Președinte

Preşedintele Consiliului Director al AO BIOS este scriitoarea Claudia Partole, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova. Ca ziarist a activat în postură de redactor al mai multor instituții mass-media (Comitetul Tele-Radio Moldova, la ziare şi reviste), dar și în școli și biblioteci, totodată lucrând asupra propriilor creații.  Astfel, are la activ mai multe culegeri de poezie, proză, dramaturgie (pentru vârstnici și copii), precum şi articole publicistice pe diverse teme, în deosebi abordând subiecte general umane ce țin de ecologia sufletului și a naturii, de spiritualitatea, educaţie, relaţii interumane, migraţie, etc.  Multe dintre lucrări s-au învrednicit de aprecieri onorifice şi premii atât în Republica Moldova (din partea Uniunii Scriitorilor, Ministerului Culturii, Ministerului Educaţiei, Saloanelor Internaţionale de Carte de la Chişinău, Bălţi şi Iaşi, România; UNESCO, etc), în România, cât şi în alte ţări. Cea mai prestigioasă menţiune fiind Diploma de Onoare a IBBY (Diploma Andersen) și Medalia Eminescu.

Dna Partole manifestă o atitudine intransigentă faţă de degradarea naturii şi arată entuziasm autentic pentru orice activitate desfășurată întru protecţia ei, astfel devenind un lider activ, vizionar, care oferă organizaţiei sfaturi şi recomandări preţioase privind direcţiile de activitate şi modalităţile de realizare a unor sarcini concrete.

Mesajul Preşedintelui AO BIOS

Dragi prieteni,

Natura este elixirul divin ce ne înalţă deasupra firii noastre materiale.  Natura este leagănul nostru la naştere şi sălaşul corpului nostru întru înălţarea sufletului.  Natura este pe durata întregii noastre vieţi tămăduitorul rănilor fizice şi sufleteşti.  Natura este hrana şi băutura noastră de fiecare zi. Ea este chintesenţa eternă ce ne conectează la pulsul pământului şi la puterea infinită a universului. Zi de zi, Natura ne oferă daruri nepreţuite, fără a ne cere ceva în schimb. Poate doar un singur gest necesitând de la noi: s-o protejăm de degradare şi de poluare! De aceea trebuie să depunem un efort minim (fiecare) în restaurarea a ceea ce i s-a luat. Îndemnul meu ar fi: să ne mobilizăm și să facem acest efort, fiecare în particular, dar şi împreună cu familia şi prietenii; s-o facem mereu: în clipele de tristeţe şi singurătate, în zilele de triumf şi exaltare, și atunci când rotungim ani puţini, dar și când ani mulţi, la sărbători de familie sau când suntem în colectivul în care activăm. Fiecare efort mare/mic de acest gen: fie plantarea pomilor şi florilor, fie îngrijirea izvoarelor, a râurilor şi iazurilor; fie participând la renaşterea pădurilor şi a pajiştilor, fie folosind chibzuit resursele naturale şi energetice… Aceste activități care nu necesită mai eforturi ar fi recompensele inestimabile aduse Naturii, astfel contribuind la instaurarea frumosului în propria viaţă, dar și în viața copiilor noștri; astfel, menţinându-ne şi fortificându-ne sănătatea și oferindu-i zilei de mâine șanse reale.  Deci, să fim prieteni ai Naturii, așa precum o face ea în fiecare zi, dăruindu-i și noi o dragoste necondiționată!

Consiliul Director al AO BIOS

Pe lângă preşedinte, Consiliul Director mai are doi membri devotaţi cauzei naturii, Dl. Ştefan Lozie şi D-na Eleonora Rusnac, care, la rândul lor, au o contribuţie remarcabilă prin recomandări privind dezvoltarea organizaţiei, noi direcţii potenţiale de activitate, reprezentarea organizaţiei în foruri locale şi internaţionale, identificarea surselor de informaţie şi finanţare şi altele.

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu