image-title

Apologeții agriculturii industriale continuă, desigur, să insiste că orice alternativă la agricultura industrială va eșua, deoarece numai agricultura industrială poate produce randamentele necesare unei populații umane în expansiune. Ei insistă că sistemele ecologice sunt mult mai puțin productive decât sistemele industriale de tip fabrică. Însă multe cercetări serioase arată acum că astfel de evaluări nefaste sunt departe de a fi adevărate. Mai mult, câțiva fermieri proiectează acum sisteme agricole complexe, bazate pe sinergii biologice, care demonstrează eficiențe incredibile. Ferma de rațe / pește / orez / fructe din Japonia a lui Takao Furuno servește ca un exemplu principal al unei astfel de productivități și eficiențe.  Ferma produce carne de rață, ouă de rață, pește, fructe și orez într-un sistem extrem de sinergic de producție pe aceeași suprafață, pe care anterior se producea doar orez – toate fără aporturi exogene. Și în acest nou sistem de producție, randamentele de orez au crescut cu până la 50 la sută față de randamentele, pe care le obținea fermierul de la fosta fermă de orez industrială, cu inputuri indistriale mari. Noua sa fermă se bazează pe conceptul de a produce „o varietate de produse într-un spațiu limitat pentru a obține productivitatea maximă generală”, prin introducerea mai multor specii în același mediu, în moduri care să permită „tuturor componentelor să se influențeze reciproc în o relație de producție simbiotică”. Agricultura – parte integrantă a comunității biotice vibrante _AS-3

 

Citește mai mult

De Ziua Mondială a Libertății Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent a inițiat, împreună cu Celula de criză a jurnaliștilor, o petiție în care solicităm asigurarea accesului mass-media la informațiile de interes public. AO BIOS a semnat și susține această Petiție.

 

Doamnei Zinaida Greceanîi, Președinta Parlamentului Republicii Moldova

Domnului Ion Chicu, Prim-ministru al Republicii Moldova

În contextul Zilei Libertății Presei, marcate la 3 mai, mai mulți reprezentanți ai mass-media, membri ai societății civile și consumatori de media înaintează prezenta petiție publică în scopul semnalării problemei limitării accesului jurnaliștilor la informațiile de interes public.

Restricționarea accesului la informațiile de interes public este o mare problemă pentru jurnaliștii din Republica Moldova. De-a lungul ultimilor ani, accesul la datele deținute de autorități le-a fost îngrădit jurnaliștilor sub diferite pretexte – protecția datelor cu caracter personal, secretul de stat și cel comercial; calificarea solicitărilor de informație drept petiții; obligarea jurnaliștilor de a solicita informațiile prin scrisori în loc de email sau apel telefonic și altele asemenea. Actualele practici administrative restrictive sunt generate și de cadrul legal existent, care conține carențe în măsură să îngrădească accesul mass-media și, implicit, al cetățenilor  la informații.

Pe parcursul ultimilor trei ani, Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte organizații ale societății civile, a depus eforturi continue pentru îmbunătățirea cadrului legal ce reglementează domeniul, inclusiv a Legii privind accesul la informație. În iulie 2018, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege, în care au fost incluse și recomandările ONG-urilor de media, dar care nu a ajuns nici măcar să fie discutat în plenul Legislativului.

În contextul stării de urgență instituite din cauza pandemiei de COVID-19, ne exprimăm îngrijorarea în raport cu faptul că autoritățile publice, sub paravanul situației excepționale, admit grave încălcări și limitări ale dreptului de acces la informație. Precizăm că triplarea termenelor pentru soluționarea solicitărilor de acces la informația de interes public, nu doar constituie, din punct de vedere juridic, o măsură disproporționată și nejustificată, dar reprezintă și o încurajare a propagării informațiilor neveridice și speculative, pe care însăși autoritățile statului trebuie să le combată. În situația dificilă în care se află societatea noastră, avem nevoie, mai mult ca oricând, de informarea corectă și promptă a publicului. Or, lipsa de informație poate crea panică în rândul populației și spori neîncrederea în autoritățile publice.

Prin urmare, CONSTATÂND că:

  • Accesul la informațiile de interes public constituie un drept fundamental, găsindu-și consacrarea în textul Declarației Universale a Drepturilor Omului (art. 19), Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților fundamentale (art. 10), precum și Constituției Republicii Moldova (art. 34);
  • Dreptul de acces la informație este garantat deopotrivă tuturor persoanelor, îngrădirea acestuia fiind inadmisibilă într-o societate democratică;
  • Rolul definitoriu al mass-media este de a propaga democrația în societate, iar limitarea mijloacelor de exercitare a activității jurnalistice duce indubitabil la periclitarea acesteia,

SOLICITĂM Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova:

1.      Să abroge prevederile legale, instituite pe perioada stării de urgență, care limitează accesul la informațiile de interes public;

2.      Să demareze procedurile legale în vedere îmbunătățirii cadrului legal în materie de acces la informațiile de interes public;

3.      Să stopeze și sancționeze practicile administrative abuzive care restrâng accesul la informațiile de interes public.

 

Citește mai mult
image-title

Parlamentul Republicii Moldova

Comisiei juridice, numiri și imunități

 30 aprilie 2020

 

APEL PUBLIC

privind respectarea transparenței decizionale și a caracterului incluziv la adoptarea proiectului de lege privind organizațiile necomerciale

 

Organizațiile societății civile salută intenția Parlamentului de a relua procesul de consultare și definitivare a proiectului de lege cu privire la organizațiile necomerciale și solicită adoptarea legii, transparență decizională reală și implicarea tuturor organizațiilor relevante ale societății civile în procesul de consultare și definitivare a proiectului. Demers public Legea ONG

Acest Apel a fost publicat și de către Unimedia https://unimedia.info/ro/news/ef3b0365d3fca82b/peste-40-de-organizatii-ale-societatii-civile-cer-parlamentului-transparenta-la-adoptarea-legii-privind-organizatiile-necomerciale.html

 

Citește mai mult
image-title
Anunț! În contextul elaborării Raportului Voluntar Național privind implementarea Agendei 2030, Cancelaria de Stat prezintă spre consultare publică proiectul PRINCIPALELOR MESAJE ce derivă din Raport

Mesajele relatează despre progresele înregistrate de Republica Moldova în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. De asemenea, evidențiază principalele provocări și riscuri asociate, cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de implementare eficientă a Agendei 2030. De asemenea, sunt reliefate domeniile care necesită suportul partenerilor de dezvoltare. Finalul mesajelor reflectă angajamentele și prioritățile imediate ale Republica Moldova în partea ce ține de implementarea Agendei 2030.

Comentariile și sugestiile cu referire la aspectele reflectate în document urmează a fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], pînă la data de 30 aprilie 2020, ora 17:00.

 

Citește mai mult
image-title

Ziua Pământului este sărbătorită în fiecare an pe 22 aprilie și cu această ocazie se trage un semnal de alarmă privind protejarea mediului înconjurător. Această zi a fost fondată cu scopul de a trezi interesul clasei politice față de mediu.

Ziua Planetei Pământ a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a atrage atenția clasei politice față de dezinteresul pe care îl arăta mediului înconjurător. Prima dată acest moment a fost marcat prin manifestații antipoluare pe întreg teritoriul Statelor Unite, la care au participat aproximativ 20 de milioane de americani. Ca urmare a acestor manifestații, senatorul american Gaylord Nelson a reușit să convingă politicienii de necesitatea adoptării unei legislații corespunzătoare pentru protecția mediului înconjurător: legea aerului curat, a controlului substanțelor toxice, a calității apei etc.

Din 1970 și până astăzi, în fiecare an, 22 aprilie a fost sărbătorită drept Ziua Pământului și se organizează manifestații care urmăresc să aducă în atenția oamenilor necesitatea protejării mediului înconjurător.

Astfel, suntem la cea de-a 50a   aniversare a Zilei Pământului. Tot în această zi în 2016 a fost semnat Acordul de la Paris pentru a lua măsuri de reducere și adaptare la schimbările climatice. Tema pentru Ziua Pământului 2020 este acțiunea climatică. Provocarea enormă – dar și oportunitățile vaste – de acțiune privind schimbările climatice au distins problema ca fiind subiectul cel mai apăsător pentru a 50-a aniversare.

Este necesar atât în această zi, cât și în fiecare zi să modificăm acțiunile pe care le realizăm pentru a ne schimba viața și a proteja mediul.

Chiar și în această perioadă în perioada situației excepționale din cauza coronavirusului trebuie să medităm și să planificăm acțiunile noastre ca să nu aibă un impact negative asupra Pământului.

Din partea Platformei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului îndemnăm toate instituțiile publice organizațiile din domeniu, inclusiv administrația publică central, raională, locală, agenții economic, instituțiile de cercetări științifice, universitățile, colegiile, liceele, gimnaziile, organizațiile neguvernamentale să planifice, iar la terminarea acestei perioade în care suntem datori să stăm acasă, și să realizeze acțiuni durabile prietenoase mediului, astfel ca nu numai să exploatăm Pământul, dar și să avem grijă de dânsul.

 

Citește mai mult
image-title

Dragi colegi,

Vă rugăm să găsiți aici anexată scrisoarea deschisă a domnului Ibrahim Thiaw, secretar executiv al UNCCD tuturor CSO-urilor acreditate

Sperăm cu adevărat că dvs. și cei dragi vă veți descurca bine în aceste momente dificile

Rămâneți puternici, rămâneți în siguranță! 040-JD- YH-Letter to UNCCD Parties_CSOs

 

Bonn, 14 aprilie 2020

 

Stimați reprezentanți ai OSC-urilor,

 

Pe măsură ce lumea trece printr-o criză fără precedent cauzată de pandemia COVID-19, Vă scriu pentru a-mi exprima solidaritatea și susținerea deplină și din toată inima. Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD) este alături de dvs., în acest moment dificil.

 

COVID-19 ne afectează pe toți. Tot pentru ce luptăm, tot ce căutăm să protejăm și tot ce promovăm este supus atacului. Persoanele sărace și vulnerabile sunt cel mai grav afectate de pandemie. Ne confruntăm cu o încercare urgentă a puterii și voinței noastre colective. UNCCD își ia angajamentul să-și facă datoria, să ajute la abordarea crizei COVID-19 și să deschidă calea către o reconstrucție a unei lumi mai bune.

 

Mai mult ca oricând, ni se amintește cât de mult depinde de natură sănătatea noastră, cât de dependente de natură sunt sistemele noastre alimentare și traiul nostru. Întrucât astăzi oamenii sunt în centrul tuturor preocupărilor noastre, prioritatea noastră este să ne asigurăm că oamenii au dreptul la o viață sănătoasă și productivă, în armonie cu natura. Concluziile științei sunt clare: pământul este baza sănătății umane.

 

Pentru ca oamenii să fie sănătoși, avem nevoie de peisaje sănătoase. Cu sprijinul dvs., UNCCD continuă să pledeze pentru acțiuni de protecție a mediului pentru a determina schimbări transformatoare pentru oamenii, la nivel mondial, așa ca nimeni să nu fie lăsat fără atenție. Pentru mulți din țările în curs de dezvoltare, pământul este singura sursă de existență și singura plasă de siguranță de care dispun. Restaurarea terenurilor și gestionarea durabilă a acestora asigură hrană, mijloace de trai și locuri de muncă. Aceasta ajută comunităților să facă față provocărilor și să-și sporească reziliența la nivel local. Prin aceasta se susține recuperarea economică și socială mai rapidă. Soluțiile localizate redau sensul, identitatea, demnitatea și auto-suficiența oamenilor. UNCCD ajută părțile și comunitățile să diminueze impactul crizei COVID-19.

 

Atunci când lumea se va recupera, revenirea la vechile obișnuințe nu va mai fi o opțiune. Putem construi din nou mai bine, mai solid, mai inteligent. Putem crea o lume care să fie verde, echitabilă și rezilientă. Putem crea un nou contract social cu natura pentru oameni și pentru planetă. Dar, pentru aceasta, trebuie să acționăm împreună, trebuie să acționăm decisiv și trebuie să acționăm acum. Să arătăm ce poate realiza acțiunea solidară și concertată. UNCCD este alături de dvs. pentru un nou contract social cu natura.

 

Cu respect,

Ibrahim Thiaw,

Secretar executiv,

 

Marcos Montoiro

Ofițer de legătură pentru ONG-uri și societatea civilă

UNCCD

 

Citește mai mult
image-title

Domnului Ion Chicu
Prim-ministrul Republicii Moldova,
Domnului Igor Șarov
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării

În contextul stării de urgență, accesul tinerilor la educație este un subiect de importanță majoră și trezește îngrijorări cu privire la capacitatea instituțiilor de învățământ de a răspunde în timp util la criza actuală și de a asigura dreptul egal la educație pentru toți tinerii din R. Moldova.

Prin semnarea si ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile copilului, a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, al Acordului de asociere între Uniunea Europeană si Republica Moldova, precum și prin aprobarea Strategiilor sectoriale în domeniul educației, Republica Moldova se angajează să creeze un sistem de educaţie incluziv și accesibil tuturor, care să ofere o educaţie de calitate și să contribuie în timp la dezvoltarea socio-economică a țării. Cu toate acestea, pe timp de pandemie generată de COVID-19, metodele tradiționale utilizate în sistemul de învățământ limitează accesul tinerilor la educație de calitate.

În acest context, prin intermediul platformei online U-Report Moldova, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a efectuat un sondaj în rândul a 5247 de tineri (cu vârsta de până la 24 ani) din toate regiunile țării pentru a identifica obstacolele cu care aceștia se confruntă în procesul de învățare. Astfel, am constatat că în perioada stării de urgență, accesul tinerilor la educație de calitate este limitat, atât din cauza lipsei tehnologiilor informaționale și a conexiunii la internet, în special în rândul elevilor și studenților din categoria social vulnerabili, cât și din cauza capacității reduse a cadrelor didactice de a utiliza instrumentele digitale în scopuri educaționale.

Pentru justificarea celor menționate venim cu descrierea problemei și setul de măsuri pentru soluționarea acesteia Apel public privind asigurarea procesului de învățământ pe timp de pandemie COVID-19

Citește mai mult
image-title

Agendă

– Actualizarea SUERD

• Prioritățile Președinției croate a SUERD (Mislav Kovac, Ministerul Dezvoltării Regionale, Croația / Președinția RSUE)
• Încorporarea SUERD în programele ESIF / IPA / ENI 2021-2027 (Katharina Lenz, DSP)
• Planul de acțiune SUERD revizuit în stadiu de joc (Roland Mayer-Frei, DG Regio)
– Ziua de participare a Dunării 2020 și implicarea tinerilor în regiunea Dunării
• Ziua de participare a Dunării 2020 (Claudia Singer, PAC 10)
• Introducere în „Planul de acțiune pentru tineret al Dunării” planificat (Claudia Singer, PAC 10)
• Rețeaua de tineret a Dunării (Ștefan Barth, Agapedia / Lana Mayer, Casa Europei Vukovar)
• Intervenții cu privire la evenimentul Tineretului în Croația (Mislav Kovac, Ministerul Dezvoltării Regionale, Croația / Președinția RSUE) și Forumul Strategic Young Bled (Meliha Muherina, PAC 10)
– Informații de finanțare și baze de date de proiect
• EuroAccess, KEEP, Horizon2020 – baze de date pentru capitalizare și finanțare (Sophie Deuer & Martin Marek, EuroVienna)
• Informații de finanțare: Ce? De ce? Pentru cine? (Martin Marek, EuroVienna / Claudia Singer, PAC 10)
• Finanțare aferentă SARS-COV-V2 / COVID-19 (Claudia Singer, PAC 10)

 

Citește mai mult