Activități și servicii

AO BIOS realizează următoarele servicii:
 instruirea şi educaţia în:
 protecţia mediului, inclusiv schimbările climatice şi deşertificare,
 agricultura durabilă,
 agricultura organică,
 dezvoltarea comunitară,
 agro- şi eco-turism,
 participarea şi împuternicirea,
 parteneriatul şi reţelele,
 elaborarea planurilor de acţiuni în managementul durabil al terenurilor pe versanţi;
 publicarea materialelor accesibile pentru copii şi adulţi;
 moderarea şedinţelor între diverse părţi;
 evaluarea impactului asupra mediului;
 evaluarea organizaţiilor, programelor şi proiectelor.

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu