image-title

Dragi Colegi,

Agenția de Mediu inițiază, începând cu data de 05 iunie 2020 consultarea publică a setului de indicatori la nivel național evaluați în cadrul procesului de elaborare a Raportului național starea mediului din Republica Moldova pentru anii 2015-2018.

Indicatorii au fost evaluați de Agenția de Mediu în baza datelor statistice ale Biroului Național de Statistică în cadrul activităților proiectului ENI SEIS II East “implementarea principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu” cu asistența Agenției Europene de Mediu și conform modelului de aplicare regional agreat de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU.

În acest sens, conform prevederilor Ordinului directorului Agenției de Mediu nr. 36 din 31 iulie 2019, prin care a fost creat Grupul de lucru interinstituțional pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului național privind starea mediului și a indicatorilor de mediu la nivel naţional, fiind antrenate în acest proces un șir de instituții și autorități deținătoare de date și informații necesare pentru Raport, solicităm respectuos examinarea indicatorilor de mediu publicați la următorul link:

Recomandările pe marginea setului de indicatori supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data de 26 iunie 2020, pe adresa electronică: r_adascalita@mediu.gov.md

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu