image-title

Republica Moldova se confruntă cu mai multe dezastre natural, inclusive inundațiile. Astfel, planurile de gestionare a riscului de inundații pentru districtul bazinelor hidrografice Nistru, Dunărea-Prut și Marea Neagră, sunt foarte necesare și actuale.

 

AO BIOS susține planurile respective cu luarea în considerație a propunerilor de mai jos:

  • Este necesar de coordonat planurile de amenajare/organizare a teritoriului și a planurilor de urbanism cu planurile de gestionare a riscului de inundații în zonele cu risc de inundații, inclusiv includerea hârților de risc la inundații în planurile de urbanism și de dezvoltare locală și a măsurilor de reducere a riscului de inundații.
  • Din cauza lipsei măsurilor de protecție antierozională a terenurilor pe versanți, majoritatea bazinelor acvatice, dar și râurile sunt înnămolite, ceea ce contribuie la intensificarea riscului de inundație. Astfel, în plan ar trebui să fie incluse și măsuri de protecție antierozională a terenurilor agricole.
  • Eficiența măsurilor va fi mai mare dacă în planurile respective vor fi incluse măsuri pentru creșterea gradului de conștientizare a populației, de promovare a participării lor în elaborarea și implementarea acțiunilor de reducere a impactului inundațiilor; și de educare a copiilor:

 

  • Activități de informare a populației privind conștientizarea riscului la inundații adaptate specific necesităților comunităților respective; măsuri preventive și operative ce trebuie luate într-o situație de urgenta, individuale și de grup; realizare, publicare și diseminare broșuri, pliante, precum și campanii mass media.
  • Elaborarea unui Ghid privind educarea și comportamentul populației în zonele cu risc la inundații.
  • Activități de educare: pregătirea, copiilor, elevilor și studenților prin tematică dedicată situațiilor de urgență (inclusiv inundații) inclusă în programele școlare. Avizul_BIOS la Planul PGRI Nistru si Prut
Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2220 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu