image-title

Comuna Vărzărești îmbrățișează două sate: Vărzărești și Șendreni, numele cărora provine de la familiile boierilor Vărzari și Șendrea, proprietari de mari moșii în Codrii Moldovei, în perioada domniei lui Alexandru cel Bun (anii 1399-1432). Înființarea satului Vărzărești este atestată documentar în ziua de 25 aprilie 1420, odată cu Mănăstirea Vărzărești, ctitorul căreia este Ștefan Varzaru. De aici a moștenit numele atît satul cît și cea mai veche mănăstire de pe teritoriul Basarabiei.

 

În Cartea Domnească emisă de către Alexandru cel Bun la 10 februarie 1429 se menționează satul Șendreni. Într-un document al recensămîntului din 1817 se pomenește de alipirea așezămîntului moșiei Șendreni la Vărzăreșticu toate gospodăriile și pămînturile de care dispuneau. Astăzi teritoriul comunei este divizat în mai multe părți: Vărzăreștii Vechi, Șendreni și Vărzăreștii Noi în care se mai păstreză unele denumiri istorice vechi ale vechilor mahalale: Basoc, Poiană, Staniște, Boteanu, Zbîrnești, Trifănești.

 

Unul din cele mai interesante localuri de interes religios, cultural și istoric din Republica Moldova este desigur mănăstirea Nașterii Maicii Domnului. Mănăstirea este amplasată pe un loc pitoresc, pe o colină înaltă de unde se vede ca în palmă orașul Nisporeni și satul Vărzărești. Mănăstirea dispune de două icoane prețioase, ambele de o frumusețe rară: Maica Domnului de Vărzărești, datată la 4 mai 1904 și Icoana Domnului Prodromița, o pictură de excepție lucrată la muntele Athos, inscripționată în limba română. În localitate sunt trei biserici: Biserica Sfîntul Ambrosie de Optina, situată în mahalaua Satul-Nou, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, situată în partea veche a satului și Biserica Sfîntul Mucenic Dimitrie de la mănăstire. În apropiere de mănăstire este amenajat Cimitirul de Onoare Românesc, care a fost restabilit și inaugurat la 21 septembrie 2010 în memoria ostașilor români căzuți pe aceste locuri în timpul celui de-ai doilea război mondial.

 

Conform recensamintului din anul 2014 populatia comunei este de 5187 locuitori. Moșia comunei se extinde pe o suprafață de 5669 hectare. Populația comunei beneficiază de un liceu, Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” și 2 gimnazii, 3 grădinițe de copii, 3 biblioteci, un palat de cultură, un cămin cultural, tabăra estivală pentru copii “Salut” cu o capacitate de 200 locuri (care este situată la 3 km de localitate în zona Codri), o farmacie, zeci de magazine si baruri particulare, 8 cimitire, inclusiv unul militar.

 

Colectarea deșeurilor din comuna Vărzărești se realizează de către gospodăria comunală din orașul Nisporeni. Ei au stabilită ruta și regimul de lucru de colectare a deșeurilor, dar nu sunt suficiente tomberoane. În comună canalizarea a fost a fost construită parțial, dar deoarece încă sunt blocuri de locuit, grădiniță, școli, care nu sunt conectate la canalizare, este necesară continuarea construcției respective.

 

În Comuna Vărzărești sunt 4100 de proprietari a terenurilor agricole  (2100 conform articolului 12 din care 50% au diferite erori și 2000 conform articolul 11 din care 5% au diferite erori). Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

  1. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul;
  2. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
  3. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit pe drum;
  4. Terenurile publice nu sunt înregistrate;
  5. Pădurile comunei nu sunt delimitate, dar ale Agenției Moldsilva sunt delimitate;
  6. Circa 3% de grădini (articolul 11) nu sunt înregistrate;
  7. Sunt litigii privind delimitarea terenurilor cu orașul Nisporeni.

 

Sperăm că majoritatea erorilor vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2220 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu