Donatori

Echipa BIOS aduce sincere mulţumiri Donatorilor programelor, proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Obşteşti BIOS:

 • Uniunea Europeană;
 • Corporația Provocările Mileniului (MCC);
 • Agenția SUA de Dezvoltare Internațională (USAID);
 • CORDAID;
 • NOVIB;
 • Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională (SIDA);
 • Banca Mondială;
 • Progranul ONU pentru Dezvoltare (UNDP);
 • Facilitatea Globala de Mediu (GEF);
 • IFAD;
 • Coaliția Internațională a Pământului (ILC);
 • Fundaţia Soros;
 • Fundaţia „Societatea Deschisă”;
 • Secretariatul Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării (UNCCD);
 • Secretariatul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite în Schimbarea Climei (UNFCCC);
 • Academia Bavareză pentru Conservarea Mediului;
 • Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Solului (IUSS);
 • Climate Investment Funds (CIF)
 • Comitetul pentru Legislaţia Rurală a Consiliului Europei;
 • IUCN;
 • Guvernul României;
 • USIA;
 • IREX;
 • Fundaţia EURASIA;
 • Fundaţia “Counterpart”;
 • Aria Prioritară 10 responsabilă pentru societatea civilă și participarea la SUERD, orașul Viena;
 • Agenția Austriecă pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare;
 • Forumul Societății Civile pentru regiunea Dunării;
 • Fundaţia Baden-Wüttemberg;
 • Foster Europe;
 • Fundaţia Charles Leopold Mayer;
 • REC Moldova;
 • Organizatorii Forului ONG-urilor şi sectorului de afaceri pentru mediu şi dezvoltare durabilă în regiunea dunăreană – carpatiană (Bucureşti, România, 2001);
 • Organizatorii Cursului de instruire în aplicarea studiului de caz, Centrul de Antreprenoriat, Universitatea de la Cambridge, Regatul Unit, 2001;
 • Organizatorii celui de-al 3-lea Congres al Ştiinţei Culturilor Agricole, Hamburg, Germania, 2000;
 • Organizatorii Simpozionului Internaţional în Eroziunea Solului şi Dezvoltare Durabilă pe terenurile înclinate (Kunming, China, 1996).

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu