image-title

În prezent, în condițiile în care foarte puțini dintre noi mai pot conta că sistemul medical ne va ajuta să ne descurcăm cu diferite boli și să ne revenim după acestea la o stare normal de sănătate,   este foarte actuală restabilirea și menținerea sănătății prin metode alternative.

 

Și acum, ca niciodată, ne uităm spre natură cu speranță.  Oare ne poate ea ajuta în acest sens? Oare există mecanisme prin care ne puteam restabili din punct de vedere fiziologic și psihologic utilizând elementele naturii, pe care le vedem în jur: pădurea, râurile, lacurile, parcurile, plantele, animalele, soarele, ploaia, aerul, liniștea, zgomotul natural, etc., etc., etc.?

 

Un număr de 364 articole științifice din bazele electronice de date PubMed, Cochrane Library, CINAHL, PsyINFO, și China Academic Journals (CAJ) oferite prin baza de date deplină (CNKI) susțin că aflarea în pădure ajută eficient la reducerea tensiunii arteriale, diminuarea ratei pulsului, sporirea variabilității ritmului cardiac, îmbunătățirea parametrilor cardiaci-pulmonari și a funcției metabolice, creând dispoziție bună, reducând nivelul de anxietate și îmbunătățind calitatea vieții participanților la studii. Aflarea în pădure pentru a atinge aceste obiective se poate realiza în forma plimbărilor obișnuite în pădure și în formă de programe terapeutice speciale realizate în pădure.  Concluzia tuturor acestor articole științifice este că chiar și o singură plimbare în pădure poate conduce la beneficii fiziologice și psihologice de termen scurt cu efecte concrete asupra anxietății, tensiunii arteriale, activității inimii, etc.

 

Aceste concluzii au condus la cercetări și studii direcționate. De exemplu, în Japonia, începând cu 2004, au fost efectuate mai multe studii pentru a investiga efectele mediului forestier asupra sănătății umane. În ultimii ani, s-a dezvoltat o nouă știință medicală numită medicină forestieră, ca o știință interdisciplinară aparținând domeniilor medicinei alternative, medicinei de mediu și medicinei preventive, care cuprinde efectele mediilor forestiere asupra sănătății umane.

 

În Germania, pentru prima dată în Europa, au fost create păduri vindecătoare, acestea fiind cultivate în zona Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În alte părți ale lumii au avut loc studii privind efectele generale ale ”băii” de pădure, adică a aflării în un mediu forestier benefic, care au constatat că această practică meditativă poate fi asociată cu beneficii pozitive pentru sănătate, cum ar fi o reducere a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, relaxare crescută, bunăstare generală ameliorată și îmbunătățirea nivelurilor depresiei, deși dovezile disponibile sunt încă limitate și efectele observate sunt susceptibile de a fi multifactoriale, depinzând probabil nu numai de prezența compușilor organici biogenici volatili din aerul pădurii, ci și de întregul context natural, culoare verde, etc. Aceste rezultate sunt în conformitate cu studiile preclinice asupra modelelor comportamentale la animale care investighează rolul neurologic al compușilor organici biogenici volatili în depresia sistemului nervos central.

S-a studiat, de asemenea, influența aspectelor fizice și biotice ale mediului natural asupra fiziologiei umane. Aceasta includ procese, compuși sau organisme care determină răspunsuri pozitive la oameni, inclusiv cele care afectează în cele din urmă starea de spirit, cum ar fi fitoncidele (compuși aromatici volatili derivați din copaci, vezi Hansen, Jones și Tocchini, 2017); și specii microbiene găsite în medii naturale care influențează răspunsurile imune și de sănătate mintală ale omului (Lowry și colab., 2016). (Ulrich 1984; Kaplan și Kaplan 1989). Efectele terapeutice ale naturii

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu