Educare şi Instruire

Cursuri de instruire in agricultura ecologica  

trainingoa

Cursuri de instruire in agricultura ecologica sunt organizate pentru formatori și fermierii. Printre aspectele principale discutate sunt următoarele: cerințele IFOAM pentru produsele ecologice, certificare, tranziția la agricultura ecologică, sănătatea și fertilitatea solului, protecția plantelor, prelucrarea produselor ecologice, cererea de produse ecologice, marketingul  produselor ecologice, rolul mass-media în promovarea produselor ecologice, educația consumatorilor cooperarea la nivel de comunitate, modele de cooperare, rolul rețelelor și formarea rețelei în activitățile agricole, etc. Problemele abordate sunt abordate prin metodologie participativă – furtune de idei, lucru în grup, jocul de rol, simulare, etc

Seminare și ateliere de instruire în agricultura ecologica pentru formatori și fermieri

Prezentările în sălile de ședințe sunt urmate de vizite în câmpuri, unde sunt demonstrate activitățile desfășurate de BIOS împreună cu partenerii. În timpul instruirii AO BIOS ofera fermierilor următoarele informații:

trainingoa2

  • informații cu privire la agricultura ecologica în general,
  • starea agriculturii ecologice în RM și oportunitățile
  • avantajele produselor ecologice
  • certificarea produselor ecologice
  • tehnologiile agriculturii ecologice
  • informatii nutriționale ale produselor ecologice, comparativ cu produse agricole convenționale
  • impactul asupra sănătății ale produselor ecologice și cele convenționale, etc.

Mai multă informaţie puteţi obţine la:   ngobios@mtc.md

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu