image-title

Dragi colegi!

În legătură cu pandemia Covid19 membrii Platformei Ariei prioritare 10 (PA10) a Strategiei UE privind regiunea Dunării (SUERD) au discutat pe 15 și 16 iunie opțiunea de organizare a ședințelor/evenimentelor  interactive online, în special modul de organizare a Zilelor Naționale de Participare.

Prezentările incluse în agenda ședințelor Agenda_Online Meeting of Danube Local Actors Platform_NPD le puteți accesa aici 2020-06-15_D-LAP_NPD I , 2020-06-16_D-LAP_NPD II și utiliza în activitatea Dvs.

Accesați setul de instrumente privind Ziua Națională de Participare Online la padlet.com/DLAP/NaPaDatoolkit și găsiți documente, articole și link-uri utile pentru organizarea de întâlniri interactive online. Setul de instrumente include, de asemenea, tutoriale despre instrumentele online care au fost prezentate la întâlnire, precum și unele dintre cele propuse de participanți. Setul de instrumente va fi actualizat periodic.

Videoclipurile întâlnirilor pot fi accesate pe platforma WebEX. Accesul videoclipului (cu chatul și sondajele) va fi accesibil și prin canalul YouTube PA 10.

Cu respect,

Echipa BIOS.

Citește mai mult
image-title

D-na Naoko Ishii, director general și președinte al GEF, a deschis cea de-a 58-a ședință a Consiliului GEF cu reflecții asupra modificărilor aduse GEF de când a devenit conducătoare a acestei prestigioase organizații în 2012. Aceasta a inclus adoptarea Strategiei GEF 2020, un management mai orientat către rezultate, politici îmbunătățite privind garanțiile , implicarea părților interesate și genul și o abordare mai integrată pentru abordarea factorilor care determină degradarea mediului. De asemenea, ea a menționat că criza COVID-19 demonstrează necesitatea realizării programelor ca GEF mai mult ca niciodată, deoarece evidențiază nexusul sănătate-mediu, importanța politicii bazate pe știință, fragilitatea sistemelor economice și sociale, nevoia de a adopta soluții globale pentru a rezolva problemele globale și necesitatea restabilirii unui echilibru între sistemele umane și cele naturale.

A 58-a ședință a Consiliului a luat două decizii majore în prima zi: a ales un nou director general și președinte care să conducă GEF pentru un mandat de patru ani și a aprobat un program de lucru cuprinzând 63 de proiecte și cinci programe, cu resurse totale în valoare de 645,4 milioane USD.

Noul director general și președinte va fi Dl. Carlos Manuel Rodríguez, ministrul Mediului și Energiei pentru Costa Rica, funcție pe care a ocupat-o și în 2002-2006. De asemenea, a ocupat mai mulți ani funcția de vicepreședinte pentru politica globală la Conservation International.

Programul de lucru aprobat include programe privind biodiversitatea marină, fauna sălbatică, mobilitatea electrică, Programul de impact asupra sistemelor alimentare, utilizării și restaurarea terenurilor , și patru instrumente nerambursabile (ING). De aceasta vor beneficia 72 de țări beneficiare, inclusiv 20 de țări cel mai puțin dezvoltate (PMA) și 10 state mici insulare în curs de dezvoltare (SIDS).

A doua zi a ședinței Consiliului GEF D-na Naoko Ishii, director general și președinte al GEF, a transmis torța succesorului său, D-lui Carlos Manuel Rodríguez. A 58-a ședință a Consiliului GEF a adoptat proiectul de strategie de implicare a sectorului privat, solicitând Secretariatului să o revizuiască în continuare și să prezinte strategia revizuită și un plan de implementare a acesteia la următoarea sesiune a Consiliului, programată pentru decembrie 2020.

Consiliul a discutat, de asemenea, despre documentul de abordare al Oficiului Independent de Evaluare (OIE) pentru a 7-a Evaluare Integrală a GEF, care va informa negocierile pentru reînnoirea din Programul operațional 8. Consiliul a solicitat OIE să conducă OPS7 și să furnizeze rapoartele de evaluare a procesului de completare în octombrie 2021 și Consiliului în decembrie 2021.

Membrii Consiliului GEF s-au convocat, de asemenea, ca cea de-a 28-a ședință a Consiliului Fondului țării cel mai puțin dezvoltat / Fondul special pentru schimbările climatice și au adoptat un program de lucru al PEDC cuprinzând opt proiecte, cu resurse totale în valoare de 59,59 milioane dolari.

După ce a analizat Rezumatul președintelui Consiliului GEF și al Consiliului LDCF / CSCF, directorul și președintele GEF, Dl. Carlos Manuel Rodríguez, s-au adresat Consiliului. El a cerut GEF să joace un rol central în definirea unei „redresări verzi” de la COVID-19 și să contribuie la realizarea obiectivelor Agendei de dezvoltare pentru 2030. Acestea au fost urmate de adrese ale mai multor membri și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, salutându-l pe Rodríguez și angajându-se să lucreze strâns cu el.

După un videoclip care a celebrat repere în cei opt ani ai săi în calitate de director general și președinte al GEF, Naoko Ishii a adresat Consiliului o adresă de adio, mulțumind membrilor pentru „călătoria noastră împreună”. După aplauze din partea Consiliului pentru Ishii, secretarul Consiliului Dl. William Ehlers a închis ședința.

 

Citește mai mult
image-title

Lista membrilor Platformei NES Moldova este următoarea List of NES Moldova members

Lista noilor părți interesate care au fost identificate și au aderat la NES în 2019: List of new stakeholders and institutions that were identified and had adhered to NES in 2019

Listele participanților la evenimentele Platformei NES Moldova sunt următoarele:

https://www.dropbox.com/s/f216vj3ruh4luk9/Lists%20of%20participants%20%20to%20the%20events%20of%20NES%20Moldova%20Platform.zip?dl=0

Listele persoanelor care sunt membrii ai NES Moldova, dar au participat la evenimentele organizate de NES, la sunt următoarele: https://www.dropbox.com/s/uxsxr2jchmhm2ao/Lists%20of%20non-members%20participating%20in%20NES%20Moldova.zip?dl=0

Citește mai mult
image-title

Satul Antoneuca din raionul Drochia este una dintre cele mai mici localități, unde am realizat studiul. Satul a fost menționat documentar în anul 1854. Localitatea s-a întemeiat pe moșia boierului Stașcu, originar din satul Mîndîc. Denumirea satului vine de la prenumele Anton, unul dintre cei trei feciori ai boierului Stașcu.

În satul Antoneuca sunt 235 de proprietari a terenurilor agricole, dar nu au fost efectuate măsurările masive. Totuși, există unele probleme cu care seconfruntă proprietarii de terenuri:
1. Oamenii nu știu unde sunt amplasate terenurile lor, majoritatea terenurilor sunt date în arenda la lideri care lucrează terenuri menționate;
2. Agent economic Suedzucker a ieșit din coordinatelor câmpului său și prelucrează o parte de pășuni, din acest considerent este necesar de efectuat delimitarea între terenurilor private și terenurilor publice;
3. APL consideră necesitatea de a realiza delimitarea terenurilor a proprietății private și publice, deoarece sunt unele încălcări. Astfel, întreprinderea Sudzucker Moldova S.A. realizează lucrările agricole și pe o parte din pășuni, ieșind din hotarele câmpurilor care le aparțin/arendează.
4. Fâșiile forestiere și pășunile nu sunt înregistrate în baza de date cadastru.

Sperăm că în localitate vor fi efectuate măsurările masive, iar erorile vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

Citește mai mult

 În comuna Copăceni (fac parte sate: Gavrilovca, Vladimireuca, Petrovca, Evghenievca, Antonovca și Copăceni) sunt 1834 de proprietari a terenurilor agricole circa 30% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. Sunt 51 de cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc. Aceasta eroare a avut și Dna Ciutac Natalia care în anul 1999 a primit de la Primăria teren agricol într-un loc, dar în 2000 a primit titlul de proprietate în care locația terenului a fost indicată în alt loc. Dna Ciutac Natalia a dat în judecată în anul 2001 pentru a corecta aceasta eroare pentru a primi titlul de proprietate unde este indicat teren care a fost dat inițial de Primăria și în anul 2004 a câștigat procesul. Dar din 2004 până la prezent nu a primit de la Cadastru titlul de proprietate corectat. Cadastru sub diverse pretexte, refuză să emită un nou titlu, în ciuda deciziei instanței de judecată;
 2. Sunt 40 de terenuri agricole care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru (terenuri care nu sunt înregistrate sunt indicate cu culoarea roșu):                                                            
 3. Sunt 26 de cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele sau prenumele;
 4. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici sau mai mari decât cele indicate în titlurile de proprietate;
 5. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în perdelele forestiere și drumuri, după exemplu:

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate: întâlnirea și discuția cu reprezentanții Cadastru pentru soluționarea  problemelor susmenționate, care afectează pe mai mulți dintre proprietari a terenurilor agricole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește mai mult

 În comuna Coșcodeni (fac parte sate: Bobletici, Coșcodeni și Flămînzeni) sunt 2400 de proprietari a terenurilor agricole și circa 10% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. Sunt cazuri când oameni prelucrează pământul nu conform coordinatelor indicate în titlu de proprietate, după exemplu:

 1. Sunt cazuri când terenurile suprapun unul pe altul;
 2. La grădini nu au fost eliberate titluri de proprietate;
 3. Case nu sunt înregistrate la cadastru.

Satul Coșcodeni a întrat în programul Băncii Mondiale privind corectarea erorilor.

Citește mai mult

În comuna Bilicenii Noi (fac parte sate: Lipovanca, Bilicenii Noi, Mîndreștii Noi) sunt 2000 de proprietari a terenurilor agricole și circa 40% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
 2. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici sau mai mari decât cele indicate în titlurile de proprietate;
 3. Nu a fost efectuată delimitarea terenurilor agricole;
 4. La grădini nu a fost eliberate titluri de proprietate;
 1. Sunt cazuri când terenurile suprapun unul pe altul, după exemplu:

 1. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în perdelele forestiere și pe drum, după exemplu:

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate:

 1. De micșorat prețurile la cadastru pentru efectuarea măsurărilor în dependența de mărimea terenului;
 2. De efectuat delimitarea terenurilor.

Citește mai mult