image-title

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat împreună cu Agenția Relații Funciare și Cadastru și Platforma Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului au organizat astăzi, 23 iulie curent la Florești un seminar instructiv cu genericul “Modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică” cu participarea specialiștilor în reglementarea proprietății funciare din cadrul primăriilor raionului Florești.

Moderatorii evenimentului au fost Dl. Vladimir Ceban, Șef al Oficiului teritorial Drochia, Soroca și Florești al Cancelariei de Stat împreună cu Dl. Daniel Turculeț, Șef adjunct al Oficiului teritorial Florești al Cancelariei de Stat.

Dl. Lilian Mindov, Șef Direcție cadastrul bunurilor imobile, Agenția Relații Funciare și Cadastru a prezentat Practicile de aplicare uniformă a legislației funciare de către factorii de decizie din administrația publică locală:
1. Delimitarea terenurilor proprietate publică,
2. Corectarea erorilor cadastrale.

Reprezentantul echipei Platformei Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului (NES) a prezentat prevederile Strategiei și activitățile care se realizează în cadrul NES privind subiectele discutate la seminar, precum și cele de mediu.

Dl. Lilian Mindov a răspuns la multiplele întrebări ale participanților la seminar privind delimitarea terenurilor proprietate publică, corectarea erorilor cadastrale și alte probleme cu care se confruntă APL.

 

Echipa Platformei Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului.

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu