image-title

Necesitatea unui nou Cod Funciar, care să reflecte situaţia curentă a fondului funciar şi relaţiile funciare stabilite între persoane, este indiscutabilă. Comentariile noastre sunt următoarele:

Avizul BIOS la Codul Funciar

 

În contextul celor menționate, AO BIOS nu susține proiectul Codului Funciar în redacția propusă, urmând a fi luate în considerație comentariile și propunerile prezentate.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu