Joi, 14 Decembrie 2018, a avut loc de ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare (SNI), care a întrunit peste 70 de membri activi din Moldova. Scopul evenimentului a fost întărirea Platformei Strategiei Naționale de Implicare care reunește toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resursele naturale, astfel ca guvernare funciară să fie centrată pe oameni, iar gestionarea terenurilor să fie în conformitate cu acordurile internaționale, la care Republica Moldova este parte.

Ședința Platformei a pus în discuție problemele cu care se confruntă cetățenii, fermierii și administrația publică locală, cât și unele soluții propuse de grupurile de lucru deja formate pentru a fi luate în considerație de către instituțiile abilitate. Evenimentul a început cu un cuvânt de salut din partea oaspeților și invitațiilor speciali, după care nemijlocit s-a parcurs la desfășurarea ședinței. În prima parte a ședinței, membrii Platformei SNI au făcut cunoștință cu Planul de Acțiuni și activitățile realizate pe parcursul anului 2018, prezentat de Facilitatoarea SNI, Elena Bîrca.

Ulterior membrii Platformei au fost informați de către Dl. Lilian Mindov, Şeful Direcției Cadastru și evaluarea bunurilor imobile, ARFC, despre prevederile legislației în domeniu, precum și soluțiile tehnice pentru corectarea unor tipuri de erori funciare. La rândul lor, membrii grupului de lucru deja format în cadrul SNI – „Proprietatea funciară și gestionarea terenurilor de APL”, au propus unele soluții la tipurile de erori în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor.

Valentin Ciubotaru, director executiv, AO BIOS și membru ILC (Coaliția Internațională a Pămîntului), a prezentat problemele legate de terenurile aflate în proprietatea administrațiilor publice locale și de mediu, depistate în cadrul Studiului SNI. Spre final, Anna Moldovan, drd., lector universitar și membru AO BIOS a venit cu prezentarea proiectului și a planului de durabilitate și a mobilizării resurselor Strategiei. Astfel reprezentanți ai APL-urilor, colaboratori din cadrul ARFC, reprezentanți ai direcțiilor din cadrul MADRM, reprezentanți ai ONG-urilor de mediu și alte părți interesate s-au întrunit astăzi cu scopul de a contribui la soluționarea problemelor pământului, astfel colaborând rezultatele apar mai rapid și sînt mai eficiente, au concluzionat membrii Platformei SNI.

Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea poziției Platformei SNI și anume acele propuneri ce trebuie luate în considerație de către instituțiile abilitate Apelul membrilor Platformei SNI catre instituțiile abilitate ale RM.

Citește mai mult

Asociația Obștească BIOS are deosebita plăcere de vă invita la Ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului, susținută de Coaliția Internațională a Pământului.

Ședința va avea loc pe data de 14 decembrie 2018 în or. Chișinău, Centrul de Conferințe Summit Events, Sala Roșie, strada Tighina 49/3.

Scopul evenimentului este întărirea Platformei Strategiei Naționale de Implicare care reunește toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resursele naturale, astfel ca guvernanța funciară să fie centrată pe oameni, iar gestionarea terenurilor să fie în conformitate cu acordurile internaționale, la care Republica Moldova este parte.   Ședința Platformei va pune în discuții problemele cu care se confruntă fermierii și administrația publică locală, cât și unele soluții propuse de grupurile de lucru deja formate pentru a fi luate în considerație de către instituțiile abilitate.

Pentru mai multe detalii puteți conatcta pe D-ra Elena Bîrca, Facilitatorul Platformei Strategiei Naționale de Implicare prin email lenabirca10@gmail.com  sau telefon (+373) 69358284. Agenda evenimentului este atașată.

 Agenda_Sedintei_Platformei_SNI_14_decembrie

Citește mai mult
image-title

Raportul începe cu o introducere a copreședinților Consiliului ILC: Mino Ramaroson, copreședinte pentru societatea civilă și Jean-Philippe Audinet, copreședinte interguvernamental, care susțin că, raportul confirmă ipoteza fundamentală a rețelei ILC, precum că singura modalitate prin care vom transforma guvernanța pământului, pentru a o face cu adevărat receptivă la nevoile femeilor, bărbaților și comunităților ce depind de pământ și de resursele naturale, este de a lucra împreună și de a face acest lucru în mod strategic.

Suntem martorii faptului că ILC devine, din ce în ce mai mult, o rețea de platforme, condusă de membri care aduc și alți parteneri din afara rețelei ILC. Aceste platforme impulsionează în comun guvernanța terenurilor centrată pe oameni în anumite țări (strategii naționale de implicare (SNI), în 29 de țări) și între țări – pe o temă specială (inițiative bazate pe angajamente (IBA), 34 de platforme).

Realizările platformelor bazate pe membri, prezentate în acest raport, servesc ca surse de inspirație. Capacitatea ILC de transformare, ca rețea, a primit declarații solide de încredere provenite din interesul continuu al organizațiilor de a se alătura rețelei ILC (63 de noi organizații au aderat în 2018) și din încrederea partenerilor de finanțare care susțin activitățile Coaliției (dublarea bugetului anual între 2015 și 2018). În plus, concluziile evaluării de termen mediu afirmă validitatea continuă a strategiei ILC și oferă dovezi clare că Coaliția a contribuit la schimbări în guvernanța funciară. Raportul Bandung

Citește mai mult
image-title

Miercuri, 05.09.2018, echipa Strategiei Naționale de Implicare privind Soluționarea problemelor pămîntului (SNI) în frunte cu Valentin Sașcov , președinte al Comitetului de Supraveghere SNI, Lena Bîrca, facilitator Platforma SNI și Valentin Ciubotaru, director executiv NGO Bios au promovat strategia în rîndul reprezentanților Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Republica Moldova.
Totodată echipa menționată a purtat discuții eficiente despre SNI și Platforma SNI cu Direcția Politici de Management Integrat al Resurselor de Apă, cu doamna Chilaru Nadejda, șef Direcție.
Doamna Chilaru a fost receptivă la propunerea echipei SNI de a colabora pe viitor în cadrul Platformei și a împărtășit informație utilă pentru soluționarea problemelor pămîntului în limitele competențelor sale. La fel, aceasta a menționat că astfel de inițiative sunt salutabile, deoarece cadrul legislativ, chiar dacă există și e aproape de standartele europene, de cele mai multe ori datorită lipsei mecanismelor de implementare a legilor, nu sînt rezultate palbabile. La fel, dumneaiei ne-a informat că o problemă mai este și lipsa de informare a cetățeanului, care nu respectă legea nu cu rea-credință de multe ori.
Ulterior membrii SNI au avut o întrevedere la Direcția Politici de Management al Deșeurilor și Substanțelor chimice, unde s-a discutat cu Doamna Bolocan Svetlana, șef Direcție. 40820117_1883786598380687_1470361154474737664_o
Doamna Bolocan a fost bucuroasă să audă că există inițiative de a schimba lucrurile în bine, menționînd că și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Moldova (MADRM) muncește la moment foarte mult pentru a diminua din problemele cetățeanului. Astfel, direcția coordonată de dumneaei este gata să colaboreze pe viitor în cadrul Paltformei SNI, chiar la moment ei propun ca o soluție pe termen scurt a problemei majore legate de deșeuri și anume, gunoiștile tranzitorii. Pentru acest lucru însă este nevoie de acord și colaborare din partea administrațiilor publice locale.
În cele din urmă, echipa SNI a mers pentru a discuta scopul, obiectivele și acțiunile SNI cu Direcția Politici în Domeniul Biodiversității și Serviciu Protecția Solului și Subsolului, unde Doamna Josu Veronica și Domnul Șerșenevschii Andrei, au venit cu un feedback pozitiv la inițiativa de colaborare în cadrul Platformei SNI, menționînd că oricînd va fi nevoie de ajutor și ghidare referitor la domeniul lor de activitate, vor fi dispuși să ajute, deoarece interesele cetățeanului reprezintă responsabilitatea lor.

Întîlnirile consultative au avut drept scop promovarea și conectarea Platformei SNI cu mai multe părți interesate ce activează în diverse domenii legate de pămînt, ca în final să se obțină o Platformă compusă din membri profesioniști și cu experiență.

Proiect susținut de International Land Coalition (ILC)

 

Citește mai mult