image-title

Unele reflecții privind seminarul instructiv, organizat astăzi, 7 noiembrie 2019, de Agenția Relalii Funciare și Cadastru cu genericul: executarea Hotărârii Guvernului nr. 24/1995 privind conținutul documentației cadastrului funciar.

La seminar au fost discutate următoarele subiecte:
• intocmirea cadastrului funciar pentru anul 2019;
• modificările curente in actele normative privind reglementarea relațiilor funciare;
• delimitarea terenurilor proprietate publică;
• realizarea prevederilor Regulamentului privind condiliile și procedurile de realizare a activitalilor de imbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor, aprobate prin H.G. nr. 691/2018.

La seminar au participat persoanele responsabile ale raioanelor în domeniul relalii funciare și cadastru. Dacă aspectele metodologice și tehnice de realizare ale acestor obligațiuni pentru majoritatea participanților au fost clare, atunci cele mai mari neclarități au fost despre cum inginerii cadastrali din APL și raioane să lucreze în condițiile actuale – după reforma guvernamentală, când mandatele unor instituții (MADRM, Agenția Relații Funciare și Cadastru – ARFC, Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice – ASP, Agenţia Proprietăţii Publice – APP) s-au suprapus. Astfel, unele din domeniile de activitate a ARFC au fost transmise altor autorităţi publice centrale, care la moment nu dispun de competenţe şi posibilităţi de a le administra, fapt care a dus la blocarea şi crearea unor impedimente birocratice. Aceste aranjamente interinstituționale au adus la o lipsă de claritate în ceea ce privește procedurile de punere în aplicare a proiectului Băncii Mondiale care are menirea de a soluționa problemele legate de erorile admise în special dacă specialiștii ale raioanelor în domeniul relalii funciare și cadastru nu vor fi implicați în acest proces.

Cu părere de rău, aceste și alte întrebări au rămas fără răspuns.

Vreau să amintesc că Platforma Strategiei Naționale de Implicare în domeniul soluționării problemelor Pământului a adresat apeluri Președintelui, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova privind implicarea în soluționarea problemei din domeniu după ce am depistat peste un milion de erori care au fost comise în actele justificative, emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și n-au fost corectate până în prezent. Doar Președintele Republicii Moldova a reacționat și a convocat o ședință a Guvernului pe această problemă, dar nimic nu s-a decis până în prezent.

Sperăm că Guvernul se va sesiza în privința problemelor existente legate de reforma reforma care a realizat-o guvernarea precedentă în acest domeniu, care în loc să soluționeze problemele din domeniu, le-a complicat și mai tare.

Valentin Ciubotaru,

Director executiv,

AO BIOS

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu