temeiul art. 551 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318),

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor (se anexează).

2.Implementarea prevederilor Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor se va efectua
din contul şi în limita mijloacelor aprobate în acest scop Regulamentul privind modul de corectare a erorilor.

 

Citește mai mult

Rezultatul scontat al Planului: de a atinge durabilitatea socială, instituțională și financiară și de a mobiliza resursele pentru a promova guvernarea funciară centrată pe oameni Sustainability and Resource Plan.

 

Obiectivele Planului:

 1. de a implica mai mulți oameni în activitățile platformei SNI, de a facilita atitudinea pro-activă a societății.
 2. implicarea mai activă a membrilor platformei în mobilizarea resurselor umane și financiare.
 3. de extinde relațiile existente cu donatorii sau dezvolta noi relații de parteneriat dincolo de sprijinul financiar deja obținut pentru implementarea SNI.

 

Roluri și responsabilități de realizare a Planului:

 • Comitetul de supraveghere al SNI va oferi îndrumare și monitorizare și va accelera eforturile de mobilizare a resurselor.
 • Facilitatorul SNI va întreprinde cercetări privind oportunitățile de finanțare, împreună cu Comitetul de supraveghere va analiza datele disponibile, iar informațiile vor fi distribuite în rândul membrilor.
 • Comitetul de supraveghere și Facilitatorul SNI:
 • vor pune în aplicare prevederile planului prin identificarea surselor potențiale de finanțare, pregătirea și prezentarea propunerilor, implicând cât mai mult membrii platformei SNI.
 • vor menține relații cu donatorii prin organizarea de întâlniri, comunicări periodice de date și vor extinde relațiile pentru a promova un mediu reciproc de învățare.
 • În cele din urmă, Facilitatorul SNI va informa membrii platformei despre progresul atins.

 

Durabilitatea Platformei SNI va fi asigurată de:

 • Durabilitatea rezultatelor
  • Înregistrare schimbări
  • Colectare feedback

 

 • Durabilitatea procesului
 • Promovare istorii de succes
 • Demonstrare rezultate eforturi comune

 

 • Durabilitatea resurselor
  • Utilizarea eficientă a tuturor resurselor
  • Plus valoare, noi servicii oferite

 

 • Durabilitatea capacității umane
  • Experiență
  • Parteneri de încredere testați în timp

și

 

 • Durabilitatea socială
 • Promovarea necesităților tinerilor
 • Implicarea tinerilor

 

Pentru 2019 sunt preconizate următoarele activități:

 • Investigarea potențialilor donatori și parteneri; utilizarea tuturor instrumentelor disponibile și oportunităților de identificare a potențialilor parteneri.
 • Analiza cheltuielilor curente și lacunelor de finanțare, analiza și evaluarea costurilor viitoare.
 • Crearea unei liste a produselor sau serviciilor SNI care sunt apreciate în comunitate.
 • Crearea unei baze de date a partenerilor de resurse, identificând interesele lor legate de inițiativele SN
 • Crearea oportunităților de voluntariat în cadrul activităților platformei SNI, identificarea potențialilor voluntari în rândul diferitor grupuri sociale.
 • Identificarea contribuțiilor posibile din partea partenerilor, alte părți interesate.
 • Desemnarea persoanei responsabile de mobilizarea resurselor, distribuirea rolurilor în echipă.
 • Elaborarea unui plan care să indice modul de implicare a fiecărui partener potențial.
 • Elaborarea mesajelor-cheie și materialelor de comunicare pentru potențialii parteneri care să servească drept bază pentru dezvoltarea viitoarelor proiecte.
 • Diseminarea mesajelor cheie prin intermediul platformei on-line.
 • Crearea instrumentelor de implicare a partenerilor, cum ar fi întâlniri față în față, scrisori, invitații la ateliere, ședințe ale platformei SNI pentru a încuraja relațiile și spori gradul de încredere.
 • Mediatizarea rezultatelor și implicării partenerilor. Feedback, și mesaj de mulțumesc după fiecare eveniment în care participă un partener.
 • Implicarea potențialilor parteneri în discutarea viitoarelor activități ale platformei SNI.
 • Formalizarea relațiilor cu voluntarii, descrierea oportunităților și beneficiile voluntariatului.
 • Crearea unui plan de comunicare pentru a construi vizibilitatea și respectul față de partener.
 • Dezvoltarea și diseminarea instrumentelor de comunicare ca broșuri, pliante informative.
 • Actualizarea paginii web și platformei on-line.

 

Anna Moldovan

Drd., lector universitar, membru AO BIOS

Citește mai mult