image-title

În temeiul art. 551 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318),

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor (se anexează).

2.Implementarea prevederilor Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor se va efectua
din contul şi în limita mijloacelor aprobate în acest scop Regulamentul privind modul de corectare a erorilor.

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu