image-title

Pentru prima dată această zi a fost celebrată în anul 1997 pentru a marca semnarea Convenției asupra Zonelor Umede (Convenția Ramsar), care a avut loc la 2 februarie 1971, în orașul iranian Ramsar, pe coasta Mării Caspice. Această zi se sărbătorește în fiecare an, pentru a sublinia necesitatea de a menține caracterul ecologic al zonelor umede și importanța unei planificări “înțelepte”, spre a putea avea o utilizare durabilă. În fiecare an, agenții guvernamentale, organizații non-guvernamentale și grupuri de cetățeni au contribuit prin diverse acțiuni la informarea opiniei publice despre valoarea zonelor umede și a beneficiilor acestora, în general. Ele promoveaza conservarea și utilizărea raționala a zonelor umede. Zonele umede pot constitui valori economice, sociale și de mediu importante. In cazul unei gestionări durabile vor oferi beneficii pentru generațiile viitoare. Creșterea gradului de conștientizare și de înțelegere corectă a valorilor și a serviciilor oferite de către zonele umede este esențială pentru a asigura conservarea și utilizarea lor chibzuită. Genericul Zilei Mondiale a Zonelor Umede din acest an este ,,Viața prosperă în zonele umede” 

 

Zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri. Ele sunt zone în care saturaţia cu apă este factorul determinant al naturii solului, precum şi al tipurilor de comunităţi vegetale şi animale care trăiesc în sol şi la suprafaţa solului. Zonele umede direct sau indirect asigură aproape în întregime cantitatea de apă dulce necesară consumului uman la nivel mondial şi au un rol important în circuitul apei în natură. Cca 40% dintre speciile de pe glob trăiesc și se hrănesc în zonele umede. Aceste zone pot constitui resurse valoroase de biomasă vegatală, peşte, cherestea, lemn pentru foc, etc. Pot îmbunătăți aspectul peisagistic al zonei şi constitui zone pentru recreere, oferă oportunităţi și pentru activităţi ştiinţifice, pescuit, vânătoare, etc. Sunt veritabile filtre naturale, funcţionând ca o adevarată staţie de depoluare a apei.

 

Ele oferă apă potabilă, asigură sursă de hrană și loc de adăpost și pentru milioane de oameni, protejându-ne de inundații, secetă și alte dezastre naturale și, nu în ultimul rând, zonele umede stochează mai mult carbon decât oricare alt tip de ecosistem. În ciuda faptului că acoperă doar 3% din suprafața Pământului, zonele umede stochează 30% din totalul de carbon, dublu față de păduri, dar rata de degradare în comparație cu acestea din urmă este mult accelerată. Zonele umede menţin  aerul umed datorită nivelului ridicat ale apei și abundenței de plante. Acestea răcesc în mod natural aerul din împrejurime.

 

Conform datelor semnatare ale Convenției Ramsar sunt 168 de state cu aproximativ 2.186 zone umede în lume ce ocupă o suprafață de peste 2 mln. de ha.

  

Republica Moldova a ratificat Convenţia Ramsar prin Hotărârea Parlamentului       nr. 504 -XIV din 14 iulie 1999 şi a devenit membru al acestei convenţii în anul 2000. Printre teritoriile incluse ca Zona Ramsar, sunt următoarele: „Lacurile Prutului de Jos”, „Nistrul Inferior”, Zona Ramsar „Unguri-Holoşniţa”. Modul de gestionare și administrare a zonelor  RAMSAR este stabilit în Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanță internațională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 14 iunie 2007. Protecţia zonelor umede este un obiectiv important pentru Republica Moldova în contextul recunoaşterii economiei verzi ca fiind economia viitorului.

 

Responsabilitatea de starea ecologică a zonelor umede aparţine autorităţilor publice centrale şi celor locale, agenţilor economici, beneficiarilor de terenuri proprietate publică şi privată, precum și societății civile. Astfel, toţi trebuie să depunem eforturi necesare pentru menţinerea, protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural din cadrul zonelor umede.

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu