Instruire

Cursuri de instruire în agricultura durabilă

Cursurile de instruire în agricultura durabilă sunt oferite formatorilor și fermierilor.  În cadrul acestor cursuri se aplică metode interactive pe baza expertizei acumulate de BIOS în timpul unor călătorii de studiu. БезымянныйCursurile abordează următoarele teme: identificarea participativă a celor mai esenţiale probleme din  agricultura Moldovei, aşa cum este ea practicată astăzi, elaborarea indicilor de durabilitate,  marketing-ul şi dezvoltare, analiza SWOT a fermei individuale, elaborarea unei strategii şi a unui plan de creştere durabilă a fermei private în condiţii actuale, cooperarea la nivel de comunitate, modele de cooperare, rolul reţelelor şi formarea reţelelor în activitatea agricolă, etc.  Chestiunile de mai sus sunt abordate prin metode participatoare de instruire, inclusiv lucrul în grup, microproiectele, furtuna de idei, jocul de rol, simularea, etc.

Curs de instruire în cercetarea participativă a fermierilor, elaborarea participativă a tehnologiilor şi aprecierea rurală participatoare

asdsaCursul de instruire în cercetarea participatoare a fermierilor, elaborarea participatoare a tehnologiilor şi aprecierea rurală participatoare a fost oferit personalului şi partenerilor BIOS cu descrierea principalelor instrumente aplicate curent în instruirea fermierilor şi în extensiune de către programele şi proiectele  internaţionale de dezvoltare, îndeosebi cele de asistenţă tehnică.  Programul cuprinde un şir de materiale individuale de instruire cu privire la istoria, relevanţa şi aplicarea practică a instrumentelor de instruire menţionate mai sus.  În cursul cu fermierii independenţi a fost inclusă o şedinţă de facilitare demonstrativă.  Şedinţa oferă atât o schemă generală a procesului de facilitare, cât şi numeroase idei de soluţie a unei probleme identificate ca prioritară de către fermieri.

 Instruire practică prin ateliere în agricultura durabilă pentru femieri

Ateliere practice de instruire se organizează pentru fermieri atât în satele pilot, cât şi în alte localităţi din Moldova.  Prezentările în sala de studiu sunt urmate de vizite în câmp, unde se demonstrează activităţile realizate de omologi în colaborare cu BIOS. Mulţi dintre participanţii la ateliere fac planuri pentru a realiza activităţi similare în satele lor şi îşi exprimă angajamentul de a realiza activităţi de protecţie a mediului în viitor.

 Ateliere în agricultura durabilă pentru Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova

sasassaAteliere în agricultura durabilă se organizează pentru Federaţia Naţională a Fermierilor. Reprezentanţii FNFM se instruiesc prin diferite metode de instruire participative, inclusiv munca în echipă, prezentări individuale, jocul de rol, furtuna de idei. La capitolul conţinut, atelierele se concentrează asupra aspectelor pozitive ale fermelor individuale în condiţiile actuale ale Moldovei.  Participanţilor li se oferă materiale de instruire şi unele publicaţii BIOS.

 Ateliere în agricultura durabilă pentru serviciile de extensiune

sasaAtelierele în agricultura durabilă pentru serviciile de extensiune se realizează pentru a
răspândi cunoştinţele cu privire la agricultura durabilă şi metodele participative pentru instructori.  Participanţilor li se propun materiale de instruire şi publicaţii BIOS.

Ateliere în prevenirea şi controlul eroziunii solului

ssssAtelierele în prevenirea şi controlul eroziunii solului se realizează în gospodăriile pilot şi cuprind discuţii ale celor mai eficiente metode de reducere a proceselor de eroziune a solului.  Cei mai experimentaţi dintre fermieri demonstrează priceperile lor celorlalţi pentru învăţare reciprocă. Se discută, de asemenea, avantajele şi neajunsurile diferitor acţiuni şi posibilităţile de probare a acestora.

Ateliere privind impactul poluanţilor organici persistenţi

Atelierele la tema impactul poluanţilor organici persistenţi (POP) asupra sănătăţii umane şi mediului se organizează de BIOS pentru administraţia publică locală şi fermieri  pentru a răspândi informaţia despre sursele de POP şi pericolul lor şi pentru întreprinderea de acţiuni de dezvoltare durabilă a comunităţilor.

Ateliere în conservarea solului, apei şi diversităţii biologice

aassAteliere de tipul „Terra – o şansă pentru mileniul trei” se organizează în gimnazii, licee, colegii, acestea fiind dedicate zilei Pământului şi având ca beneficiari elevi sau profesori.  Participanţii discută asemenea subiecte ca agricultura, poluarea mediului, schimbările climatice, deşertificarea şi rolul fiecăruia în conservarea naturii. Elevii şi studenţii se implică în procesul de educaţie prin diverse instrumente de educaţie participative, inclusiv munca în grup, prezentări individuale, jocul de rol, furtuna de idei etc.

Mai multă informaţie puteţi obţine la: ngobios@yahoo.com

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu