image-title

Acest raport include o culegere de rezumate privind monitorizarea politicilor publice realizate de membrii EaP CSF, Platforma Națională a Moldovei, Grupul de lucru 1 în cadrul diferitelor proiecte de la ultima Adunare Anuală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic.

Principalele concluzii, concluzii și recomandări sunt prezentate în scurte rezumate privind monitorizarea domeniilor precum asociația UE, anticorupția, sectorul justiției, economia, libertatea mass-media, drepturile omului, democrația și standardele electorale. Raportul se închide cu o compilație de apeluri și declarații publice făcute de membrii Platformei Naționale. MONITORING POLICIES 2020 – Moldovan Platform, WG1 _10.04.2020

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu