Despre Noi

AO BIOS a fost înregistrată în februarie 1995 ca organizaţie neguvernamentală non-profit, care s-a angajat să activeze pentru protecţia mediului în Republica Moldova. Misiunea organizației este de a le oferi tuturor doritorilor cunoştinţe care le-ar permite să-şi îmbunătăţească viaţa precum şi situaţia socială, economică şi ecologică a ţării.

Direcţiile principale de activitate ale organizaţiei sunt: Cercetare şi dezvoltare în dezvoltarea durabilă rurală, aplicarea în practică a practicilor prietenoase mediului, instruirea şi educaţia.

AO BIOS este acreditată la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite în Schimbările Climatice şi la Convenţia Naţiunilor Unite în Combaterea Deşertificării. AO BIOS e membru al: Uniunii Internaţionale a Ştiinţei Solului, Asociaţiei Mondiale pentru Conservarea Solului şi Apei, Rețelei ONG-urilor a Facilității Globale de Mediu, ONG-urile Independente de Cercetare în cadrul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite în Schimbările Climatice, Grupului de Lucru pe mediu, climă și securitatea energetică a Platformei Partenieriatului Estic, Grupului de Lucru pe mediu, schimbări climatice și managementului riscului dezastrelor pentru elaborarea și monitoringul Planului de Acțiuni în cadrul Partenieriatului ONU-RM pentru 2013-2017; Comitetului consultativ a Platformei Actorilor Locali Dunărene, şi a Platformei Naționale a ONG-urilor a Partenieriatului Estic cu UE.

Membrii şi personalul AO BIOS au acumulat experiență și expertiză în metode moderne de instruire în agricultura durabilă, protecţia mediului, antreprenoriat, afaceri rurale în cadrul diverselor programe de instruire, ca, de exemplu:

  • Stagiu în SUA, (Universitatea de la Nebraska, Omaha, SUA, 1995) în planificarea strategică şi dezvoltarea economică;
  • Curs de instruire în evaluarea impactului asupra mediului şi metode accesibile de răspândire a cunoştinţelor ecologice către publicul larg, Şcoala Europeană de vară: Ştiinţe, Societate, Mediu, (Chamrousse, Franţa, 1995);
  • Curs de instruire în realizarea cercetărilor sociale prin metode participatoare (Chişinău, 1997), stagiu (Oxford, USA, 1997) în managementul durabil al solurilor pe pante în cadrul Programului Regional de Schimb al Cercetătorilor; curs internaţional de instruire în metodologia instruirii în domeniul protecţiei mediului, (Mangalia, România, 2001);
  • Curs de instruire în antreprenoriat, afaceri şi metode de instruire (Cambridge, Regatul Unit, 2001);
  • Curs de instruire în dezvoltarea instituţională şi fortificarea organizaţiei realizat de compania MDF din Ţările de Jos (Chişinău, 2001);
  • Curs de instruire în agricultura durabilă şi instruirea participatoare (Norwich, Regatul Unit, 2001);
  • Curs de instruire în cercetarea participatoare a fermierilor citit de ODG, Universitatea Angliei de Est, (Chişinău, Moldova), 2003, călătorii de studiu în elaborarea participatoare a tehnologiilor (ODG, Norwich, Regatul Unit, 2003), dezvoltarea comunitară durabilă (ODG, Norwich, Regatul Unit, 2004), agricultura ecologică şi turism ecologic şi agricol (Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Lowersilesian Wrocław, Polonia, 2005);
  • Curs de instruire în cele mai bune practici agricole (Carl Bro, Danemarca, Secretariatul Convenţiei Dunărene, Belgrad, Serbia şi Montenegro, 2006;
  • Curs de instruire în structura şi procesul de luare a deciziilor în instituţiile UE (“European Citizen Action Service”, în cooperare cu Asociaţia de Informare şi Instruire Europeană (Brussels, Belgia, 2007.

Expertiza acumulată a fost aplicată în mod practic în elaborarea şi realizarea evenimentelor de instruire participatoare pentru fermieri, angajaţi în sectorul de extensiune şi instructorii Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, centrele de instruire BIOS, profesori universitari de la Universitatea Agrară din Moldova, alte ONG-uri care activează în spaţiul rural.

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu