Statut

ONG BIOS este o organizație internațională și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în Europa Centrală și de Est, cu drept de a deschide filiale, subdiviziuni structurale independente, centre de instruire, gospodării experimentale în țară și peste hotare. Scopul organizației este promovarea dezvoltării durabile, inclusiv a agriculturii durabile, protecției mediului, eradicării sărăciei și protecției sociale a populației, a prevederilor Convențiilor ONU privind schimbările climatice, deșertificarea, conservarea biodiversității, zonele umede, precum și alte convenții, tratate, programe internaționale relevante pentru Republica Moldova și alte țări din regiune.

Statut BIOS 2016

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu