Anunț! În contextul elaborării Raportului Voluntar Național privind implementarea Agendei 2030, Cancelaria de Stat prezintă spre consultare publică proiectul PRINCIPALELOR MESAJE ce derivă din Raport

Mesajele relatează despre progresele înregistrate de Republica Moldova în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. De asemenea, evidențiază principalele provocări și riscuri asociate, cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de implementare eficientă a Agendei 2030. De asemenea, sunt reliefate domeniile care necesită suportul partenerilor de dezvoltare. Finalul mesajelor reflectă angajamentele și prioritățile imediate ale Republica Moldova în partea ce ține de implementarea Agendei 2030.

Comentariile și sugestiile cu referire la aspectele reflectate în document urmează a fi transmise la adresa de e-mail: agenda2030.moldova@gov.md, pînă la data de 30 aprilie 2020, ora 17:00.

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu