image-title

 Prima ședința din acest an a Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului a avut loc în data de 12 iunie. La ședință au fost prezentate activitățile realizate în perioada ianuarie-mai, precum și Planul de Activitate pentru perioada iunie -decembrie 2019.

Ședința a fost moderată de Dl. Valentin Sașcov – președintele Comitetului de Supraveghere. Facilitatorul NES Moldova și directorul executive al AO BIOS au prezentat detaliat informații la toate subiectele incluse în agenda ședinței.

A fost o discuție foarte interesantă și cu greu ne-am încadrat în timpul prevăzut pentru ședință. Un interes deosebit au prezentat luările de cuvânt a următorilor membrii ai Comitetului de Supraveghere a Strategiei NES:

  • Ion Belei, Inginer cadastral din Primăria s. Ciuciuleni, r-l Hîncești, membru CALM, care a menționat multiplele erori cu care se confruntă proprietarii terenurilor agricole,
  • Dl. Lilian Mindov, Şeful Direcţiei Cadastru și evaluarea bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru – despre soluțiile care există și propunerile de îmbunătățire de soluționare a problemelor în domeniu,
  • Alexandru Perjan, Administrator și Dl. Sergiu Melnic, Expert certificare de la EUROALUN, care au menționat despre noile tehnologii prietenoase mediului existente peste hotare și posibilitățile ca și RM să poată beneficia de ele,
  • Eugen Roșcovanu, Președintele Asociației Micului Business, care a menționat necesitățile de întărire a capacităților a micilor producători și de prevăzu5t astfel de activități în Planul de Acțiuni,
  • Dumitru Aparatu, Inspector principal, Secția de Inspectare, Sol, Deșeuri și Substanțe Chimice, care a menționat necesitatea aplicării măsurilor de protecție a mediului în orice activitate economică.

Membrii Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului încurajează toți membrii Platformei NES să se implice activ în acțiunile de implimentare a Strategiei NES.

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu