image-title

Mulți vor afirma că deja fac multe pentru protecția mediului, poate mai mult decât alții! Că selectează deșeurile, că nu mai folosesc așa de mult plastic, că nu mai ard gunoiul din curte împreună cu plasticul cum o făceau anterior, etc., etc., etc.

 

Sigur că toate aceste sunt lucruri bune și orice progres este binevenit în acest sens.  Totuși, ceea ce fiecare dintre noi face pentru protecția naturii este încă foarte și foarte puțin! Iar ca să înțelegem dimensiunile problemelor, pe care le creăm naturii prin mod de viața inconștient vom face în continuare o trecere în revistă a aspectelor și momentelor, care trebuie examinate și evaluate, pentru a face în continuare schimbări și a lucra consecvent și neîncetat pentru a atinge un mod de viață, care ne-ar permite să ne uităm în ochii copiilor și nepoților și să afirmăm că am făcut tot ce am putut pentru a îndepărta catastrofa ecologică, pentru a menține pasajele ca acestea  să poată fi admirate și de ei, pentru a menține resursele, ca să poată să beneficieze și ei de acestea, da și nepoții nepoților lor întru eternitate.

 

Viața publică. Mulți vor spune că nu sunt persoane de demnitate publică și nu-i interesează ce fac acestea întru îndeplinirea mandatului lor.  Este o mare greșeală.  Persoanele publice din anturajul nostru, care iau decizii despre politicile publice din satele și orașele noastre sunt femei și bărbați cu diferite niveluri de conștiință sau inconștiență ecologică.  Este mereu necesar de a pune în discuție cu orice ocazie problemele de mediu la toate nivelurile pentru ca acestea să încapă în planurile de dezvoltare și întreținere a localităților, pentru a crea modele viabile pentru localnici, pentru a încuraja protecția mediului și a descuraja și penaliza poluarea și degradarea.  E nevoie imperativă să participăm la adunări comunitare, proteste împotriva inițiativelor de dezvoltare cu efecte de poluare, degradare, reducere a peisajelor naturale, consum nechibzuit a resurselor naturale.

 

Viața politică. Nu mă interesează politica! Sunt apolitic! Cu asemenea afirmații ne detașăm de efortul de a studia programele politice ale partidelor și candidaților independenți pentru care oferim sau refuzăm votul nostru în alegeri locale, regionale și naționale! Iar acestea ar fi o ocazie extraordinară de a-i face pe candidați mai responsabili și mai conștienți de problemele ecologice ale localităților, țării și regiunii în care trăim, de posibilitățile enorme de redresare și revigorare a elementelor de mediu. Mai mult, unii dintre prietenii și colegii, membrii familiei și rudelor, pun accentul principal pe interesele sau beneficiile economice când iau o decizie în favoarea unui curent politic sau altul, fără a înțelege că calitatea vieții noastre și prosperitatea noastră depinde în mare măsură și de calitatea mediului.  Ce folos că vom avea o fabrică nouă, care va aduce venituri mari majorității oamenilor din sat, dacă ca rezultat va avea loc poluarea apelor și aerului, și vom fi toți bolnavi și vom cheltui totul pentru tratamente costisitoare!  Atunci când avem șansa de a influenta asupra unei decizii serioase de nivel local sau național, trebuie să ne documentăm cu privire la toate consecințele acesteia și să facem o alegere responsabilă.

 

Conflictele și războaiele sunt o sursă enormă de poluare și distrugere.  Vedem consecințele devastatoare ale arderii sondelor petroliere, în care au nimerit obuze, incendiilor pădurilor și câmpiilor provocate de conflicte armate și intenții răuvoitoare, nimicirii diversității biologice, distrugerii masivă a locuințelor, care ulterior necesită înlocuire și consum de noi și noi resurse naturale și multe alte consecințe profund negative pentru umanitate.

 

Prin susținerea păcii și reglementării pașnice a conflictelor ori de câte ori avem posibilitatea să le promovăm și susținem, contribuim mult la o lume mai frumoasă, mai agreabilă pentru toți, mai axată pentru binele comun!

 

Companiile naționale, transnaționale, locale în multe cazuri ignoră regulile de protecție și conservare a mediului, având ca deziderat principal profitul. Ori de câte ori aflăm despre asemenea practici vom contribui mult prin semnalarea despre acestea autorităților, prin a le face cunoscute opiniei publice, a protesta consecvent împotriva degradării, poluării, reducerii diversității biologice, consumului excesiv al resurselor naturale.

 

Viața socială. Fiecare om are un anumit nivel de viață socială, prin care comunică, se distrează, participă la evenimente religioase, familiale, comunitare, sportive, culturale, la diferite ritualuri, respectă anumite tradiții, obiceiuri, conveniențe, contribuie la anumite cauze, ajutorarea altora, etc.

 

Viața socială a unei personalități e compusă din un șir multiplu de fluxuri de activități și practici determinate atât de obiceiurile transmise în familie și societate, cât și de preferințele și opțiunile proprii.  Deși, în mare parte, obiceiurile și tradițiile aduc din timpuri străvechi practici bune de comunicare între rude și prieteni, de celebrare a evenimentelor frumoase de familie sau de comemorare a celor decedați, există și multiple practici care au scăpat de sub control sau au fost deformate până în punctul, în care au devenit nocive, risipitoare, degradante pentru personalitate și mediu.

 

Nu puțin dintre noi sunt martori consternați ai consecințelor și finalităților unor sărbători publice sau familiale soldate cu persoane iresponsabile în stare de ebrietate care distrug copaci, incendiază câmpuri și păduri, agresează alți oameni și animale, reduc la zero munca celor responsabili.

 

Chiar și cei mai responsabili în anumite momente înțeleg cât de nocive pentru sănătatea proprie și cea a membrilor familiei sunt sărbătorile cu alimentație abundentă, de o varietate obscenă, mesele doldora de nenumărate feluri de mâncare, care sunt imorale în o lume, în care foarte mulți oameni suferă de foame.  Aceste mese abundente și distrugătoare de sănătate nu doar fac o gaură enormă în bugetul familiilor, dar se traduc în consum excesiv de resurse naturale, producere de deșeuri, lucrarea solului în zone de protecție a râurilor, degradarea pășunilor prin animale prea numeroase pentru o zonă prea mică și multe alte efecte distrugătoare.

 

A venit timpul ca fiecare din noi să ne examinăm viața noastră socială și să spunem cu mult curaj nu acelor practici care ne distrug sănătatea, reduc mediul natural și conduc la limitări drastice ale oportunităților pentru generațiile viitoare.  Uneori este greu de a merge împotriva curentului obișnuit, dar e un exercițiu, care devine tot mai ușor pe măsură ce îl practicăm.

 

Viața profesională. Majoritatea oamenilor fac o muncă profesională, care în marea majoritate a cazurilor are reflecția sa asupra stării naturii. Aici chiar avem un câmp larg de impact.  Vom alege să mergem la lucru și spre casă de la lucru cu transport personal, public sau cu bicicleta sau pe jos? Ne vom alimenta la prânz într-un loc care utilizează produse crescute local și ecologic? În timpul orelor de lucru vom folosi cât mai puține resurse pentru încălzire și sau răcire a încăperii? Vom cumpăra rechizite și resurse pentru locul de muncă din surse locale, pe baza de produse reciclate? Vom refolosi, recicla sau repara lucrurile din gestiunea proprie la locul de muncă? Vom promova politici profesionale de protecție a naturii? Vom avea grijă ca clienții sau consumatorii să fie informați și să urmeze practici ecologice în relația cu organizația/instituția/întreprinderea noastră? Și multe altele.

 

 Echipa BIOS

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2220 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu