image-title

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere este o inițiativă foarte bună, care-i îndreptată spre armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Astfel, proiectul hotărârii Guvernului transpune Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților.

 

Obiectivul principal al Directivei este de a se asigura limitarea emisiilor de compuși organici volatili pe întregul lanț de depozitare, transport și distribuție a carburanților, cu efecte pozitive asupra calității aerului înconjurător. Aceasta a fost completată la nivel european prin Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină având ca obiectiv stabilirea de măsuri pentru reducerea cantității de vapori de benzină emiși în atmosferă în timpul acestor operații şi/sau de către aceste instalații, vehicule și  nave fluviale. În 2014 Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină Avizul_BIOS la COV.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu