image-title

Exprimăm sincere mulţumiri membrilor şi partenerilor BIOS care colaborează cu noi la elaborarea şi implementarea proiectelor. Datorăm recunoştinţă coorganizatorilor acţiunilor de instruire şi autorilor materialelor publicate de BIOS pentru informarea cititorilor noştri. Apreciem mult conlucrarea cu Coaliția Internațională a Pământului, care a făcut posibilă continuarea editării prezentului Buletin şi realizarea unor activităţi utile pentru cetăţenii Moldovei.

COLEGIUL DE REDACȚIE:

Elena Bivol, Claudia Partole, Valentin Ciubotaru

Buletinul poate fi accesat pe link-ul: https://www.dropbox.com/s/in7fq61m7b0ctiy/BioSynopsis%20nr.%2037.pdf?dl=0

 

Citește mai mult
image-title

BIOS în calitate de co-președinte a Panoului organizaíilor societății civile acreditate la Convenția ONU privind Combaterea Deșertificării (UNCCD) pregătește agenda și moderează videoconferințele lunare care au loc. Acum o atenție deosebită se acordă implementarea deciziilor celei de-a 14 Conferințe a Părților, precum și pregătirea procedurilor de alegere a noilor membri ai Panoului și în alte comitete care au loc în luna decembrie.

 

Membrii actuali și precedenți ai Panoului societății civile ai Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării au mobilizat multe organizațíi pentru a promova prioritățile sale. Aceasta a contribuit la elaborarea Rezoluției Adunării Generale a ONU adoptată în luna noiembrie 2019 la New York cu privire la implementarea Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării și conține, de asemenea, referința la drepturile funciare și Ghidul voluntar privind guvernarea responsabilă a proprietății de terenuri, pescuit și păduri în contextul securității naționale a alimentelor (VGGT) care consolidează activitatea întreprinsă de societatea civilă. În decizia reaspectivă sunt următoarele puncte care se referă la aceste aspect 74 UNGA UNCCD resolution adopted by the GA.doc (1)

  1. Reamintim invitația părților la Convenție de a recunoaște în mod legal drepturile asupra utilizării egale și a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru femei și îmbunătățirea accesului egal al femeilor la securitatea funciară și a proprietății funciare, precum și promovarea măsurilor sensibile la gen pentru combaterea deșertificării, degradarea terenurilor și secetei și obținerea neutralității degradării terenurilor, ținând cont de contextul național.
  2. Încurajează părțile Convenției să urmeze principiile punerii în aplicare a VGGT în implementarea activităților de combatere a deșertificării, degradării terenurilor și secetei.

 

Este un success enorm și felicităm toate organizațiile societății civile care au contribuit la elaborarea deciziilor UNCCD, precum și Rezoluției Adunării Generale a ONU.

Citește mai mult
image-title

Studiu de caz a problemelor funciare în raionul Soroca

Citește mai mult
image-title

Studiu de caz a problemelor funciare în raionul Singerei

Citește mai mult
image-title

Studiu de caz a problemelor funciare în raionul Leova

Citește mai mult
image-title

 

Citește mai mult
image-title

NES as a tool

Citește mai mult
image-title

 

Citește mai mult
image-title

La acest atelier se discută aspectele foarte importante pentru țările din regiune ca ele să poată accesa și beneficia de finanțarea substanțială prevăzută pentru anii 2018-2022. O atenție deosebită se acordă politicilor și operațiunilor GEF-7 ca țările să prezinte proiecte conform procedurilor GEF, inclusiv politica privind ciclul de proiect și program, politica privind taxele agențiilor, politica de anulare, politica de cofinanțare, politdica de monitorizare, STAR, etc., iar GEF va finanța proiecte DOAR dacă vor fi respectate toate cerințele.

Astfel, GEF a informat guvernele țărilor participantela acest seminar că vor susține financiar pană la 6 persoane din guvern și 2 persoane din societatea civilă. Majoritatea țărilor au luat în serios acest atelier, dar din Republica Moldova au venit doar 2 persoane de la MADRM – responsabile pe Convenția Stockholm, Minimata și UNCBD. De la societatea civilă au fost selectate conform criteriilor de participarede la Secretariatul GEF și rețeaua GEF NGO Network si 2 persoane dela societatea civilă participă. Este regretabil faptul că Punctul Operațional Național (OFP) GEF, care ar trebui să coordoneze cu toate convențiile și societatea civilă – nu participă la acest eveniment, dar GEF a elaborat Ghid pentru OFP și noi l-am discutat jumatate de zi. Mai mult ca atat, ei au ședințe adăugătoare cu Secretariatul GEF, dar și întalniri bilaterale. Cu părere de rău Moldova ratează această ocazie, mai ales că aici bani sunt, dar guvernul nu este interesat să trimită persoanele responsabile ca să se informeze despre cerințele actualizate ale Facilității Globale de Mediu și să beneficiem de această oportunitate, iar pe de altă parte, Guvernul caută surse financiare pentru a realiza multiplele activități planificate.

Un exemplu de succes este Ukraina,care accesează atat banii alocați pentru țară, precum și alte fonduri la care alte țări n-au aplicat.

Noi, persoanele participante la acest Atelier din partea Moldovei, suntem disponibile să prezentăm detaliat cerințele actualizate GEF la un dialog național și Secretariatul GEF a menționat că ar putea susține astfel de inițiativă în cazul că OFP GEF va scrie un mesaj în adresa Secretariatului GEF. Sperăm că, cel puțin, acest lucru va fi făcut.

Echipa BIOS

Citește mai mult