Organizaţia

AO BIOS a fost înregistrată în februarie 1995 ca organizaţie neguvernamentală non-profit, care s-a angajat să activeze pentru protecţia mediului în Republica Moldova. Misiunea organizației este de a le oferi tuturor doritorilor cunoştinţe care le-ar permite să-şi îmbunătăţească viaţa precum şi situaţia socială, economică şi ecologică a ţării.

AO BIOS a realizat 4 programe și peste 30 de proiecte în perioada 1995-2016. Proiectele au fost axate preponderent pe activitați practice de protecție a mediului și agricultură durabilă în spațiul rural, companii de sensibilizare naționale la aceleași subiecte, monitorizarea şi evaluarea proiectelor, un şir de cercetări şi studii în domeniul gender, situaţiei fermierilor din Moldova, percepţiilor populaţiei cu privire la poluare, la oportunitatea construirii unei reţele ecologice la nordul ţării, etc. Bugetul proiectelor a variat între $4,000 şi peste 200,000 euro. Programele și proiectele au avut elemente de dezvoltare a cadrelor (preponderent în subiectele agricultură, ecologie, știință a solului, metode participative de instruire) și au contribuit la acumularea unui șir de active necesare (echipamente de birou, literatură la temele sus-menționate.

AO BIOS a elaborat şi publicat circa 60 de lucrări scrise, a produs 2 filme video la tema agriculturii durabile, protecţiei mediului, dezvoltării comunitare. AO BIOS a prezentat produsele activităţii sale la expoziţiile naţionale (MoldEco, Chişinău, 2002-2012) şi internaţionale (Hanover, Germania, 2000; Mons, Belgia, 2003, Milano, Italia, 2004), etc.

AO BIOS realizează următoarele servicii:

  • instruirea şi educaţia în: protecţia mediului, inclusiv schimbările climatice şi deşertificare, agricultura durabilă, agricultura organică, dezvoltarea comunitară, agro- şi eco-turism;
  • participarea şi împuternicire;
  • parteneriatul şi reţelele;
  • elaborarea planurilor de acţiuni în managementul durabil al terenurilor pe versanţi;
  • publicarea materialelor accesibile pentru copii şi adulţi;
  • moderarea şedinţelor între diverse părţi;
  • evaluarea impactului asupra mediului;
  • evaluarea organizaţiilor, programelor şi proiectelor.

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu