image-title

Guvernul a prezentat raportul de activitate pentru primele 100 de zile, care include multe realizări. Sunt salutabile activitățile realizate în unele domenii. Mă voi opri doar la domeniile în care activăm: protecția mediului, agricultura și dezvoltarea rurală. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a fost redenumit în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Ministerul Mediului – instituție creată separat, va acoperi următoarele sectoare: protecţia mediului, schimbări climaterice și domeniul resurse naturale.

 

În Raport la Agricultură și dezvoltarea rurală sunt incluse următoarele activități realizate:

 • A fost majorat Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural cu 435,0 mil. lei pentru măsuri de sprijin pentru producătorii agricoli și grupuri de producători care au efectuat investiţii.
 • A fost deblocat procesul de achitare a datoriilor către producătorii agricoli care nu au primit subvenții post-investiționale pentru anul 2020.
 • Au fost create platforme regionale de comercializare a producției autohtone în centrele raionale pentru ca fermierii să aibă posibilitatea sa-și vândă producția agricolă.
 • A fost inițiată procedura de modificare principiilor de subvenționare privind dezvoltarea agriculturii și mediului rural, în vederea încurajării și stimulării investițiilor axate pe procesarea producției agricole.
 • A fost facilitată participarea a 34 de exportatori din Moldova la 6 expoziții internaționale de mărfuri și servicii.

 

Printre activitățile realizate la capitolul Protecția Mediului sunt incluse următoarele:

 • A fost organizată a 3-a ședință a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru în vederea punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012.
 • A fost aprobat Regulamentul de funcționare a Rezervației biosferei „Prutul de Jos”;
 • A fost aprobat cadrul normativ cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național (cadrul normativ secundar pentru implementarea Legii vânătorii si fondului cinegetic nr. 298/2018).
 • A fost angajată prima tranșă de 25 milioane de euro din cadrul Programului destinat pentru finanțarea dezvotării infrastructurii în Regiunile de management al deșeurior.
 • A fost elaborat Studiul de fezabilitate și de impact asupra mediului pentru construcția Stației de epurare a apelor uzate din mun. Soroca, realizat din sursele fondului fiduciar multi-donator al regiunii Europei și Asiei Centrale (ECAPDEV).
 • Au fost lansate 2 sisteme de canalizare și stații de epurare la Cantemir și Dănceni;
 • În contextul campaniei „Un arbore pentru dăinuirea noastră” sunt efectuate lucrări de creare a culturilor silvice în fondul forestier și regenerare naturală pe o suprafață de 579 ha.
 • A fost aprobat proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare în vederea tranziției către economia circulară prin menținerea alimentelor în circuitul consumului, evitarea formării deșeurilor alimentare și încurajarea redistribuirii surplusului de produse alimentare.

 

Guvernarea a menționat că problema schimbărilor climatice este prioritară pentru Republica Moldova, dar din Raport nu reiese aceasta. E binecunoscut faptul că schimbările climatice duc la intensificarea dezastrelor, iar agricultura și mediul sunt afectate cel mai tare de ele. La capitolul: Gestionarea situațiilor excepționale este inclusă doar o măsură eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat și alocarea mijloacelor financiare pentru reparația acoperișului unui gimnaziu, u prevenirea inundațiilor în 2 localități și eliberarea păcurii din rezerva de stat.

 

Vreau să aduc la cunoștință că în acest an Asociația Obștească BIOS, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a realizat Analiza completă a sistemului de reducere a riscurilor de dezastre în agricultură în Republica Moldova, în care se descrie situația actuală privind cadrul juridic, politic și institutional privind schimbările climatice și reducerea riscului dezastrelor, evaluarea riscurilor și planificarea măsurilor de reducere/gestionare a riscului de dezastre, sistemele de avertizare timpurie, serviciile agrometeorologice, etc. Sunt propuse multiple recomandări de îmbunătățire a sistemului de management și reducere a riscurilor de dezastre. Anume acest Studiu poate ajuta substantial la elaborarea strategiei în domeniu și armonizarea acțiunilor instituțiilor publice în domeniul respectiv.

 

Deoarece Ministerele s-au divizat, anticipam că raportul să includă o nouă abordare a soluționării problemelor în domeniile respective, mai ales că situația este dezastruoasă. La protecția mediului sunt inițiative noi, dar nu este prezentată viziunea de guvernare în domeniile respective și pașii pentru realizarea acesteia.

 

Valentin Ciubotaru,

director executiv, AO BIOS

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2320 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu