Educație

ACTIVITĂȚILE DE EDUCARE ÎN AGRICULTURA DURABILĂ education1

O atenţie deosebită se acordă activităților de educaţie ecologică și a agriculturii durabile a elevilor.  În toată ţara se realizează activităţi de educaţie aplicând principiile dezvoltării durabile conform scopurilor şi obiectivelor AO BIOS prin intermediul manualelor sau materiale de educare elaborate, întruniri, concursuri, excursii, activități practice de protecţie a mediului, etc. Ateliere și seminare education2 Ateliere și seminare în deșertificare și agricultura durabilă se organizează pentru elevii din școli, studenții colegiilor agricole, precum și universităților. Metodele participative utilizate la evenimentele de educare contribuie la încurajarea participării active a fiecărui elev sau student. Se organizează și excursii pentru elevi și studenți n gospodăriile pilot unde BIOS implementează practicile agricole prietenoase mediului.

Elaborarea materialelor și realizarea emisiunilor radiofonice.

Emisiunile radiofonice sunt realizate în partenieriat cu AO Ecotera și radioul national atât pentru copii, cât și pentru adulți pe următoarele teme:

  • Prevenirea și combaterea eroziunii solului,
  • Deșertificare,
  • Agricultura durabilă,
  • Impactul pesticidelor, poluanții organici persistenți
  • Agricultura ecologică.
  • Poveşti în protecţia solului publicate de BIOS,
  • Poezii despre natură primite de  BIOS de la tinerii săi corespondenţi,

Materialele pentru copii sunt realizate împreună cu copiii.

education3 Concurs de eseuri „Pământ- Eternitate”

Concursul de eseuri la tema „Pământ_Eternitate” pentru elevi şi studenţi cu orientare la căutarea metodelor mi vechi de protecţie a solului cunoscute de buneii lor a avut ca scop cooperarea copiilor cu generaţiile mai mari în realizarea unei cercetări a metodelor de protecţie a solului în vederea renaşterii lor în cazurile aplicabile.  La concurs au participat 116 tineri din toată ţara.  Eseurile au variat de la compuneri înalt artistice şi romantice până la lucrări foarte tehnice bazate pe studierea literaturii de specialitate şi pe comunicarea cu părinţii şi buneii la tema respectivă.

Concurs de poveşti

Concursul naţional de poveşti în conservarea solului a adunat 73 de autori tineri, din care au fost selectate poveşti pentru includere într-o carte specială a copiilor de vârstă şcolară mică.  Selectarea poveştilor a fost urmată de cizelare a lucrărilor de către scriitori profesionali.  Cartea de poveşti creată în acest mod e aplicabilă pentru educaţia timpurie a copiilor în conservarea solului, ceea ce face următorii paşi educaţionali mai eficienţi.

Concursuri de poezie despre natură

A fost realizat  concursul de poezie pentru elevi, iar cele mai bune poezii au fost publicate.  Materialele selectate pentru publicare sau utilizare în buletinul BIOS sunt valoroase atât ca conţinut, cât şi ca formă. Rezultatele acestor concursuri sunt: o carte publicată de poezii despre natură cu desene, spaţii dedicate copiilor şi umor buletinul BioSynopsis. Mai multă informaţie puteţi obţine la: ngobios@yahoo.com

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu