Activități practice în gospodăriile pilot

  • Elaborarea și aplicarea în practică a asolamentelor.implementation-protection-20
  • Protecția biologică a plantelor – utilizarea feramonilor și predatorilor pentru dăunători.
  • Pregătirea și aplicarea compostului. Componentele compostului sunt: băligarul, paie, resturi vegetale, frunze. În comunități noi promovăm armonizarea activităților de management a deșeurilor cu pregătirea compoztului. Astfel, deșeurile din fitotehnie și agricultură, precum și resturile vegetale din comunitate se transformă în resurse de fertilizare a solului și asigurarea obținerii produselor ecologice stabile
  • Implimentarea măsurilor de conservare a solului, apei și biodiversității care contribuie la crearea condițiilor pentru crearea echilibrului natural și armonizarea activităților agricole cu mediu.
  • Plantarea fâșiilor forestiere.

actimpl2asasdsqq

For more information, please contact: ngobios@yahoo.com

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu