Misiune

AO BIOS îşi consacră toate eforturile îmbunătăţirii mediului şi a condiţiilor de trai ale oamenilor din Moldova bazându-se pe principiile dezvoltării durabile.

Activitatea AO BIOS are drept scop o dezvoltare durabilă și este ghidată de valorile sale organizaționale de bază. Acestea descriu atât cultura internă a asociației, cât și relațiile cu exteriorul:

  • Dedicație – pentru a oferi oamenilor din spațiul rural cele mai bune servicii posibile.
  • Onestitate – pentru a realiza și promova practici și relații cinstite și drepte cu partenerii și constituenții și orice persoane cu care vine în contract organizația.
  • Creativitate – pentru a căuta și găsi soluții adecvate la problemele existente în spațiul rural.        
  • Transparență – pentru a conferi încredere și obține participare în relație cu partenerii, constituenții și alte persoane interesante.
  • Compasiune – pentru a înțelege sursa problemelor oamenilor și a-i susține în dezvoltare și evoluție personală.
  • Respect – pentru a asigura demnitatea și un tratament respectuos față de orice persoană, cu care vin în contact cadrele asociației.
  • Simplitate – pentru a face ca clienții și partenerii asociației să se simtă mereu bineveniți și onorați, și a elimina orice bariere birocratice din comunicare și activitate.
  • Dezvoltare – pentru ca organizația să abordeze mereu teme și aspecte noi din domeniul său de activitate.

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu