image-title

În prezent, aproape 500 de organizații neguvernamentale sunt acreditate cu statut de observator la Conferința Părților a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării (UNCCD). Participarea societății civile la punerea în aplicare a Convenției și contribuția ei la diverse ședințe este o componentă necesară a implementării cu succes a Convenției. Organizațiile societății civile (OSC) sunt coordinate de Panelul OSC a UNCCD constituit de Conferința Părților pentru a facilita comunicarea și colaborarea între OSC-urile acreditate. Membrii grupului împărtășesc informații atât pe regiuni, cât și la nivel global.

Membrii Panelului Societății Civile a UNCCD, printre care este și AO BIOS, s-au întâlnit deja de câteva ori, dar totodată aproape în fiecare lună au loc videoconferințe unde se discută realizarea planului de acțiuni pe 2 ani elaborat în 2018. Acum o atenție deosebită se acordă pregătirilor către Conferința Părților care va avea loc în luna septembrie și mai ales discutarea unei poziții comune a societății civile pe chestiunile incluse în Agenda forumului care va avea loc în New Delhi, India.

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu