Evaluarea şi dezvoltarea organizaţiei

Problemele de viabilitate ale organizaţiei au fost identificate în cadrul exerciţiilor de auto-evaluare organizaţională, realizate prin facilitatea unui facilitator extern în 2002, 2005, 2010 şi 2013-2014, dar şi evaluarea externă realizată în 2001 de MDF Olanda. S-au elaborat planuri de dezvoltare şi strategii de dezvoltare organizațională ținând cont de dezideratele și acțiunile propuse în planul de dezvoltare, dar având în vedere și viziunile organizației de termen mai lung, precum și de anturajul și obiectivele generale de activitate ale organizației.

Membrii şi personalul AO BIOS au acumulat experiență și expertiză în metode moderne de instruire în agricultura durabilă, protecţia mediului, antreprenoriat, afaceri rurale în cadrul diverselor programe de instruire, ca, de exemplu: stagiu în SUA, (Universitatea de la Nebraska, Omaha, SUA, 1995) în planificarea strategică şi dezvoltarea economică; curs de instruire în evaluarea impactului asupra mediului şi metode accesibile de răspândire a cunoştinţelor ecologice către publicul larg, Şcoala Europeană de vară: Ştiinţe, Societate, Mediu, (Chamrousse, Franţa, 1995); curs de instruire în realizarea cercetărilor sociale prin metode participatoare (Chişinău, 1997), stagiu (Oxford, USA, 1997) în managementul durabil al solurilor pe pante în cadrul Programului Regional de Schimb al Cercetătorilor; curs internaţional de instruire în metodologia instruirii în domeniul protecţiei mediului, (Mangalia, România, 2001); curs de instruire în antreprenoriat, afaceri şi metode de instruire (Cambridge, Regatul Unit, 2001); curs de instruire în dezvoltarea instituţională şi fortificarea organizaţiei realizat de compania MDF din Ţările de Jos (Chişinău, 2001); curs de instruire în agricultura durabilă şi instruirea participatoare (Norwich, Regatul Unit, 2001); curs de instruire în cercetarea participatoare a fermierilor citit de ODG, Universitatea Angliei de Est, (Chişinău, Moldova), 2003, călătorii de studiu în elaborarea participatoare a tehnologiilor (ODG, Norwich, Regatul Unit, 2003), dezvoltarea comunitară durabilă (ODG, Norwich, Regatul Unit, 2004), agricultura ecologică şi turism ecologic şi agricol (Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Lowersilesian Wrocław, Polonia, 2005), curs de instruire în cele mai bune practici agricole (Carl Bro, Danemarca, Secretariatul Convenţiei Dunărene, Belgrad, Serbia şi Montenegro, 2006; curs de instruire în structura şi procesul de luare a deciziilor în instituţiile UE (“European Citizen Action Service”, în cooperare cu Asociaţia de Informare şi Instruire Europeană (Brussels, Belgia, 2007. Expertiza acumulată a fost aplicată în mod practic în elaborarea şi realizarea evenimentelor de instruire participatoare pentru fermieri, angajaţi în sectorul de extensiune şi instructorii Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, centrele de instruire BIOS, profesori universitari de la Universitatea Agrară din Moldova, alte ONG-uri care activează în spaţiul rural.

.

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu