image-title

Ziua Mondială a Solului este organizată anual pe 5 decembrie, ca mijloc de a concentra atenția asupra importanței unui sol sănătos și de a milita pentru gestionarea durabilă a resurselor solului.

Uniunea Internațională a Științei Solului (IUSS), în 2002, a adoptat o rezoluție prin care propune ca 5 decembrie să fie marcată drept Ziua Mondială a Solului pentru a sărbători importanța solului ca componentă critică a sistemului natural și ca un contributor vital la bunăstarea umană. . Data de 5 decembrie a fost aleasă deoarece corespunde cu ziua oficială de naștere a regretatului Rege Bhumibol Adulyadej, Regele Thailandei, care a fost unul dintre principalii susținători ai acestei inițiative.

Conferința Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO), în iunie 2013, a aprobat în unanimitate Ziua Mondială a Solului și a cerut adoptarea oficială la cea de-a 68-a Adunare Generală a ONU. În decembrie 2013, cea de-a 68-a Adunare Generală a ONU a declarat ziua de 5 decembrie Ziua Mondială a Solului.

Când solul se pierde, este nevoie de ani de zile pentru a se înlocui. Este nevoie de până la 1.000 de ani pentru a produce doar 2 până la 3 cm de sol. Se crede că până la 90% din pământul lumii va fi degradat până în 2050. Situația este îngrozitoare, ceea ce înseamnă că nu avem timp de pierdut când vine vorba de salvarea solului.

Fiecare poate să-și aducă contribuția la păstrarea sau îmbunătățirea fertilității solului. Iată câteva modalități prin care poți participa:
• Aflați despre importanța sănătății solului și despre modul în care aceasta ne afectează viitorul
• Vizionați videoclipuri și documentare despre sol, inclusiv Solul viu, Simfonia solului și Eroziunea solului: o perspectivă istorică
• Angajați-vă să aveți grijă de solul din comunitatea dumneavoastră prin compostare, plantând culturi de acoperire și construind terase pentru a preveni eroziunea solului.
• Distribuie activitățile de protecție a solurilor pe rețelele sociale cu #WorldSoilDay.

Colegiul de redacție BIOS

Citește mai mult
image-title

Cea de-a 61-a reuniune a Consiliului Facilității Globale de Mediu (GEF) va avea loc online în perioada 6-9 decembrie. Consiliul va lua în considerare un program de lucru propus care cuprinde 25 de proiecte și un program. Dacă va fi aprobat, Programul de lucru ar aloca 190,7 milioane USD. Consiliul va discuta, de asemenea:

• organizarea celei de-a șaptea Adunări a GEF, care este programată să aibă loc în 2022.
• un raport al președintelui Comitetului de consultanță științifică și tehnică (STAP), inclusiv o revizuire a rapoartelor STAP privind: Înțelegerea cooperării Sud-Sud pentru schimbul de cunoștințe; Elemente de activare pentru o bună proiectare a proiectului; și Cum de proiectat proiecte de economie circulară.

Membrii Consiliului vor primi o actualizare cu privire la activitățile GEF în sprijinul următoarelor acorduri multilaterale de mediu: Convenția ONU pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD); Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC); Convenția privind diversitatea biologică (CBD); Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm); Convenția de la Minamata privind mercurul; și Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (Protocolul de la Montreal).

La încheierea celei de-a 61-a reuniuni a Consiliului GEF, membrii Consiliului vor sărbători cea de-a 30-a aniversare a GEF.

 

Citește mai mult
image-title

Guvernul a prezentat raportul de activitate pentru primele 100 de zile, care include multe realizări. Sunt salutabile activitățile realizate în unele domenii. Mă voi opri doar la domeniile în care activăm: protecția mediului, agricultura și dezvoltarea rurală. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a fost redenumit în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Ministerul Mediului – instituție creată separat, va acoperi următoarele sectoare: protecţia mediului, schimbări climaterice și domeniul resurse naturale.

 

În Raport la Agricultură și dezvoltarea rurală sunt incluse următoarele activități realizate:

 • A fost majorat Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural cu 435,0 mil. lei pentru măsuri de sprijin pentru producătorii agricoli și grupuri de producători care au efectuat investiţii.
 • A fost deblocat procesul de achitare a datoriilor către producătorii agricoli care nu au primit subvenții post-investiționale pentru anul 2020.
 • Au fost create platforme regionale de comercializare a producției autohtone în centrele raionale pentru ca fermierii să aibă posibilitatea sa-și vândă producția agricolă.
 • A fost inițiată procedura de modificare principiilor de subvenționare privind dezvoltarea agriculturii și mediului rural, în vederea încurajării și stimulării investițiilor axate pe procesarea producției agricole.
 • A fost facilitată participarea a 34 de exportatori din Moldova la 6 expoziții internaționale de mărfuri și servicii.

 

Printre activitățile realizate la capitolul Protecția Mediului sunt incluse următoarele:

 • A fost organizată a 3-a ședință a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru în vederea punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012.
 • A fost aprobat Regulamentul de funcționare a Rezervației biosferei „Prutul de Jos”;
 • A fost aprobat cadrul normativ cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național (cadrul normativ secundar pentru implementarea Legii vânătorii si fondului cinegetic nr. 298/2018).
 • A fost angajată prima tranșă de 25 milioane de euro din cadrul Programului destinat pentru finanțarea dezvotării infrastructurii în Regiunile de management al deșeurior.
 • A fost elaborat Studiul de fezabilitate și de impact asupra mediului pentru construcția Stației de epurare a apelor uzate din mun. Soroca, realizat din sursele fondului fiduciar multi-donator al regiunii Europei și Asiei Centrale (ECAPDEV).
 • Au fost lansate 2 sisteme de canalizare și stații de epurare la Cantemir și Dănceni;
 • În contextul campaniei „Un arbore pentru dăinuirea noastră” sunt efectuate lucrări de creare a culturilor silvice în fondul forestier și regenerare naturală pe o suprafață de 579 ha.
 • A fost aprobat proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare în vederea tranziției către economia circulară prin menținerea alimentelor în circuitul consumului, evitarea formării deșeurilor alimentare și încurajarea redistribuirii surplusului de produse alimentare.

 

Guvernarea a menționat că problema schimbărilor climatice este prioritară pentru Republica Moldova, dar din Raport nu reiese aceasta. E binecunoscut faptul că schimbările climatice duc la intensificarea dezastrelor, iar agricultura și mediul sunt afectate cel mai tare de ele. La capitolul: Gestionarea situațiilor excepționale este inclusă doar o măsură eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat și alocarea mijloacelor financiare pentru reparația acoperișului unui gimnaziu, u prevenirea inundațiilor în 2 localități și eliberarea păcurii din rezerva de stat.

 

Vreau să aduc la cunoștință că în acest an Asociația Obștească BIOS, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a realizat Analiza completă a sistemului de reducere a riscurilor de dezastre în agricultură în Republica Moldova, în care se descrie situația actuală privind cadrul juridic, politic și institutional privind schimbările climatice și reducerea riscului dezastrelor, evaluarea riscurilor și planificarea măsurilor de reducere/gestionare a riscului de dezastre, sistemele de avertizare timpurie, serviciile agrometeorologice, etc. Sunt propuse multiple recomandări de îmbunătățire a sistemului de management și reducere a riscurilor de dezastre. Anume acest Studiu poate ajuta substantial la elaborarea strategiei în domeniu și armonizarea acțiunilor instituțiilor publice în domeniul respectiv.

 

Deoarece Ministerele s-au divizat, anticipam că raportul să includă o nouă abordare a soluționării problemelor în domeniile respective, mai ales că situația este dezastruoasă. La protecția mediului sunt inițiative noi, dar nu este prezentată viziunea de guvernare în domeniile respective și pașii pentru realizarea acesteia.

 

Valentin Ciubotaru,

director executiv, AO BIOS

 

Citește mai mult
image-title

În data de 13 noiembrie, în Republica Moldova a fost lansată oficial campania de împădurire a plaiului „Plantează-ți viitorul”, 2021.

 

Startul Campaniei de inverzire si l-au asumat Presedintia, Parlamentul, Guvernul, Autoritatea centrala de ramura – Ministerul mediului cu institutiile subordonate, alte autoritati publice. Astfel, colaboratorii Ministerului Mediului şi din instituțiile din subordine, împreună cu reprezentanți ai aparatului prezidențial s-au deplasat în Rezervația Naturalā „Codru” din localitatea Lozova, unde au participat la lucrările de împădurire a unui masiv bogat în păduri seculare.

 

Este o campanie binevenită, mai ales luând în considerație rata mica de împădurire pe care o are Moldova, dar și starea dezastruoasă a pădurilor existente. Totuși, ca să aibă un impact mare campania de înverzire a reprezentanților Administrației Publice Centrale trebuia de început pe terenurile degradate și nu pe teritoriul Rezervației Științifice, unde conform legislației în vigoare ar trebui să fie un model demn de urmat.

 

Nu știu în ce măsură sunt specialuiști în domeniul solului Ministerul Mediului, dar dacă se dorește de a iniția o astfel de companie pe întreg teritoriul țării, atunci ei trebuiau să spună dacă e momentul potrivit ca să se realizeze această companie de înverzire. Din datele care le avem, conținutul apei în sol este la nivelul celui de ofilire. Pedologii și agronomii cunosc că în aceste condiții nu se recomandă de a planta arbori și arbuști, dar nici plante anuale. Am dori ca să ieșim din campanii (electorale, de înverzire, etc.) și să realizăm activități durabile astfel ca viața oamenilor, dar și starea mediului să se îmbunătățească.

 

Valentin Ciubotaru,

director executiv, AO BIOS

 

Citește mai mult
image-title

Facilitatea Globală pentru Mediu (GEF) a anunțat 10 noi câștigători ai Programului său de provocari pentru inovație în adaptare, o competiție care oferă finanțare de bază pentru inițiative inovatoare menite să ajute țările vulnerabile să facă față crizei climatice care se agravează.

Conceptele de proiect selectate în runda a doua a Programului Challenge (Provocare) au fost depuse de BFA Global, BNP Paribas, CropIn, Earth Security, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation, Heifer International, Alliance of Bioversity International și International Center for Tropical Agriculture, Winrock International, Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă și Institutul Mondial de Resurse.

În total 418 de propuneri au fost primite în cadrul celei mai recente cereri de propuneri a GEF, care acoperă o gamă largă de domenii și sectoare. Fiecare concept câștigător va fi eligibil pentru a primi granturi de la Fondul Special pentru Schimbările Climatice și Fondul pentru țările cel mai puțin dezvoltate, găzduit de GEF, care în ultimii 20 de ani au oferit finanțare țintită pentru proiecte de rezistență la schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare și cu venituri mici.

Președintele GEF, Carlos Manuel Rodriguez, a spus că interesul puternic față de competiție reflectă potențialul sectorului privat de a investi și de a se implica mult mai mult în soluții de rezistență la schimbările climatice, în special în țările în curs de dezvoltare, unde nevoile de adaptare sunt enorme.

„Cele mai grele provocări de mediu în fața noastră – inclusiv cum să facem față schimbărilor climatice – necesită cele mai strălucite minți la masă. Este cu adevărat încurajator să vedem că această competiție atrage atât de multe companii de talie mondială, instituții financiare și dezvoltatori de tehnologie cu idei excelente despre cum să construim societăți, lanțuri de aprovizionare, sisteme alimentare și economii mai reziliente la climă”, a spus Rodriguez. „Când GEF a lansat Programul Provocare pentru inovație în adaptare în urmă cu doi ani, a deschis ușa către noi parteneriate care fac o diferență reală în țările în curs de dezvoltare și în țările cel mai puțin dezvoltate ale căror ambiții de mediu au nevoie de sprijin urgent.”

Prima cohortă de nouă concepte de proiect câștigătoare a Programului de provocare pentru inovație în adaptare a fost anunțată la cel de-al 25-lea summit al ONU privind schimbările climatice, desfășurat la Madrid în 2019. Aceste inițiative de adaptare la schimbările climatice sunt conduse de parteneri, inclusiv Clarmondial, Massachusetts Institute of Technology, Nespresso, South Pole și Willis Towers Watson, alături de agențiile de implementare GEF.

Ultimii zece câștigători, anunțați în timpul summitului climatic COP26 de la Glasgow, vor fi eligibili pentru granturi între 440.000 și 1,3 milioane dolari fiecare, odată ce vor fi pe deplin aprobate. Sprijinul total al GEF din această rundă a competiției va fi de 10 milioane USD.

Noile proiecte propuse urmăresc îmbunătățirea accesului la capital, tehnologii și servicii financiare, inclusiv pentru micii fermieri care trec la practici de adaptare la climă; să creeze o facilitate de finanțare privată bazată pe natură pentru orașele de coastă din țările cel mai puțin dezvoltate; dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare mai rezistente prin utilizarea sistematică a datelor, standardelor și certificării climatice; sprijinirea peisajelor de orez rezistente la climă; și extinderea fluxurilor de investiții în măsurile de adaptare la climă, inclusiv prin noi instrumente de asigurare.

Ca și în prima rundă, fiecare inițiativă va fi dezvoltată și implementată în parteneriat cu una dintre cele 18 agenții oficiale de implementare ale GEF, inclusiv Conservation International, Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO).

GEF sprijină eforturile de adaptare la climă, în principal prin LDCF și SCCF. De la înființarea lor în 2001, au oferit 2 miliarde de dolari sub formă de granturi și au mobilizat alte 13 miliarde de dolari din alte surse pentru a reduce vulnerabilitatea a aproximativ 60 de milioane de oameni din 118 țări. LDCF oferă sprijin direcționat țărilor cel mai puțin dezvoltate, iar SCCF se concentrează pe inovare care poate crește rezistența la scară a țărilor în curs de dezvoltare la schimbările climatice, în parteneriat cu sectorul privat.

 

Citește mai mult
image-title

Pe 09 august au fost reținute 18 persoane, printre care vicedirectorul și alți cinci responsabili din cadrul Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (IPOT).

 

Aceștia sunt vizați într-un dosar inițiat pe faptul abuzului de serviciu, coruperii pasive, coruperii active și traficului de influență.

 

Procuratura Generală anunță că procesul penal a fost inițiat la începutul acestui an, iar potrivit probatoriului, în intervalul martie – iulie 2021, specialiștii IPOT ar fi pretins și primit de la persoane fizice și beneficiari ai unor companii sume cuprinse între 250 și 2 000 euro. În schimbul acestor sume responsabilii diminuau bonitatea solului în studiul pentru terenurile deținute de comanditarii investigațiilor pedologice, prejudiciind astfel bugetul administrațiilor publice locale în proporții deosebit de mari”, se arată în comunicat (https://realitatea.md/18-persoane-incatusate-de-cna-si-procurori-a-fost-retinut-vicedirectorul-dar-si-alti-functionari-de-la-ipot/) .

 

Fiind acreditați la Convenția ONU privind Combaterea Deșertificării (UNCCD), AO BIOS a menționat de mai multe ori la întâlnirile și evenimentele organizate de Ministerele Mediului și Agriculturii că datele privind calitatea solului sunt învechite (se utilizează datele din anii 1970-1990) și nu corespund realității. Noi atunci nu știam că datele prezentate de IPOT și incluse în Cadastrul Funciar – sunt “ajustate“ în dependență de suma achitată pentru unii colaboratori IPOT ca mită.

 

Apare întrebarea – în ce măsură datele existente privind calitatea solului sunt corecte și ne putem baza pe ele. În baza lor se planifică activitățile rurale, în special cele agricole.

În 2018 Republica a prezentat țintele naționale privind atingerea obiectivelor de degradare neutrală a solului (LDN), semnate de Președintele RM. În ce măsură datele utilizate de autori sunt veridice? Printre altele se prevede stoparea degradării solului până în 2030, ceea ce e imposibil, dar aceasta e deja responsabilitatea autorilor documentului respectiv.

 

Astfel, este necesar de a institui un sistem de monitoring a solurilor care ar oferi date reale privind calitatea solurilor și în baza lor s-ar realiza planificarea dezvoltării rurale. Deoarece acum Ministerele Mediului și Agriculturii sunt aparte, fiecare dintre ele trebuie să-și aducă contribuția la cunoașterea stării celei mai importante resurse a RM – a solului, undee circa 75% sunt cernoziomuri.

Valentin Ciubotaru,

director executiv, AO BIOS

 

Citește mai mult
image-title

Stimați colegi,

A apărut Buletinul Facilității Globale pentru Mediu pe lunile iulie-august al acestui an: evidențieri ale Consiliului, proiect de cadru pentru biodiversitate și știri din cadrul parteneriatului GEF. Buletinul îl puteți accesa la link-ul:  https://mailchi.mp/c6665c4c316c/council-highlights-biodiversity-framework-draft-and-news-from-across-the-gef-partnership-july-august-2021-newsletter?e=fcb18bdac6  

Lectură plăcută.

 

Citește mai mult
image-title

Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea si functionarea Comitetelor tehnice din cadrul Comisiei naționale privind schimbarile climatice (CNSC) este foarte necesar și actual pentru a impulsiona includerea aspectelor schimbărilor climatice în planificare, implementare, monitorizare și evaluare a măsurilor de reducere a emisiilor gazelor cu effect de seră și de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale. Avizul BIOS la Regulamentul privind organizarea si funcționarea Comitetelor tehnice

 

AO BIOS susține prevederile Regulamentului cu luarea în considerație a următoarelor comentarii:

 1. Este necesar de armonizat textul din dispozițiile generale cu competențele Comitetelor tehnice. Astfel, în dispoziții generale, paragraful 2 se menționează “Comitetele tehnice sunt entitati de lucru ale CNSC, create pentru a oferi suport Comisiei în exercitarea functiilor sale de examinare a propunerilor dc proiecte si programe in domeniul schimbarilor climatice pentru recomandarea finantarii acestora de către partenerii de dezvoltare și fondurile internationale în domeniu precum și monitorizarea implementării proiectelor și programelor în domeniul schimbărilor climatice la nivel național și sectorial”, iar competențele sunt cu mult mai vaste (Capitolul II, paraful 7):
 • Acordă suport CNSC în procesul de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a Planului Național de Adaptare și Planurile Sectoriale de Adaptare;
 • Acordă suport CNSC în examinarea propunerilor de proiecte și programe în domeniul schimbărilor climatice, precum și in monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor si programelor in domeniul schimbărilor climatice la nivel național și sectorial;
 • Examinează și avizează proiectele de documente de politici și angajamentele naționale în domeniul schimbărilor climatice și Rapoartele privind implementarea acestora.

2. În paragraful 9 considerăm că dacă se prezintă curriculum vitae, în care candidatul include informația privind experiența de lucru în domeniu, inclusiv responsabilitățile care le-a avut în cadrul diferitor proiecte, atunci copia actului care justifica activitatea sau experiența de lucru în unul din sectoarele pentru care candidează. nu este necesară, deoarece cei mai experimentați candidați au prestat servicii în multiple companii și în acest caz nu este clar se vor solicita toate, sau doar unele copii ale contractelor.

 

Citește mai mult
image-title

Ziua Dezertificării și Secetei din 2021 din 17 iunie se va concentra pe transformarea terenurilor degradate în pământuri sănătoase. Restaurarea terenurilor degradate aduce reziliență economică, creează locuri de muncă, crește veniturile și crește securitatea alimentară. Ajută la recuperarea biodiversității. Blochează carbonul atmosferic care încălzește Pământul, încetinind schimbările climatice. De asemenea, poate diminua impactul schimbărilor climatice și poate sprijini o redresare ecologică în urma pandemiei COVID-19.

Vă invităm să vă alăturați sărbătorii noastre distractive și educative a Zilei deșertificării și secetei din acest an. Există ceva pentru toată lumea – de la șefii de stat până la copii.

De asemenea, vă invităm să împărtășiți programul cu colegii, prietenii, familia și partenerii dvs. și îi invităm să se alăture. Programul va conține evenimente virtuale live și un program online transmis prin intermediul rețelelor sociale UNCCD.

Evenimente virtuale

Forumul la nivel înalt al liderului mondial, intitulat „Restaurare. Teren. Recuperare.” convocat de președintele Carlos al Costa Rica (transmis prin Facebook)
Lansarea Raportului global de evaluare a secetei de către experți renumiți. Înregistrați-vă aici: Webinar
Program online

Principalele evenimente includ un talk show; mesaje video de la șefii agențiilor ONU, miniștrii și ambasadorii funciari; spectacole de muzică, film și dans; un program pentru copii; panouri și un anunț al câștigătorului Premiului Land for Life.

Materiale media

materiale de social media pentru informare, inclusiv materiale de realitate virtuală: https://trello.com/b/KdB8v0nV/desertification-and-drought-day-2021. Distribuiți postările noastre de pe rețelele sociale:
twitter: https://twitter.com/UNCCD/status/1404677105586257922?s=20
facebook: https://www.facebook.com/UNCCD/posts/10159495911124085
linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810443028558360576
instagram: https://www.instagram.com/p/CQISqMtnwiw
Provocare de dans Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZMd8DH367
Trusa de presă cu filmări (b-roll) și fotografii: https://bit.ly/3iILj4w
O deficiență a programului de zi întreagă și a produselor vor fi disponibile aici: https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day

Publicați evenimentele aici: https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day2021-desertification-and-drought-day/2021-events

 

Etichete

#EndLandLoss

#RestorationLandRecovery

#Desertificare șiDroughtDay

# Kids4Land

Forum de nivel înalt convocat de președintele Carlos Alvarado Quesada din Costa Rica

Lansarea Raportului special GAR privind seceta

Program online

Un talk show

Spectacole de muzică, film și dans

Program pentru copii cu o prezentare muzicală și o provocare de o zi pentru copii

Panouri tematice

Anunțul câștigătorului Premiului Land for Life
Mesaje video de la invitați speciali
Pentru utilizare sunt oferite materiale de masă și rețele sociale

Materiale de socializare și

Trusa de presă cu filme gratuite (rola b) și fotografii de înaltă rezoluție

Evenimentul va fi transmis prin intermediul conturilor UNCCD Facebook, YouTube și Twitter. @unccd

Aflați mai multe despre Ziua deșertificării și a secetei 2021 și despre tema sa „Restaurare. Teren. Recuperare: construim înapoi mai bine cu un teren sănătos” https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day .

 

Marcos Montoiro
ONG și ofițer de legătură cu societatea civilă

Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării (UNCCD)

 

Citește mai mult