image-title

Apelul membrilor Platformei SNI către Președintele Republicii Moldova

Domnului Igor Dodon
Președintele Republicii Moldova

22 iulie 2019

or. Chișinău

 

Prin prezenta Vă informăm că membrii Platformei Strategiei Naționale de Implicare (SNI) pentru soluționarea problemelor Pământului îşi declară profunda îngrijorare în legătură cu tergiversarea soluționării problemelor legate de erorile în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor, cât şi tergiversarea delimitării terenurilor.  

 

Programul ”Pământ” a pus temelia unei noi economii, bazată pe proprietatea privată, dar au fost comise multiple erori grave în actele justificative, emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și majoritatea n-au fost corectate până în prezent. Totodată nu este soluţionată problema cu delimitarea proprietății publice, ce se reflectă negativ asupra activităţii administrației publice locale (APL).

În această perioadă de reformă guvernamentală, mandatele unor instituții (Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului – MADRM, Agenția Relații funciare și Cadastru – ARFC, Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice – ASP, Agenţia Proprietăţii Publice – APP) s-au suprapus. Astfel, unele din domeniile de activitate ale ARFC au fost transmise altor autorităţi publice centrale, care la moment nu dispun de competenţe şi posibilităţi de ale administra, fapt care a dus la blocarea şi crearea unor impedimente birocratice. Conform opiniei multor participanți la seminarele organizate de Cancelaria de Stat împreună cu ARFC și Platforma SNI în Anenii Noi, Strășeni, Căușeni, Comrat, Criuleni, practic s-a blocat coordonarea materialelor de delimitare a terenurilor de către APP. Reformele Guvernului au dus la suspendarea activităţii întreprinderilor de stat, care au ca activitate de bază soluţionarea problemelor pământului.

Deasemenea, acest aranjament interinstituțional duce la o lipsă de claritate în ceea ce privește procedurile de punere în aplicare a proiectul Băncii Mondiale care are menirea de a soluționa problemele legate de erorile admise[1], iar politicile existente de elaborare şi implementare a actelor normative, cât şi controlul instituţional asupra implementării reformei funciare de ARFC[2] au fost compromise.

Situația din domeniu a fost discutată la ședințele Platformei Strategiei Naționale de Implicare (SNI) din decembrie 2017, decembrie 2018 și februarie 2019. În 2018-2019 echipa SNI a realizat un studiu, care confirmă faptul că în Republica Moldova există peste un milion de erori comise în procesul privatizării terenurilor.

 Astfel, solicităm respectuos contribuția și suportul Dumneavoastră pentru soluționarea problemelor legate de erorile în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor, delimitarea terenurilor și finalizarea reformei funciare.

 

Cu deosebită considerație,

  

Valentin Sașcov,

Președintele Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare

Dr. Valentin Ciubotaru,

Directorul executiv al AO BIOS, membru a     Coaliției Internaționale a Pământului

din numele Membrilor Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului.

[1]http://projects.worldbank.org/P161238?lang=en

[2]Instrucțiunea ARFC cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren din 2017, etc…

 

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu