image-title

Eu deja particip a 3-ea oară la astfel de ateliere,dar de această dată Facilitatea Globală de Mediu s-a intrecut pe sine. De această dată au găsit motivare pentru fiecare participant să se implice activ în discuții, mai ales că toate subiectele incluse în agendă sunt foarte interesante. Pentru mine personal au fost foarte interesante abordările GEF-7: politica de implicare a părților interesate, politica privind egalitatea de gen, standardele de protecție a mediului și sociale, managementul cunoștințelor. Pentru prima data GEF a inclus jumătate de zi ca toate părțile să discute despre societatea civilă, inclusiv: implicarea societății civile în cadrul parteneriatului GEF, rolurile și responsabilitățile OSC-urilor în acest parteneriat, programul pentru societatea civilă GEF SGP, masă rotundă pe fiecare țară privind colaborarea cu societatea civilă, principalele lecții învățate despre implicarea societății civile în cadrul elaborării politicilor și la nivel de proiect, provocările cheie rămase, ce s-ar putea face mai bine în viitor?, etc.. Anume la discuția subiectelor menționate mai sus, am avut cțateva intrebări, dar și comentarii.

Au fost și alte subiecte, destul de interesante și deoarece interesul este destul de mare, discuțiile continuăînmod neformal ca să primim răspunsuri la toate întrebările discută https://www.thegef.org/sites/default/files/events/ECA%20ECW_Agenda.pdf

Echipa BIOS

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu