Educație

 

O atenţie deosebită se acordă sensibilizării şi educaţiei ecologice a copiilor.  În toată ţara se realizează activităţi de educaţie ecologică și sensibilizare în protecţia apei, solului, aerului şi diversităţii biologice conform scopurilor şi obiectivelor generale ale organizaţiei prin intermediul unor manuale sau materiale de educare elaborate, întruniri, ore ecologice, concursuri, excursii, patrule verzi, muncii practice de protecţie a mediului, etc.

Lecturi

În şcolile primare, inclusiv la Zârneşti, Cobani, Butesti, Tartaul de Salcie, câteva şcoli din Chişinău au fost organizate lecturi din cartea de poveşti şi cea de poezii scrise de copii şi publicate de Asociația Obștească BIOS.  Copii-autori au participat la lecturi, citind bucăţi din poveşti şi poezii, împărtăşindu-şi experienţa în activităţi de conservare a solului.

Ore ecologiceaqwe

Ore ecologice se organizează în diferite şcoli la tema protecţiei mediului. Elevii sunt implicaţi în activităţi prin diferite metode de educaţie interactivă, inclusiv munca în echipă, prezentări individuale, jocul de rol, furtuna de idei, etc.

Programe şi materiale de instruire radio

Au fost pregătite programe radio pentru copii şi adulţi la temele:

 • Protecţie generală a mediului,
 • Schimbarea climei,
 • Experienţa copiilor de la Tartaul de Salcie în protecţia mediului şi munca socială,
 • Conservarea diversităţii biologice (inclusiv zonele umede),

Programele au fost transmise în eter de radioul naţional.  Materialele au fost generate şi pregătite cu ajutorul copiilor, fiind multiplicate pe casete magnetice pentru aplicare de staţiile de radio ale localităţilor şi şcolilor ca materiale auxiliare pentru lecţiile de protecţie a naturii din şcoli şi emisiunile locale la temă.

gerere
Excursii ecologice

Învingătorii la concursurile organizate de BIOS au participat la excursii ecologice la rezervaţiile naturale Prutul de Jos, Plaiul Fagului şi Pădurea Domnească şi în satele pilot BIOS. La rezervaţiile naturale copiii s-au întâlnit cu personalul autorităţilor de protecţie a mediului. Au admirat păsările şi plantele rare şi au discutat oportunităţi de soluţionare ale unor probleme relevate de angajaţii rezervaţiei.

În satele pilot BIOS copiii s-au întâlnit cu elevii din şcolile locale.  Copii şi-au împărtăşit aqweqwewttexperienţa în acţiuni de protecţie a mediului realizate de ei.  În timpul excursiilor s-au organizat concursuri şi jocuri instructive pentru copii.

Spectacole prezentate de copii 

Gmnaziul de la Tartaul de Salcie şi şcolile de la  Cobani, Cajba şi Chişinău precum şi o grădiniţă au pregătit şi prezentat câteva spectacole ecologice pentru populaţia locală şi câţiva vizitatori externi.  Spectacolele includeau poezii scrise de copii, şi cântece acompaniate de instrumente populare moldoveneşti, precum şi joc de rol.  Unele dintre spectacole au fost prezentate în pădurile din preajma satelor îngrijite de adulţii şi copii satelor respective.

Realizarea microproiectelor în protecţia mediului înconjurător

Realizarea microproiectelor în diferite sate ale ţării s-a axat pe următoarele activităţi:

 • Aforestarea unei râpi care punea în primejdie câmpurile agricole din  Tartaul de Salcie;
 • Curăţirea unui scuar şi plantarea lui cu copaci în satul Zârneşti;
 • Curăţirea unei porţiuni a râului Bâc;
 • Organizarea unei mici zone de recreare la Chişinău;
 • Curăţirea izvoarelor şi aranjarea spaţiului din jurul lor la Cucuruzeni, Tartaul de Salcie, Cobani;
 • Curăţirea unei fântâni ruinate şi aranjarea unui spaţiu de odihnă în preajma ei la Cobani;
 • Lecţie de plantare a copacilor cu pregătirea materialelor de instruire pentru elevii în satele  Bubuieci; Sofia, Camenca, Buteşi, Cobani, Tartaul de Salcie, Cucuruzeni.

Activităţi ale scauţilor

AO BIOS a co-organizat împreună cu organizaţiile de scauţi din Moldova campamente cudaswerertrete peste scauţii, care au realizat un şir de activităţi utile pentru populaţia locală, inclusiv asistenţă oamenilor în etate, curăţirea manuală a copacilor de dăunători în rezervaţie unde nu se permite tratarea cu chimicale.  Ei au participat, de asemenea, în concursuri pe grupe în arta oratorică şi diferite tipuri de sport. Un alt campament organizat pentru cei mai bune scauţi din satul Zârneşti în partea centrală a ţării, obiectivul lui fiind de a învăţa mai multe despre natură, de a realiza activităţi social utile în două sate, de a ajuta la curăţirea unui râuleţ şi de a îmbunătăţi capacităţile oratorice ale scauţilor la tema conservării naturii.

Dezvoltarea şi proliferarea practicilor bune în protecţia mediului

BIOS cooperează cu mai multe școli în elaborarea unui program de educaţie şi instruireqweqwwqwq pentru copii, care ar include activităţi practice de protecţie a mediului în localitate.  În una din școli programul a fost elaborat şi realizat cu ajutorul primăriei din s. Cobani.  Programul a inclus şedinţe de instruire pentru copii dedicate conservării apei şi solului, şedinţe de instruire pentru părinţii elevilor în curăţenia generală a satului şi necesităţii pădurilor şi fâşiilor forestiere,  construirea căsuţelor pentru adăpostul păsărilor, excursii în locurile pitoreşti ale satului, editarea unui buletin ecologic al şcolii, curăţirea izvoarelor, activitatea unei patrule ecologice, concursul ghizilor ecologi pentru partea de nord a ţării, prezentarea de showuri ecologice etc..  Personalul AO BIOS oferă materiale de instruire pentru evenimentele planificate, precum şi susţinere logistică pentru unele evenimente de educaţie şi instruire, multiplicarea materialelor metodice pentru realizarea activităţilor ecologice de către alte şcoli din regiune.

Concurs naţional al cărţilor fabricate de copii la tema conservării solului, apei şi diversităţii biologice

Concursul a fost organizat în cooperare cu Departamentul “Programe pentru copii, adolescenţi şi tineret” al Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” şi cu ONG “EcoTerra”.
Au fost pregătite şi transmise în eter două programe radio pentru copii. La concurs au participat peste 500 de copii de vârstă şcolară mare din 150 localităţi din Moldova. Materialele trimise de copii la concursuri s-au folosit pe larg în programe de rând cu opiniile copiilor la tema problemelor discutate.

Concursuri de poezie, desen, istorioare hazlii despre natură

Deoarece concursurile sunt un mijloc important de a găsi talente şi de a promova protecţia mediului, au fost realizate trei concursuri cu participarea a peste 300 sute de copii şi studenţi.  Materialele selectate pentru publicare sau utilizare în buletinul BIOS sunt valoroase atât ca conţinut, cât şi ca formă. Rezultatele acestor concursuri sunt: o carte publicată de poezii despre natură cu desene, spaţii dedicate copiilor şi umor buletinul BioSynopsis.

Mai multă informaţie puteţi obţine la: ngobios@yahoo.com

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu